آیا برای دریافت study permit آزمایش‌های پزشکی نیاز است؟

متقاضی ممکن است طبق صلاحدید افسر ویزا تحت آزمایش‌های پزشکی قرار بگیرد.