کانادا قصد دارد سالانه پذیرای بیش از ۴۰۰ هزار مهاجر باشد

  کانادا قصد دارد در سال ۲۰۲۱ پذیرای ۴۰۱۰۰۰ مهاجر باشد، و ۴۱۱۰۰۰ مهاجرت دیگر را در سال ۲۰۲۲ و ۴۲۱۰۰۰ مهاجر را در سال ۲۰۲۳ بپذیرد. امروز کانادا از…

ادامه خواندن کانادا قصد دارد سالانه پذیرای بیش از ۴۰۰ هزار مهاجر باشد

IRCC gradually resuming in-person services

Canada’s immigration department will soon offer in-person services by appointment. Immigration services that are not available virtually will begin to resume on September 21. Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) is…

ادامه خواندن IRCC gradually resuming in-person services

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد