فهرست مطالب

قبل از عقد قرارداد با سماکاو بهتر است این مطالب را بخوانید

این صرفا نمونه کلی قراردادهای سازمان مهاجرتی سماکاو بوده و برای اشنایی شما با کلیت قرارداد ارائه شده است. در صورتی که تصمیم نهایی برای عقد قرارداد با این سازمان را دارید از همکاران ما در بخش امور قراردادها نسخه فقط انگلیسی با اطلاعات و موارد شخصی خود را درخواست نمایید.

برای ارتباط با کارشناسان امور قرارداد سازمان مهاجرتی سماکاو با ایمیل admin@samakav.com   و یا شماره تلفن 17788192270+ مستقیم و یا از طریق واتس اپ در تماس باشید.

بسیار مهم: تمامی قراردادهای سازمان مهاجرتی سماکاو فقط و فقط با امضای خانم سمانه کاوئی معتبر بوده و فقط از طریق ایمیل سازمان برای شما ارسال خواهد شد.

از جواب دادن به هر ایمیلی که غیر از @samakav.com برای شما ارسال شده جدا خوداری کنید و در اسرع وقت به ما اطلاع دهید.

ما همواره به صورت امن و برای مسائل مهم و اصلی از طریق ایمیل با شما در ارتباط هستیم، به همین دلیل لطفا از ارسال مدارک و ارائه اطلاعات خصوصی خود در شبکه های مجازی با ما جدا خوداری نمایید.

نمونه قراردادهای برنامه مهاجرتی کانادا

RCIC Membership Number: R523726                                           

Contact Information

در این قسمت اطلاعات شما به عنوان موکل درج خواهد شد

Between Client(s)/Designate

Name:

Date of Birth:

Tel:

Email:

Address:

AND

Regulated Canadian Immigration Consultant (RCIC)

طرف دوم قرارداد (وکیل شما) خانم سمانه کاوئی خواهد بود

Samaneh Kavei

RCIC Responsibilities and Commitment

The Client(s) asked the RCIC, and the RCIC has agreed, to act for the Client(s) in the matter of skilled worker immigration application. In consideration of the fees paid and the matter stated above, the RCIC agrees to do the following:

در این بخش بسته به نوع قرارداد شما وظایف ما به عنوان وکیل شما ذکر خواهد شد

Client(s) Responsibilities and Commitment

The Client(s) must provide, upon request from the RCIC:

All necessary documentation: All documentation in English or French, or with an English or French translation

The member’s obligations under the Retainer Agreement are null and void if the Client(s) knowingly provide(s) any inaccurate, misleading, or false material information.  The client’s financial obligations remain.

وظایف شما به عنوان موکل:

بنا به درخواست وکیل شما موظف خواهید بود مدارک مورد نیاز برای ارائه به اداره مهاجرت و هر ارگان مرتبط با پرونده شما نسخه اصلی و نسخه ترجمه شده آن را (به انگلیسی و یا فرانسه) به وکیل ارائه نمایید.

تعهدات وکیل فاقد اعتبار است در صورتی که مشتری با آگاهی از اطلاعات مدارکی نادرست ، گمراه کننده یا کذب در اختیار وکیل قرار دهد. در اینصورت تعهدات مالی موکل همچنان باقی است.

Billing method

The Client will be billed by flat fee. All the fees are in Canadian Dollars.

تمامی پرداخت ها در این قرارداد بدون پرداخت مالیات بوده و به دلار کانادا میباشد

Payment Terms and Conditions

قیمت کل قرارداد در این قسمت ارائه خواهد شد

Professional Fees

 

Other [e.g., disbursements, courier fees, Incorporation fees, etc.]

 

Applicable Taxes

 

Government Fees

Payable by client

Total Cost

 
 

Payment Schedule

ریز مراحل پرداخت در این قسمت ارائه میشودThe above amount is to be paid by the Client(s) and is subject to change upon mutual agreement of both parties.

مبلغ فوق توسط موکل پرداخت می شود و در صورت توافق مشترک هر دو طرف تغییر می یابد.

Refund Policy

 The Client(s) acknowledge that the granting of a visa or status and the time required for processing this application is at the sole discretion of the government and not the RCIC.

If, however, the application is denied because of an error or omission on the part of the RCIC or professional staff, the RCIC will refund all professional fees collected.  The Client(s) agree that the fees paid are for services indicated above, and any refund is strictly limited to the amount and currency of fees paid. 

In the case of discontinuation of the application for any reason other than RCIC error or mistake, no refund is payable to the client.

بند باز پرداخت

مشتریان تایید می کنند که اعطای ویزا و زمان مورد نیاز برای رسیدگی به این درخواست تنها تحت اختیار دولت و نه RCIC است.

با این وجود، اگر درخواست به خاطر هرگونه اشتباه یا قصوری از سوی RCIC یا کارمندان مربوطه رد شود, RCIC  تمام هزینه‌های دریافت شده مربوط به رسیدگی به درخواست را پس می دهد. مراجعه کنندگان توافق می کنند که دستمزد های پرداختی برای خدماتی است که در بالا به آنها اشاره شد و هر بازپرداختی مستقیماً به مبلغ و واحد پول مبلغ پرداختی محدود خواهد بود.

Dispute Resolution

Please be advised that Samaneh Kavei is a member in good standing of the Immigration Consultants of Canada Regulatory Council (ICCRC), and as such, is bound by its By-laws, Code of Professional Ethics, and associated Regulations.

In the event of a dispute, the Client(s) and RCIC are to make every effort to resolve the matter between the two parties.  In the event a resolution cannot be reached, the Client(s) is to present the complaint in writing to the RCIC and allow the RCIC 30 days to respond to the Client(s).  In the event the dispute is still unresolved, the Client(s) may follow the complaint and discipline procedure outlined by ICCRC on their website: http://www.iccrc-crcic.ca/public/complaintsDiscipline.cfm   NOTE:  All complaint forms must be signed.

حل اختلاف

به اطلاع می رساند که سمانه کاوئی یکی از اعضای موفق شورای قانون گذار مشاوران مهاجرتی کانادا (ICCRC) است, و از اینرو، به آیین نامه ها، قوانین اخلاق حرفه ای و مقررات این سازمان پایبند است.

در صورت بروز هرگونه اختلاف مراجعه کنندگان وRCIC می توانند برای حل موضوع میان دو طرف تلاش کنند. در صورتی که نتوان به یک راه‌ حل رسید مراجعه کنندگان شکایت مکتوبی را به RCIC ارائه می دهند و RCIC  سی روز زمان دارد تا به مراجعه‌کنندگان پاسخ دهد. در صورتی که اختلاف هنوز حل نشده باشد، مراجعه کنندگان ممکن است شکایت و دستورالعمل‌های عنوان شده در وبسایت http://www.iccrc-crcic.ca/public/complaintsDiscipline.cfm را  پیگیری کنند:

نکته: تمام فرم های شکایت باید امضا شوند

ICCRC Contact Information:

Immigration Consultants of Canada Regulatory Council (ICCRC)

5500 North Service Rd., Suite 1002

Burlington, ON, L7L 6W6

Toll free: 1-877-836-7543

Confidentiality

All information and documentation reviewed by the RCIC, required by CIC and all other governing bodies, and used for the preparation of the application will not be divulged to any third party, other than agents and employees, without prior consent, except as demanded by law.  The RCIC, and all agents and employees of the RCIC, are also bound by the confidentiality requirements of Article 8.1 and 8.5 of the Code of Professional Ethics.

The Client(s) agrees to the use of electronic communication and storage of confidential information.  The RCIC will use his/her best efforts to maintain a high degree of security for electronic communication and information storage.

محرمانه بودن اطلاعات

تمام اطلاعات و اسنادی که از سوی IRCIC مورد بازبینی قرار می گیرد، از سوی CIC و تمام نهادهای دیگر درخواست می شود، و برای آماده سازی درخواست مورد استفاده قرار می گیرد، بدون اجازه قبلی در اختیار هیچ طرف سوم، نماینده یا کارمندی قرار نمی گیرد، مگر آنکه از سوی قانون این دستور داده شده باشد. RCIC ، تمام نمایندگان و کارمندان RCIC، نیز متعهد به شرط محرمانه بودن از ماده 8.1 و 8.5 مجموعه قوانین اصولِ اخلاق حرفه ایی هستند

مراجعه کنندگان نسبت به ارتباط از طریق راه های الکترونیکی و ذخیره محرمانه اطلاعات توافق خواهند کرد. RCIC تلاش می کند تا ارتباط الکترونیکی و ذخیره اطلاعات از بالاترین درجه امنیت برخوردار باشند.

Force Majeure

The RCIC’s failure to perform any term of this Retainer Agreement, as a result of conditions beyond his/her control such as, but not limited to, governmental restrictions or subsequent legislation, war, strikes, or acts of God, shall not be deemed a breach of this Agreement.

موارد اضطراری

 عدم تواناییRCIC نسبت به اجرای هریک از بند های این توافق نامه ی استخدام وکیل، در نتیجه ی شرایطی فراتر از کنترل این سازمان، مانند محدودیت های دولتی یا قوانین آن، جنگ، اعتصابات و حوادث طبیعی بعنوان نقض توافق نامه در نظر گرفته نمی شود.

Change Policy

 The Client(s) acknowledge that if the RCIC is asked to act on the Client(s) behalf on matters other than those outlined above in this Agreement, or because of a material change in the Client(s) circumstances, or because of material facts not disclosed at the outset of the application, or because of a change in government legislation regarding the processing of immigration-related applications, the Agreement can be modified accordingly upon mutual agreement.

تغییر سیاست

مراجعه کنندگان تایید می کنند که اگر از RCIC  خواسته شود تا از سوی مراجعه کننده در مورد موضوعی غیر از موارد عنوان شده در این توافق ، یا بخاطر تغییر مسائلی در مورد مشتری، یا بخاطر موارد و حقایقی که از ابتدای ارائه درخواست مطرح نشدند، یا بخاطر تغییردر قوانین دولت در رابطه با رسیدگی به درخواست های مهاجرتی اقدام کند، توافق نامه می تواند براساس رضایت دو طرفه مورد اصلاح وتغییر قرار گیرد.

Other

12.1   In the event Citizenship and Immigration Canada (CIC) or Human Resources Skills and Development Canada (HRSDC) should contact the Client(s) directly, the Client(s) are instructed to notify the RCIC immediately.

12.2   The Client(s) are to immediately advise the RCIC of any change in the marital, family, or civil status or change of physical address or contact information for any person included in the application.

12.3 The Client(s) understand(s) that they must be accurate and honest in the information they provide(s) and that any inaccuracies may void this Agreement, or seriously affect the outcome of the application or the retention of any status they may obtain.

12.4   In the event of a joint retainer agreement, pursuant to Article 13 of the Code of Professional Ethics, the Client(s) understand that no information received in connection with the matter from one Client can be treated as confidential so far as any of the other Clients are concerned (Article 13.1.1) and that if a conflict develops that cannot be resolved, the RCIC cannot continue to act for both or all of the Clients and may have to withdraw completely (Article 13.1.2).

موارد دیگر

12.1 در صورتی که اداره مهاجرت و شهروندی کانادا (CIC) یا اداره توسعه و مهارت منابع انسانی کانادا (HRSDC) مستقیما با مراجعه کنندگان تماس بگیرند، مراجه کنندگان باید فورا به RCIC اطلاع رسانی کنند.

12.2 مراجعه کنندگان باید هرگونه تغییر در وضعیت تاهل، خانواده یا وضعیت حقوقی یا تغییر در آدرس یا اطلاعات تماس افرادی که نامشان در درخواست ذکر شده است را فورا به RCIC اطلاع رسانی کنند.

12.3 مراجعه کنندگان مطلع هستند که آنها باید در ارائه اطلاعات دقیق و صادق باشند، هرگونه اطلاعات نادرستی ممکن است موجب نقض توافق نامه شود، و یا ممکن است بطور جدی نتایج درخواست را تحت تاثیر قرار دهد.‌

12.4 در صورت رسیدن به یک توافق مشترک، در پی ماده 13 از مجموعه قوانین اصول اخلاق حرفه‌ای، مراجعه کنندگان می دانند که تا زمانی که یک موضوع به مراجعه کننده دیگری نیز مربوط است آن اطلاعات به عنوان اطلاعات محرمانه در نظر گرفته نخواهد شد (بند 13.1) و اینکه اگر اختلافی به وجود بیاید که قابل حل نباشد RCIC نمی‌تواند اقدامات مربوط به کار مراجعه کنندگان را ادامه دهد و ممکن است مجبور به بازگرداندن کامل درخواست شود (بند 13.1.2).

Termination

13.1   This Agreement is considered terminated upon completion of tasks identified under section 2 of this agreement.

13.2   This Agreement is considered terminated if material changes occur to the Client(s) application or eligibility, which make it impossible to proceed with services detailed in section 2 of this Agreement.

13.3   This Agreement may be terminated, upon writing, by the Client(s), at which time any outstanding fees or disbursements will be refunded by the RCIC to the Client(s) / any outstanding fees or disbursements will be remitted by the Client(s) to the RCIC. 

13.4   Pursuant to Article 14 of the Code of Professional Ethics, this Agreement may be terminated, upon writing, by the RCIC, provided withdrawal does not cause prejudice to the Client(s).

13.5   This Agreement is subject to the laws in effect in the Province/Territory of BC, Canada.

اتمام قرارداد

13.1 پس از انجام وظایف عنوان شده در بخش ۲، قرارداد خاتمه می یابد.

13.2 این قرارداددر شرایطی خاتمه می یابد که درخواست یا صلاحیت سنجی مراجعه کنندگان تغییر یابد که انجام ادامه خدمات عنوان شده در بخش ۲ از این توافق نامه را غیرممکن می‌کند.

13.3 در برخی شرایط با توافق دو طرفه امکان فسق قرارداد وجود دارد. در این حالت هر هزینه یا پرداخت یا بدهی با قی مانده یا استفاده نشده از سوی هر یک از طرفین به طرف دیگر پرداخت یا تسویه خواهد شد. 

13.4 در پی بند 14 از مجموعه قوانین اصول اخلاق حرفه‌ای، ممکن است این توافق نامه بصورت مکتوب از سوی RCIC به پایان برسد، که بازپرداخت خسارتی را متوجه مراجعه کننده نمی کند.

۱۳.۵ این قراردادبر اساس قوانین استان/ منطقه بریتیش کلمبیای کانادا است

 Validation

The Client(s) acknowledge that they have read this Agreement, understand it, have obtained such independent legal advice as they deem appropriate, have sought translation and agree to be bound by its terms. 

تایید اعتبار قرارداد

مراجعه کنندگان تایید می کنند که این قرارداد را خوانده‌اند، تمام بندهای آن را به خوبی متوجه شده‌اند، و راهنمایی قانونی متناسب با شرایط خود را دریافت کرده‌اند، و به بندهای آن متعهد می شوند.

Government fees

لیست موارد هزینه های دولتی بر اساس پرونده شما در این قسمت ارائه خواهد شد

نمونه قراردادهای برنامه مهاجرتی آمریکا

1)      Contact Information

در این قسمت اطلاعات شما به عنوان موکل درج خواهد شد

Between Client(s)/Designate

Name:

Date of Birth:

Tel:

Email:

Address:

AND

Regulated Canadian Immigration Consultant (RCIC)

طرف دوم قرارداد (وکیل شما) خانم سمانه کاوئی خواهد بود

Samaneh Kavei

2)      DESCRIPTION OF SERVICES TO BE PROVIDED BY AGENT

Consultation in all levels and stages

Perform the paperwork involved in process

Do all correspondences and communication on behalf of the client

Lead the file to the interview stage by offering proper advice to the client and required paperwork

Follow up on all the correspondences all through the way

Liaise between the client and the US Immigration Consultant as part of the job

Inform the client about each step and communication on a timely manner

 توضیح خدمات نماینده (سماکاو)

 • مشاوره در تمام سطوح و مراحل
 • انجام تشریفات اداری فرایند
 • انجام تمام مکاتبات از سوی موکل
 • بردن پرونده به مرحله مصاحبه با ارائه توصیه های مناسب و‌انجام کارهای اداری لازم
 • پیگیری تمام مکاتبات در طی کل فرایند
 • ایجاد ارتباط بین موکل و مشاور مهاجرتی ایالات متحده به عنوان بخشی از کار
 • اطلاع رسانی به موکل در مورد تمام مراحل و ارتباط به موقع با ایشان

3)      BILLING METHOD

The Client will be billed by flat fee. All the fees are in USD.

4)      AGENT CONSULTING FEE

The amount is to be paid by the Client(s) and is subject to change upon mutual agreement of both parties.

 

5)      PAYMENT SCHEDULE

 

All the fees in this agreement are in American Dollars (USD)

جدول زمان بندی پرداخت حق الزحمه

تمام هزینه های قرارداد به دلار آمریکا هستند.

6)      DURATION OF THE CONTRACT

This Contract is unlimited time to get the result (Positive or Negative) from immigration authorities.

طول مدت قرارداد

این قرارداد تا زمان گرفتن نتیجه (منفی یا مثبت) از سوی سازمان های دولتی بدون محدودیت زمانی است.

 

7)      SCOPE OF REPRESENTATION

Client confirms the retention of the Agent only to collect, digest, and provide information from publicly available sources that will help client reach his or her own decision about immigrating to a country and will act as liaison between Client and US immigration consultant. All Parties acknowledge that the Agent is not licensed to practice law in any jurisdiction and that it has not formed a partnership or agreement with the US immigration consultant to practice law or provide legal advice.

Client confirms the retention of the US immigration consultant for the limited purposes of providing immigration advice and the preparation and submission of an Immigration Application. All advice provided under this Agreement will be supplied by the US immigration consultant for the sole use of Client. US immigration consultant’s representation of Client is limited to advising Client in connection with immigration to the US.

The representation and assistance described in this Agreement will begin when the Agreement is signed and will end on the date that Client receives final confirmation that the Immigration Application has been approved or denied.

حوزه ی کاری نمایندگی

 موکل تایید می کند که نماینده را برای گردآوری، تحلیل، و دریافت اطلاعات از منابع عمومی موجود گرفته است که می تواند به او در جهت تصمیم گیری درمورد مهاجرت به یک کشور کمک کند، و بعنوان یک رابط میان مشاور مهاجرتی ایالات متحده و موکل عمل خواهد کرد. تمام طرفین تایید می کنند که نماینده مجاز به اعمال قانون در حوزه قضایی نیست و هیچ قرارداد یا توافق نامه ای با مشاور مهاجرتی ایالات متحده برای اعمال قانون یا ارائه توصیه های قانونی امضا نکرده است.

موکل گرفتن مشاور مهاجرتی ایالات متحده برای اهداف محدود در زمینه های ارائه توصیه های مهاجرتی، آماده سازی و تایید یک درخواست مهاجرتی را تایید می کند. تمام توصیه های ارائه شده تحت این قرارداد از سوی مشاور مهاجرتی ایالات متحده و تنها برای استفاده موکل ارائه خواهد شد. نمایندگی مشاور مهاجرتی ایالات متحده از طرف موکل محدود به ارائه توصیه هایی در رابطه با مهاجرت به ایالات متحده به ایشان خواهد بود.

نمایندگی و کمک عنوان شده در این قرارداد زمانی آغاز می شود که توافق نامه به امضا برسد و در تاریخی که موکل تاییدیه ی نهایی مبنی بر پذیرش یا رَد درخواست مهاجرتی را دریافت کند، به اتمام خواهد رسید.

 

8)      CLIENT’S DUTIES

Client has a duty to cooperate with the Agent and US immigration consultant in the preparation of the Immigration Application. Client’s duty to cooperate includes, but is not limited to, disclosure of information and submission of documents as described below.

Duty of Honesty – Client will answer all questions truthfully and honestly. Client will not misrepresent facts or knowingly mislead the Agent or the US immigration consultant, and will act in good faith to ensure that the Agent and the US immigration consultant have an accurate understanding of those facts related to the Immigration Application. Client will not knowingly submit false documents to the Agent or US immigration consultant.

Duty to Disclose Information – Client will disclose all information that might be useful for the Immigration Application to the Agent and the US immigration consultant. This information may include a medical condition, criminal conviction, or national security threat. Client will immediately inform the Agent of any changes in this information. Client will not withhold information, even if it seems unfavorable to Client. Client will answer requests for information by the Agent or the US immigration consultant if they are reasonably related to the preparation of the Immigration Application.

Preparation of Documents – Client will prepare or provide all documents requested by the Agent or US immigration consultant for the submission of the Immigration Application, even if Client believes that those documents may be harmful to the Immigration Application. Client will not knowingly submit false or modified documents.

Client understands that his or her cooperation in providing complete and correct records and information to the Agent and US immigration consultant will be essential to the success of the Immigration Application.

Client understands that failure to supply information or documents, misrepresentation of facts, or submission of false documents may result in the rejection of the Immigration Application, violation of immigration regulations, and permanent bar to immigration to the U.S.

Client will pay any fees due under this contract.

Upon receipt of the final approval or rejection notice from the immigration agency of the target country, Client will confirm, in writing, the representation received by the Agent and US immigration consultant. Client will do so on the “Client Representation Confirmation” form attached hereto.

وظایف موکل

موکل وظیفه دارد تا با نماینده و مشاور مهاجرتی ایالات متحده در زمینه آماده سازی درخواست مهاجرتی همکاری کند. وظیفه موکل برای همکاری شامل ارائه اطلاعات و ثبت مدارک زیر خواهد بود، اما این تمام وظایف موکل نیست:

صداقت-  موکل تمام سوالات را با صداقت و به درستی پاسخ خواهد داد. موکل اطلاعات غیر واقعی نخواهد داد و آگاهانه مشاور مهاجرتی ایالات متحده و نماینده را گمراه نخواهد کرد و با حسن نیت عمل می کند تا اطمینان حاصل شود که نماینده و مشاور مهاجرتی ایالات متحده درک درستی از وقایع مربوط به درخواست مهاجرتی دارند. موکل مدارک ساختگی به نماینده یا مشاور مهاجرتی ایالات متحده ارائه نمی دهد.

ارائه اطلاعات- موکل تمام اطلاعاتی که ممکن است برای درخواست مهاجرتی لازم باشد را در اختیار نماینده و مشاور مهاجرتی ایالات متحده قرار می دهد. این اطلاعات ممکن است شامل شرایط پزشکی، سوابق کیفیری یا تهدیدات امنیت ملی باشد. در صورت ایجاد هرگونه تغییری در اطلاعات موکل موظف است که سریعا این تغییرات را گزارش دهد. موکل از ارائه اطلاعت خودداری نمی کند، حتی اگر مطابق میل او نباشد. موکل موظف است تمام اطلاعات درخواستی مرتبط به آماده سازی درخواست مهاجرتی که از سوی نماینده یا مشاور مهاجرتی ایالات متحده درخواست می شود را ارائه دهد .

آماده سازی مدارک- موکل تمام مدارک درخواستی از سوی نماینده یا مشاور مهاجرتی ایالات متحده را برای  ثبت درخواست مهاجرتی فراهم خواهد کرد، حتی اگر موکل تصور کند که آن مدارک یا اسناد به ضرر درخواست مهاجرتی  هستند. موکلان مدارک ساختگی ارائه نمی دهند.

موکلان آگاهند که همکاری آنها در ارائه ی اسناد و اطلاعات صحیح و کامل به نماینده و مشاور مهاجرتی ایالات متحده برای موفقیت درخواست مهاجرتی مهم است.

موکل می داند که عدم ارائه ی اطلاعات یا مدارک، ارائه ی  اطلاعات نادرست، یا تحویل مدارک ساختگی ممکن است به رد شدن درخواست مهاجرتی، نقض قوانین مهاجرتی، و ممنوعیت دائمی برای مهاجرت به ایالات متحده منجر شود.

موکل موظف است تمام هزینه های این قرار داد را بپردازد.

هنگام دریافت اطلاعیه نهایی مبنی بر پذیرش یا رَد درخواست از سوی نمانیده مهاجرتی کشور مد نظر، موکل به صورت مکتوب، دریافت آن از سوی نماینده یا مشاور مهاجرتی ایالات متحده را تایید می کند. این تاییدیه در فرم ضمیمه شده ی ” تاییدیه نماینده از سوی موکل” انجام خواهد شد.

9)      AGENT’S DUTIES

The Agent has a duty to act in Client’s best interest in connection with its retainer. The Agent will perform this duty with strict adherence to all applicable laws.

The Agent will assist the US immigration consultant in communicating immigration options to Client, but the final responsibility for choosing the immigration destination and program will belong to Client. The Agent will assist the US immigration consultant in the preparation of the Immigration Application. The Agent will collect all fees due under this Agreement and will distribute funds to the US immigration consultant as agreed.

وظایف نماینده

نماینده وظیفه دارد تا طبق حقوق موکل به نفع او کار کند. نماینده با پیروی از قوانین مربوطه این کار را انجام می دهد.

نماینده در زمینه ی انتقال گزینه های مهاجرتی به موکل با مشاور مهاجرتی ایالات متحده همکاری می کند. نماینده در آماده سازی درخواست مهاجرتی به مشاور مهاجرتی ایالات متحده کمک خواهد کرد. نماینده تمام هزینه های ذکر شده در این قرارداد را دریافت کرده و طبق توافق با مشاور مهاجرتی ایالات متحده تقسیم می کند.

10)   US IMMIGRATION CONSULTANT’S DUTIES

The US Immigration consultant owes Client a duty of undivided loyalty and will represent Client with diligence and promptness. US immigration consultant will withdraw from Representation of Client if it finds that it cannot maintain its duty of loyalty to the client. The US immigration consultant will perform its duties in strict compliance with applicable laws.

The US immigration consultant may delegate tasks at his discretion to the Agent or other contractors, but will supervise conduct of Client’s Immigration Application. The US immigration consultant will undertake his best efforts to ensure that applications are complete; however, the US immigration consultant will not be responsible for missing documents if the documents were requested from Client.

وظایف مشاور مهاجرتی ایالات متحده

مشاور مهاجرتی ایالات متحده موظف است به موکل وفادار باشد و با دقت و به موقع وظایف نمایندگی خود نسبت به موکل را انجام می دهد.اگر مشاور مهاجرتی ایالات متحده  متوجه شود نمی تواند نسبت به موکل وفادار بماند، از نمایندگی موکل صرف نظر می کند. مشاور مهاجرتی ایالات متحده با پیروی از قوانین مربوطه وظایف خود را انجام می دهد.

مشاور مهاجرتی ایالات متحده  ممکن است وظایفی را به نماینده یا پیمانکاران دیگر واگذار کند، اما روند درخواست مهاجرتی موکل را تحت نظارت قرار خواهد داد. مشاور مهاجرتی ایالات متحده متعهد می شود تا اطمینان حاصل کند که درخواست ها کامل هستند؛ با این وجود، در صورت درخواست مدارک از موکل، مشاور مهاجرتی ایالات متحده نسبت به عدم ارائه ی کامل مدارک  از سوی موکل مسئولیتی ندارد.

 

11)   CLIENT CONFIDENTIALITY

Unless specifically stated, Client authorizes the Agent and the US immigration consultant to share information regarding the Immigration Application. Client understands that the Agent has a duty to disclose all information regarding the Immigration Application to the US immigration consultant.

محرمانه بودن اطلاعات موکل

بجزدر  مواردی که به روشنی ذکر شده باشد، موکل اجازه ی به اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به درخواست مهاجرتی را به نماینده و مشاور مهاجرتی ایالات متحده می دهد. موکل آگاه است که نماینده وظیفه دارد تا تمام اطلاعات مربوط به درخواست مهاجرت را به مشاور مهاجرتی ایالات متحده ارائه دهد.

12)   COSTS AND FEES

Client is responsible for all third-party costs and expenses including government application fees, security check fees, courier charges and medical examination charges, if applicable. All third-party and government costs paid by client are non-refundable by the Agent and US immigration consultant under any circumstances.

The Agent, US immigration consultant and Client have agreed to a single fee for all services undertaken under this agreement. This fee will be determined by the fee schedule above and will be collected by the Agent. The Agent will administer funds according to agreement between the Agent and the US immigration consultant.

Client is responsible for making payments to the Agent within 10 days of the time set on the fee schedule above.

Payments not made within 10 days of the agreed time will be subject to a 2% per month interest fee which will be added to the balance due.

Client understands that the Agent and the US immigration consultant may withdraw from representation and assistance of Client if client fails to make a payment according to the fee schedule.

هزینه ها و حق الزحمه ها

موکل مسئول تمام هزینه ها و مخارج طرف سوم است، که شامل هزینه درخواست، هزینه بررسی امنیتی، هزینه پُست و آزمایشات پزشکی، در صورت وجود هر یک از موارد، خواهد بود. تحت هر شرایطی تمام هزینه های دولت و طرف سوم پرداخت شده از سوی موکل غیر قابل استرداد هستند.  این حق الزحمه توسط جدول هزینه های ذکر شده در این قرارداد تعیین می شود و از سوی نماینده دریافت خواهد شد. نماینده طبق قرارداد بین نماینده و مشاور مهاجرتی ایالات متحده پول را مدیریت می کند.

موکل مسئول است در طی 10 روز پرداخت را طبق جدول هزینه ها ی فوق الذکر انجام دهد.

پرداختی که بیش از ده روز زمان ببرد مشمول سود 2% در هر ماه خواهد بود که به کل هزینه افزوده می شود.

موکل باید مطلع باشد که که در صورت عدم پرداخت هزینه ها طبق جدول ذکر شده، نماینده و مشاور مهاجرتی ایالات متحده می توانند نمایندگی موکل را رَد کنند.

 

13)   TRANSLATION SERVICES

Client is responsible for all costs associated with the translation of documents. By accepting these services, Client acknowledges that the Agent will make a good faith effort to ensure the accuracy of all translations, but that ultimate responsibility for the accuracy of all translations belongs to the Client. Client acknowledges that he or she has every opportunity to obtain third-party translation services. Client agrees that the Agent bears no responsibility or liability for the accuracy of translation services.

خدمات ترجمه

موکل مسئول تمام هزنیه های مربوط به ترجمه مدارک است. با پذیرش این خدمات، موکل تایید می کند که نماینده تلاش می کند تا از صحت تمام ترجمه ها اطمینان حاصل کند، اما مسئولیت نهایی صحت تمام ترجمه ها بر عهده ی موکل خواهد بود.  موکل تایید می کند که از خدمات ترجمه طرف سوم استفاده می کند. موکل توافق می کند که نماینده هیچگونه مسئولیتی نسبت به صحت خدمات ترجمه ندارد.

14)   REFUND POLICY

The Client(s) acknowledge that the granting of a visa or status and the time required for processing this application is at the sole discretion of the government and not the Agent or the US Immigration Consultant.

If, however, the application is denied because of an error or omission on the part of the Agent or the US Immigration Consultant or professional staff, the Agent or the US Immigration Consultant will refund the applicable professional fees collected. The Client(s) agree that the fees paid are for services indicated above, and any refund is strictly limited to the amount and currency of fees paid.

In the case of discontinuation of the application for any reason other than Agent or the US Immigration Consultant’s error or mistake, no refund is payable to the client.

 

سیاست های بازپرداخت

موکل تایید می کند که اعطای ویزا یا وضعیت و زمان مورد نیاز برای رسیدگی به این درخواست  با دستور دولت انجام می شود، نه با دستور نماینده یا مشاور مهاجرتی ایالات متحده.

با این وجود، اگر درخواست بخاطر اشتباه یا قصور از سوی نماینده یا مشاور مهاجرتی ایالات متحده یا کارمندان این حوزه رَد شود، نماینده یا مشاور مهاجرتی ایالات متحده هزینه های دریافتی مربوطه را بازپس می دهند. موکلان توافق می کنند که دستمزد های پرداختی برای خدمات ذکر شده در بالا است و هر بازپرداختی براساس مبلغ و واحد پول دریافت شده خواهد بود.

در مورد توقف درخواست بنابر هر دلیلی به غیر از اشتباه یا خطای نماینده یا مشاور مهاجرتی ایالات متحده، هیچ هزینه ای به موکل بازپرداخت نخواهد شد.

15)   WITHDRAWAL AND TERMINATION OF AGREEMENT

In the event of material misrepresentation by Client, the US immigration consultant may withdraw from representation and the Agent may withdraw services. The Agent and the US immigration consultant will not refund fees paid for services rendered before the misrepresentation became known to them. The Agent and US immigration consultant may withdraw from representation and assistance of Client if Client fails to make a payment according to the fee schedule.

This agreement may be terminated by the mutual agreement of all parties.

 پس گرفتن یا اتمام قرارداد

در صورت ارائه اطلاعات ، مدارک ساختگی و اشتباه از سوی موکل، مشاور مهاجرتی ایالات متحده ممکن است از نمایندگی ایشان صرف نظر کند و نماینده نیز خدماتی ارائه نخواهد داد. نماینده و مشاور مهاجرتی ایالات متحده هزینه های دریافتی برای خدماتی که پیش از اطلاع یافتن از اطلاعات ساختگی انجام شده است را باز نمی پردازند. نماینده و مشاور مهاجرتی ایالات متحده ممکن است در صورت عدم پرداخت هزینه ها مطابق جدول هزینه ها از سوی موکل، از نمایندگی ایشان صرف نظر کنند.

این قرارداد می تواند با توافق دو جانبه ی طرفین به اتمام برسد.

16)   RETURN OF DOCUMENTS

At request of Client, the Agent and US immigration consultant will return all documents given to them by Client.

Client waives right to documents prepared on Client’s behalf by the Agent or US immigration consultant.

This may include, but is not limited to, application documents prepared on Client’s behalf by the Agent or US Immigration consultant.

بازگرداندن مدارک

با درخواست موکل، نماینده و مشاور مهاجرتی ایالت متحده تمام مدارک دریافتی از سوی موکل را بازمی گردانند.

موکل از حق نسبت به مدارک آماه شده از سوی موکل توسط نماینده یا مشاور مهاجرتی ایالات متحده صرف نظر می کند.

این می تواند شامل مدارک درخواست آماده شده از سوی موکل توسط نماینده یا مشاور مهاجرتی ایالات متحده باشد، اما تنها محدود به این مورد نیست.

17)   NO GUARANTEE OF RESULTS

The Agent and US immigration consultant cannot guarantee the results of the Immigration Application.

Representations by the Agent and US immigration consultant regarding anticipated processing times are estimates only, based upon current experience, information and belief.

Government processing and performance standards are subject to change at the government’s discretion, without notice or recourse.

Each case is unique in its facts and each Immigration Application Program has its own distinct qualifications.

The Agent and US immigration consultant will do their best to stay current on all aspects of relevant immigration policies and procedures and to conform appropriately. Errors may occur in the course of processing and such errors may delay or impede application progress. Client acknowledges that the Agent and US immigration consultant will do all in their control to correct or revise applications, where appropriate, and will strenuously advocate for a successful outcome.

عدم تضمین نتایج

نماینده و مشاور مهاجرتی ایالات متحده نمی توانند نتایج درخواست مهاجرتی را تضمین کنند.

نمایندگی از سوی  نماینده و مشاور مهاجرتی ایالات متحده در رابطه با زمان های پیش بینی شده برای رسیدگی به درخواست تقریبی هستند و براساس تجربه های قبل، اطلاعات و اگاهی آنها هستند.

استانداردهای کاری و فرایندهای دولت می تواند با دستور دولت و بدون هیچگونه پیش اگاهی تغییر می کند.

هر پرونده بر اساس وقایع خود منحصر بفرد است و هر برنامه درخواست مهاجرتی ویژگی های متمایز خود را دارد.

نماینده و مشاور مهاجرتی ایالات متحده تلاش خود را خواهند کرد تا طبق تمام جوانب سیاست های مهاجرتی و رویه های مربوطه پیش بروند. در روند رسیدگی به درخواست ممکن است خطا روی دهد و چنین خطاهایی می تواند کل فرایند درخواست را با تاخیر روبرو کند. موکل تایید می کند که نماینده و مشاور مهاجرتی ایالات متحده تمام شرایط را تحت کنترل خواهند داشت تا بتوانند در صورت لزوم درخواست را تصحیح و مورد بازبینی قرار دهند، و با جدیت جهت رسیدن به نتیجه ای موفقیت آمیز از موکل دفاع کنند.

18)   MODIFICATION

This Agreement may only be modified in writing with the consent of all Parties. Any modification must be signed by all Parties.

تغییرات

این قرارداد ممکن است به صورت مکتوب و با رضایت تمام طرفین تغییر یابد. هر تغییری به امضای طرفین خواهد رسید.

 

19)   FULL INCORPORATION OF AGREEMENT

This Agreement contains the full agreement contracted between the Parties to this Agreement. All contract terms have been reduced to writing and are contained here-within. With the exception of agreements between the Agent and the US immigration consultant there are no other agreements between the parties.

I,   , have read and fully understand the Representation & Refund agreement and agree to use Samakav Immigration’s services.

وضعیت حقوقی قرارداد

این قرارداد شامل توافق کامل بین طرفین این قرارداد است. تمام بندهای قرارداد  با دقت  بررسی شده و در اینجا ذکر شده اند.  بجز قرارداد میان نماینده و مشاور مهاجرتی ایالات متحده هیچ قرارداد دیگری بین طرفین وجود ندارد.

من،______،  قرارداد بازپرداخت و نمایندگی را با دقت خوانده ام و از آن مطلع هستم و نسبت به استفاده از خدمات سازمان مهاجرتی سماکاو رضایت دارم.

ثبت درخواست برای ارسال قرارداد

سوالات متداول شما درباره قراردادهای سماکاو

 • نسخه فارسی قرارداد EB3 آمریکا قابل دسترس هست؟

  با توجه به اینکه نسخه فارسی قرارداد اعتباری قانونی ندارد ما قرارداد انگلیسی با شما امضا خواهیم کرد. ولی برای اگاهی شما از موارد قرارداد میتوانید نسخه ترجمه آن را در این لینک بخوانید

 • در پرونده EB3 امریکا آیا همسر و فرزندان نیز در پرونده متقاضی قرار خواهند گرفت؟

  بله همسر و فرزندان زیر 21 سال جزء پرونده خواهد بود

 • هزینه های دولتی پرونده های EB3 آمریکا چقدر خواهد بود؟

  این هزینه 345 دلار امریکا خواهد بود ولی ممکن است این عدد بسته به شرایط شما متغییر باشد

 • درصد قبولی پرونده EB3 امریکا چقدر هست؟

  با توجه به اینکه اداره مهاجرت کانادا تصمیم گیرنده برای پرونده شما هست درصد قبولی هیچ ویزایی 100 درصد نیست. ولی اگر ریجکت شدن پرونده شما به دلیل قصور یا اشتباه از سمت ما باشد یا هزینه پرداخت شده به شما برگشت داده خواهد شد و یا دوباره اقدام خواهیم کرد.

 • روش EB3 آمریکا چقدر زمانبر خواهد بود؟

  این روش در حالت عادی یکسال و نیم زمانبر خواهد بود ولی با توجه به تعدد پرونده در USCIS و تعداد پرونده های در جریان، احتمالا این روش تا 3 سال زمانبر خواهد شد

 • برای جاب افر چقدر از مبلغ قرارداد را اول باید پرداخت کنیم؟

  در حال حاضر (در دوران کرونا) مبلغ پیش پرداخت برای شروع پرونده جاب افر 2 هزار دلار خواهد بود

 • تغییر سیاست ها Change Policy

  مشتری اذعان می کنند که اگر در روند پرونده، تغییراتی در سیاست های اداره مهاجرت کانادا و یا دولت کانادا صورت پذیرد، RCIC میتواند مفاد قرارداد را بسته به سیاست های جدید را با توافق مشتری تغییر دهد.

 • معنی موارد بند 12 قراردادهای کانادا

  “در صورتی که اداره مهاجرت کانادا (CIC) یا سازمان (HRSDC) باید مستقیماً با مشتری تماس بگیرد، RCIC بلافاصله مورد را به مشتری اعلام خواهد کرد.
  مشتری موظف است فوراً در مورد هرگونه تغییر در وضعیت تأهل، تغییر نام و نام خانوادگی، شهروندی یا تغییر آدرس فیزیکی یا اطلاعات تماس برای هر شخصی که در برنامه قرار دارد، RCIC را مطلع نماید.
  مشتری می داند که آنها باید در اطلاعاتی که ارائه می دهند صحیح و صادق باشند و هرگونه نادرستی ممکن است این قرارداد را باطل کند، یا بر نتیجه برنامه تأثیر بگذارد.
  مطابق ماده 13 قانون اخلاق حرفه ای ، در مواردی که چند مشتری در یک پرونده هست، اطلاعات هرکدام به صورت مجزا در نزد RCIC محرمانه میماند و امکان ارائه اطلاعات شخصی به فرد دیگر امکان ندارد.”

 • فسخ قرارداد Termination

  “این توافق نامه پس از اتمام وظایف مشخص شده در قسمت 2 این توافقنامه خاتمه خواهد یافته.
  این توافق نامه در صورت فسخ در نظر گرفته می شود اگر تغییرات اساسی در برنامه مشتری رخ دهد، و این باعث می شود خدمات با تفصیل در بخش 2 این توافق نامه غیر ممکن شود.
  این موافقت نامه ممکن است پس از نوشتن (قبل از شروع هر فعالیتی)، توسط مشتری فسخ شود، در این زمان هرگونه هزینه و پرداخت ناخالص توسط RCIC به مشتری بازپرداخت می شود.
  مطابق ماده 14 قانون اخلاق حرفه ای ، این توافق نامه می تواند پس از نوشتن (قبل از شروع هر فعالیتی) توسط RCIC خاتمه یابد ، مشروط بر اینکه انصراف باعث خسارت مشتری نشود.
  این توافق نامه مطابق قوانینی است که در استان بریتیش کلمبیای کانادا وجود دارد.”

 • شرایط برگشت پول (refund polic) به چه صورت هست؟

  “معنی فارسی بند 7 قرارداد (refund policy)
  متقاضی تایید می کنند که دریافت ویزا یا وضعیت و زمان مورد نیاز برای انجام پروسه این درخواست فقط در اختیار اداره مهاجرت کانادا است و مشاور هیچگونه دخالتی در این امر ندارد.
  با این حال، اگر این برنامه به دلیل خطا یا خطای بخشی از RCIC (مشاور) رد شود ، RCIC تمام هزینه های حرفه ای دریافت کرده را بازپرداخت می کند. مشتری موافق هست که هزینه های پرداخت شده برای خدمات ارائه شده در قرارداد است.
  هر بازپرداخت صرفاً به با همان ارز دریافت شده به مشتری بازپرداخت خواهد شد
  در صورت قطع برنامه به هر دلیلی غیر از خطا یا خطای RCIC ، هیچ بازپرداختی به مشتری نخواهد داشت.
   
  در هنگام دریافت نتیجه با توجه به اینکه افسر گزارش دقیقی از اینکه چرا پرونده رد شده است ارائه مینماید، اگر مقصر مشاور و شرکت سماکاو باشد کل هزینه دریافتی به شما بازگشت داده خواهد شد ولی در غیر اینصورت اگر به هر دلیلی

  • ارائه مدارک جعلی
  • مشکلات امنیتی که دولت کانادا از ورود شما جلوگیری نماید
  • مشکلات بیماری که شما به واسطه آن مجوز ورود نگیرید

  و …
  پرونده شما را رد نماید هیچگونه بازپرداختی از سمت شرکت انجام نخواهد شد.
  نکته مهم:
  مبلغ پرداختی با همان واحد پولی به شما بازگردانده خواهد شد. در اینصورت تغییرات قیمت ارز در روند بازپرداخت ما تاثیری نخواهد داشت.”