آیا برای برنامه‌های آموزش از راه دور نیز می‌توان study permit دریافت کرد؟

“آموزش از راه دور می‌تواند به صورت دوره‌های آموزش الکترونیکی، مکاتبه‌ای و یا کلاس‌های آنلاین باشد. آموزش از راه دور فرایندی است که در خلال آموزش از فناوری استفاده می‌شود و نیاز به حضور فیزیکی دانشجو در محلی که برگزار می‌شود نیست. Study permit برای آموزش از راه دور صادر نمی‌شود.

البته اگر بخشی از دوره آموزش از راه دور درون خاک کانادا باشد و دوره این آموزش بیشتر از ۶ ماه باشد، دانشجو می‌تواند برای دوره درون کانادایی study permit دریافت کند. مدت زمان این study permit برحسب مدت زمان دوره آموزشی است که درون خاک کانادا برگزار می‌شود.”