نسخه فارسی قرارداد EB3 آمریکا قابل دسترس هست؟

با توجه به اینکه نسخه فارسی قرارداد اعتباری قانونی ندارد ما قرارداد انگلیسی با شما امضا خواهیم کرد. ولی برای اگاهی شما از موارد قرارداد میتوانید نسخه ترجمه آن را…

ادامه خواندن نسخه فارسی قرارداد EB3 آمریکا قابل دسترس هست؟

درصد قبولی پرونده EB3 امریکا چقدر هست؟

با توجه به اینکه اداره مهاجرت کانادا تصمیم گیرنده برای پرونده شما هست درصد قبولی هیچ ویزایی 100 درصد نیست. ولی اگر ریجکت شدن پرونده شما به دلیل قصور یا…

ادامه خواندن درصد قبولی پرونده EB3 امریکا چقدر هست؟

فسخ قرارداد Termination

"این توافق نامه پس از اتمام وظایف مشخص شده در قسمت 2 این توافقنامه خاتمه خواهد یافته. این توافق نامه در صورت فسخ در نظر گرفته می شود اگر تغییرات…

ادامه خواندن فسخ قرارداد Termination

معنی موارد بند 12 قراردادهای کانادا

"در صورتی که اداره مهاجرت کانادا (CIC) یا سازمان (HRSDC) باید مستقیماً با مشتری تماس بگیرد، RCIC بلافاصله مورد را به مشتری اعلام خواهد کرد. مشتری موظف است فوراً در…

ادامه خواندن معنی موارد بند 12 قراردادهای کانادا

تغییر سیاست ها Change Policy

مشتری اذعان می کنند که اگر در روند پرونده، تغییراتی در سیاست های اداره مهاجرت کانادا و یا دولت کانادا صورت پذیرد، RCIC میتواند مفاد قرارداد را بسته به سیاست…

ادامه خواندن تغییر سیاست ها Change Policy

قوه قهریه Force Majeure

"عدم موفقیت RCIC در انجام هر بند از این توافق نامه، در نتیجه شرایطی که بیش از کنترل خود باشد مانند محدودیت های دولت یا قوانین بعدی، جنگ، اعتصاب یا…

ادامه خواندن قوه قهریه Force Majeure

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد