آیا این امکان وجود دارد که با وجود نقص در مدارک بازهم درخواست ارائه شود و در روزهای آتی درخواست با مدارک کامل‌تر بروزرسانی شود؟

برای درخواست study permit مدارک باید کامل باشند. افسر ویزا ممکن است با توجه به مدارک اولیه شانس مجددی به متقاضی برای تکمیل مدارک خود ندهد.