دراو برنامه کاندیدای استانی ساسکاچوان: ۲۶۹ نفر دعوت شدند

ساسکاچوان از طریق روند شغل های مورد نیاز اکسپرس انتری خود از متقاضیان مهاجرتی  دعوت به عمل می آورد. ساسکچوان از ۲۶۹ متقاضی مهاجرتی برای درخواست گزینش استانی در روز…

ادامه خواندن دراو برنامه کاندیدای استانی ساسکاچوان: ۲۶۹ نفر دعوت شدند

Saskatchewan invites 570 PNP candidates

Invited candidates had work experience in one of 50 occupations. Saskatchewan has held a draw inviting 570 immigration candidates on August 27. The Saskatchewan Immigrant Nominee Program (SINP) invited all 570 candidates…

ادامه خواندن Saskatchewan invites 570 PNP candidates

Saskatchewan PNP invites 533 immigration candidates

Saskatchewan held its biggest PNP draw since February on August 14. Another 553 Canadian-immigration hopefuls have received invitations to apply for a provincial nomination from Saskatchewan. The Saskatchewan Immigrant Nominee Program (SINP)…

ادامه خواندن Saskatchewan PNP invites 533 immigration candidates

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد