سوالات متداول

آیا دوره های یک ساله DBA که در موسسات آزاد ایران ارائه می شود امکان افزایش امتیاز را برای متقاضی فراهم می کند؟

فقط دوره ها و مدارکی مورد تایید اداره مهاجرت هستند که موسسه WES انها را تایید نماید.

پاسخ خود را پیدا نکردید؟

درصورتی که پاسخ سئوال خود را پیدا نکردید میتوانید آن را برای ما ارسال کنید تا در اسرع وقت به آن پاسخ دهیم. همچنین با ارسال سئوال خود به ما کمک میکنید تا این صفحه را کامل‌تر کنیم.