کانادا رسیدگی آنلاین به ویزاهای موقت، eTAs را تمدید می کند

IRCC همچنان رسیدگی به درخواست های ویزای اقامت موقت و eTAs و همچنین اسناد دیگری که به صورت آنلاین تا تاریخ ۳۱ ژانویه ۲۰۲۱ ثبت می شوند را ادامه خواهد…

ادامه خواندن کانادا رسیدگی آنلاین به ویزاهای موقت، eTAs را تمدید می کند

فیلمسازان تلویزیونی و سینمایی واجد شرایط در اولویت رسیدگی به پرونده قرار می گیرند

فیلمسازان تلویزیونی و سینمایی که به ویزای اقامت موقت نیاز دارند ممکن است  بتوانند در دو هفته مجوز کار بگیرند. کانادا در حال حاضر برای رسیدگی به درخواست فیلم سازان…

ادامه خواندن فیلمسازان تلویزیونی و سینمایی واجد شرایط در اولویت رسیدگی به پرونده قرار می گیرند

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد