گزینه های مجوز کار کانادایی برای کارآفرینان در سال ۲۰۲۱

مجوز های کار اولین گام برای کارآفرینان خارجی برای اداره یک شغل یا تجارت در کانادا هستند.

کانادا در برخی از سیاست های خود تغییراتی ایجاد کرده است که روندهای مهاجرت برای کارآفرینان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در هفته‌ های گذشته کانادا اعلام کرد که دسته مالک/ گرداننده تحت برنامه نیروی کار موقت خارجی از اول آوریل ۲۰۲۱ حذف خواهد شد. این دسته به متقاضیان اجازه می دهد تا برای مجوز کار درخواست دهند بدون آنکه نیازی به تبلیغ برای گرفتن ارزیابی تأثیر بازار کار داشته باشند.

دستورالعمل هایی وجود دارد که سرمایه‌ گذارانِ توافق نامه تجارت و اقتصاد جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. از اول ژانویه، کانادا تحت این برنامه درخواست‌ های متقاضیان بریتانیا را مورد رسیدگی قرار نمی‌دهد. در عوض، آنها تحت توافق نامه ی تداوم تجارت بین کانادا و بریتانیا مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت، که انتظار می رود این برنامه در سال جاری راه اندازی شود. از آن پس آنها برای برآورده کردن شروط صلاحیت سنجی در یک دسته مجوز کار معاف از ارزیابی تأثیر بازار کار یک ارزیابی تأثیر بازار آن کار به همراه نخواهند داشت.

گزینه هایی برای کارآفرینانی که می‌ خواهند تجارت خود را در کانادا آغاز کنند وجود دارد.

 

انتقال داخل شرکتی

مجوز کار انتقال داخل شرکتی برای آن دسته از کار آفرینانی است که می‌خواهند تجارت خارجی موجود خود را در کانادا توسعه دهند. این برنامه معمولاً توسط شرکت های چند ملیتی برای انتقال مدیریت کارمندان بین شعبه های بین المللی انجام می شود. اما می تواند گزینه ای نیز برای کارآفرینان می باشد که می خواهند در کانادا فروشگاه‌ هایی باز کنند.

از طریق این مجوز کار مالکان تجارت و شغل می توانند زمان خود را بین مدیریت تجارت های خارجی موجود خود و بازگشایی شعبه های کانادایی، ذینفعان یا افراد شاغل در این شعبه ها تقسیم کنند. برخی از شروط صلاحیت سنجی اولیه مطابق موارد زیر هستند: تجارت کانادایی جدید باید یک آزمون قابلیت اجرا را پشت سر بگذارد، که با اثبات اطلاعات مالی، شواهدی که وجود فیزیکی شرکت را نشان می‌دهد و همچنین برنامه‌ ای برای اجرای آن همراه است.

شرکت خارجی و تجارت های کانادایی باید از لحاظ ساختار مالکیت به هم مرتبط باشند. بدین معنا که یک شعبه مادر، یک ذینفع مادر، یا روابط وابسته داشته باشند.

فردی که برای مدیریت یک تجارت جدید کانادایی انتقالی می گیرد باید توسط یک تجارت خارجی به استخدام در آمده باشد، که به دنبال انتقال آنها حداقل برای یک سال در یک شغل مدیریتی و اجرایی ارشد تمام وقت مشابه است.

 

سرمایه‌ گذار CUSMA

آن دسته از شهروندان ایالات متحده یا مکزیک که می خواهند در تجارت های موجود یا جدید در کانادا سرمایه‌ گذاری کنند است تحت برنامه سرمایه‌ گذاری توافق مکزیک- ایالات متحده – کانادا برای یک مجوز کار واجد شرایط شناخته می شوند. سرمایه‌ گذاران واجد شرایط، سهامداران عمده یا مالکان می توانند از این برنامه برای توسعه و جهت‌ دهی تجارت خود از درون کانادا استفاده کنند. برای درخواست، سرمایه‌ گذار باید یک برنامه تجاری همراه با جزئیات کل سرمایه لازم برای خرید یا بر پایی یک تجارت آماده کند. علاوه بر این، باید نشان دهند که بخش مهمی از این سرمایه به این پروژه متعهد است، از این تجارت نیز انتظار می رود شغل ها و فرصت هایی را برای اقتصاد محلی ایجاد کند.

 

سرمایه‌ گذار CETA

سرمایه گذاران اروپایی که برای برنامه سرمایه گذار CETA واجد شرایط شناخته می شوند می توانند برای یک سال بدون نیاز به ارزیابی تاثیر بازار کار در کشور حضور داشته باشند.

ممکن است سرمایه‌ گذاران در صورت استخدام شدن در یک پست اجرایی و نظارتی واجد شرایط شوند.

شروط این برنامه نیز مانند CUSMA است سرمایه‌گذاران به یک برنامه تجاری سرمایه قابل توجه و تجارتی نیاز دارند که بتواند به نفع اقتصاد کانادا نیز باشد.

 

خویش فرمایی

مجوز کار خویش فرمایی کارافرینانی را مورد تمرکز قرار می‌دهد که حداقل ۵۰ درصد تجارت کانادایی فصلی را تحت مالکیت خود دارند. همچنین در مواردی که مالک تجارت کانادایی قصد زندگی خارج از کانادا دارد را نیزبه کار گرفته می شود. در چنین پرونده ‌هایی مجوز کار می تواند معاف از یک ارزیابی تأثیر بازار کار باشد. این افراد ممکن است به دنبال اقامت موقت یا در نهایت اقامت دائم باشند.  متقاضیان باید نشان دهند که تجارت آنها یک اقتصاد چشمگیر خواهد داشت و از نظر اجتماعی، و فرهنگی مزایای بسیاری برای شهروندان کانادایی در پی خواهد داشت.

کبک فهرست مشاغل مورد نظر برای فرایند LMIA را بروزرسانی می کند

در کبک، کارفرمایان در شرایطی که قصد استخدام نیروهای کار خارجی موقت در چند شغل مشخص را دارند، ممکن است از ارائه اثبات شواهد لازم  جهت اقدام به استخدام معاف باشند.

کبک فهرست مشاغل قابل قبول تحت فرایند ارزیابی تاثیر بازار کار آسان شده را منتشر کرده است.

وزیر مهاجرت کبک یک فهرست سالانه به روز رسانی شده از مشاغلی را منتشر کرد که طی آن  کارفرمایان نیازی به تبلیغ یک موقعیت شغلی پیش از استخدام نیروی کار خارجی ندارند.  این فهرست جدید، که برای سال جاری برقرار خواهد بود، در روز 24 فوریه به طور عمومی منتشر شد.

مانند سال گذشته، فهرست جدید مشاغل واجد شرایط برای این فرایند ساده سازی شده کل کبک را تحت پوشش قرار می دهد و براساس نیازهای کل استان است.

درحالیکه بسیاری از مشاغل که در فهرست سال گذشته بودند در فهرست جدید نیز وجود دارند. 181 شغل در فهرست جدید وجود دارد. مشاغلی که به تازگی اضافه شده اند شامل مدیران ارتباط از راه دور، مدیران سیستم های اطلاعات و کامپیوتر، مدیران نوآوری و ساخت مسکن هستند.

تغییر اعلام شده فورا وارد اجرا می شود. این یک دوره موقت سی روزه برای کارفرمایان یا نمایندگان آنها است تا امکان بررسی درخواست های ثبت شده تحت فهرست سال گذشته را داشته باشند.

فهرست مشاغل کبک برای LMIA توسط دپارتمان استخدام کبک با همکاری وزیر مهاجرت این استان ارائه شده است و براساس سیستم دسته بندی مشاغل ملی تهیه و تنظیم شده است.

کارفرمایان کبک شغل هایی را ارائه می دهند که با یکی از شغل ها تطابق دارد یا عناوین شغلی ارائه شده در این فهرست دنباله روی رویه ساده سازی شده باشند.

 

LMIA ها ساده سازی شده در کبک

پیش از آنکه بتوانید برای ارزیابی تاثیر بازار کار (LMIA) درخواست دهید، کارفرمایان کانادایی که نیروهای کار موقت خارجی را استخدام می کنند، باید نشان دهند که از روش های مختلف آن فرصت شغلی را تبلیغ کرده اند و مدارک اثبات این تلاش را ارائه دهند.

این تلاش ها و اقدامات ممکن است شامل تبلیغ فرصت شغلی برای حداقل 28 روز ، مصاحبه با متقاضیان قابل قبول و ارائه مدارک به دولت کانادا باشد، مبنی بر اینکه هیچ شهروند یا تابع دائمی کانادایی ای وجود ندارد که بتواند این فرصت شغلی را پر کند، پس در این وضعیت نیاز به استخدام یک نیروی کار خارجی دیده می شود.

رویه ی جستجوی استخدام نیروی کار متخصص خارجی برای کارفرمای کبک با رویه ها برای کارفرمایان در مابقی استان ها و مناطق کانادا متفاوت است.

کارفرمایان کبک که نیروی کار خارجی موقت را برای چند فرصت مشخص استخدام می کنند نیز باید  LMIA را بدست آورند. اما ملزم به ارائه شواهد تبلیغ شغل نیستند. این رویه درخواست ساده سازی شده بعنوان LMIA ساده سازی شده مطرح می شود.

فرایند LMIA ساده سازی شده باید به تایید مسئولان استانی و فدرال برسد. به این دلیل، کارفرمایانی که می خواهند نیروی کار خارجی را استخدام کنند باید فرم های درخواست را ثبت کرده و مدارک پشتیبانی از این ادعا را برای دپارتمان اجتماعی و استخدام کانادا و MIFI ارسال کنند.

۵۲ هزار نفر واجد شرایط گرفتن مجوز کار کانادایی ۱۸ ماهه

تعدادی از دارندگان مجوز کار پس از فارغ ‌التحصیلی در کانادا می توانند تا ۲۷ جولای ۲۰۲۱ برای مجوز کار باز درخواست دهند.

دولت کانادا سیاست جدیدی را پایه گذاری کرده است تا به دانشجویان بین المللی سابق که تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گرفته بودند کمک کند.

از ۲۷ ژانویه اداره مهاجرت، پناهجویی و تابعیت کانادا درخواست ها از آن دسته از دارندگان مجوز کار پس از فارغ ‌التحصیلی را می‌پذیرد، که مجوزهای کار آنها منقضی شده است یا در حال منقضی شدن است.

هدف این سیاست این است که به دارندگان مجوز کار پس از فارغ التحصیلی زمان بیشتری بدهد تا بتوانند تجربه کار کانادایی لازم برای واجد شرایط شدن جهت برنامه مهاجرت کانادا را به دست بیاورند. دولت های فدرال و استانی تاکید بسیاری بر حفظ دانشجویان بین المللی سابق به عنوان مهاجر در کشور دارند. دلیل این کار این است که تحقیقات دولت نشان می‌دهد که دانشجویان بین المللی سابق تمایل دارند تا پس از به دست آوردن اقامت دائم به سرعت در بازار کار کانادایی وارد شوند.

با درنظر گرفتن بحران های اقتصادی ناشی از ویروس کرونا، ممکن است پرندگان مجوز کار پس از فارغ‌ التحصیلی بتوانند به راحتی تجربه کار لازم برای رسیدن به مهاجرت کانادایی را به دست بیاورند. این سیاست جدید آنها اجازه می‌دهد تا مجوزهای کار باز را به دست بیاورند که تا ۱۸ ماه اعتبار خواهد داشت.

اداره مهاجرت، پناهجویی و تابعیت کانادا برآورد می کند که ممکن است تا ۵۲ هزار دارنده مجوز کار پس از فارغ التحصیلی از این سیاست جدید بهره مند شوند. نامزد ها تا ۲۷ جولای ۲۰۲۱ برای ثبت درخواست خود برای یک مجوز کار جدید زمان دارند.

شرایط صلاحیت سنجی:

  •  داشتن یک مجوز کار پس از فارغ التحصیلی منقضی شده در 30 ژانویه،202 یا پس از آن ، یا داشتن مجوز کار پس از فارغ التحصیلی که تا 4 ماه پس از تاریخ درخواستتان منقضی می شود.
  • در 27 ژانویه،2021 وقتی که این سیاست وارد اجرا شد و در کشور مطرح شد در کانادا حضور داشته اید.
  • دارای وضعیت موقت در کانادا بوده اید و یا برای حفظ وضعیت خود درخواست داده اید، یا برای حفظ وضعیت خود درخواست خواهید داد.
  • در درخواستتان اشاره کردید که برای این مجوز کار باز جدید درخواست می دهید.
  • یک پاسپورت معتبر دارید، اداره مهاجرت، پناهجویی و تابعیت کانادا شما را تشویق می کند تا اطمینان حاصل کنید که پاسپورتتان برای حداقل 18 ماه معتبر از تایید درخواستتان معتبر است. اگر پاسپورتتان در کمتر از مدت 18 ماه منقضی می شود، مجوز کاری که می گیرید با مدت زمان اعتبار پاسپورتتان منطبق خواهد بود.

 

مجوز کار پس از فارغ التحصیلی از زمانی که تحقیقات نشان می دهند اکثریت دانشجویان تمایل به مهاجرت کانادایی دارند، در میان دانشجویان بین المللی سابق بسیار محبوب است.  افرادی که از یک موسسه آموزشی تعیین شده فراغ التحصیل می شوند ممکن است برای حداکثر دوره سه ساله بتوانند مجوز کار پس از فارغ التحصیلی درخواست دهند.

تجربه کار پس از فارغ التحصیلی که آنها در کانادا بدست می آورند برای بسیاری از روشهای مهاجرتی نیروی کار متخصص بسیار ارزشمند محسوب می شود.

بطور کلی، هر فرد می تواند یکبار در زندگی اش این مجوز را بگیرد. این بدان معنا بوده است که افراد تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا و بحران های ناشی از آن ممکن است در حال حاضر در موقعیتی نباشند که بخاطر ضعیف شدن بازار کار در کانادا بمانند.

این سیاست بعنوان بخشی از تلاشهای دولت کانادا در جهت حمایت از سطوح بالای مهاجرتی در طول و پس از دوران شیوع است. کانادا برنامه ریزی می کند تا هر سال تحت برنامه سطوح مهاجرتی خود برای سال های 2021 تا 2023 بیش از 40000 مهاجر را در کشور بپذیرد. با اجازه بدست آوردن تجربه کار کانادایی در طول دوران شیوع به دانشجویان، کانادا استعداد های بیشتری را به کشور می آورد و می تواند از وجود آنها برای جبران وضعیت اقتصادی پس از دوران شیوع کمک گیرد.

 

تغییر برنامه مجوز کار خبر مهمی برای دانشجویان بین المللی و کارفرمایان کانادایی

با توجه به اهمیت دانشجویان بین المللی، کارفرمایان کانادایی نیز از مجوز کار پس از دوران اقامت تحصیلی بهره مند خواهند شد.

علاوه بر داشتن سیستم تحصیلات در سطح جهانی و استاندارد بالای زندگی، کانادا مزیت های مهم دیگری را نیز در اختیار دانشجویان بین المللی قرار می دهد: از جمله ی این مزیت ها دسترسی به مجوز کار پس از فارغ التحصیلی هستند.

مجوز کار پس از دوران فارغ التحصیلی یک مجوز کار باز است که می تواند برای به دست آوردن تجربه کار کانادایی مورد استفاده قرار گیرد که یک ویژگی ارزشمند جهت رسیدن به وضعیت اقامت دائم در کانادا می باشد.

بدست آوردن تجربه کاری در کانادادر کمک به نامزدهایی که برای چند برنامه مهاجرتی، اکسپرس انتری و برنامه کاندیدای استانی، واجد شرایط هستند عامل مهمی محسوب می‌ شود.

اکسپرس انتری روش مهم مهاجرتی کانادا برای رسیدن به اقامت دائم است و بر اساس سیستم امتیازدهی کار می‌ کند که فاکتورهای سرمایه انسانی را مد نظر دارد. تجربه کاری در کانادا و افرادی که از این فرصت ارزشمند برای گرفتن امتیاز بیشتر استفاده می کنند این امکان را می دهد تا امتیاز بیشتری در سیستم جامع رتبه بندی داشته باشند از شانس رقابتی بهتری در مقایسه با متقاضیان در پول اکسپرس اینتری برخوردار باشند.
افرادی که دارای تجربه کار کانادایی و مدرک دانشگاهی این کشور هستند ، یا در صورت تحصیل در کبک تحت برنامه تجربه کبک، شانس بهتری برای موفقیت در زمان درخواست تحت برنامه کاندیدای استانی دارند.
به خاطر اهمیت وجود دانشجویان بین المللی کارفرمایان کانادایی نیز می‌توانند از مجوزهای کار پس از فارغ التحصیلی بسیار بهره مند شوند.

معمولاً برای استخدام یک فرد بلیط خارجی، کارفرمایان کانادایی فرآیند طولانی و هزینه بری مانند ارزیابی تاثیر گذار و کار را باید دنبال کنند که درخواستی است که آنها باید برای اثبات نیاز به استخدام یک فرد خارجی آن را ارائه دهند.

این رویه افرادی که مجوز کار باز دارند، مانند دارندگان مجوز کار پس از فارغ‌ التحصیلی ضروری نیست.دارندگان مجوز کار باز می توانند فرصت حفظ استعداد های خارجی مورد نیاز را به کارفرمایان کانادایی بدهند بدون آنکه موانعی اضافی برای آنها به وجود بیاورند.

در حالی که فرایند اولیه استخدام یک فرد بر اساس مجوز کار پس از فارغ التحصیلی ممکن است نیاز به دوندگی زیاد از سوی کارفرما نداشته باشد، اگر کارفرما بخواهد یک فرد خارجی را برای کار پس از تاریخ انقضای مجوز کار پس از فارغ التحصیلی استخدام کند شرایط مشابه نیست. مجوز های کار طول مدت محدودی دارند و این مشکل مجوز های کار پس از فارغ التحصیلی است.

در اکثر موارد یک مجوز کار پس از فارغ‌التحصیلی قابل تمدید نیست و درخواست ارزیابی تاثیر بازار کار باید پیش از اینکه نیروی کار بتواند برای یک مجوز جدید کار، خاص کارفرما درخواست حق ثبت و تایید شود.

با این وجود، این موضوع در دست تغییر است. در ۸ ژانویه ۲۰۲۱ دولت کانادایی یک سیاست جدید را معرفی کرد که به دانشجویان بین المللی پیشین که مجوز کار پس از فارغ التحصیلی آنها منقضی شده بود و در حال غذا بود امکان درخواست برای یک مجوز کار باز جدید را می دهد.

به طور خاص این سیاست جدید برای افرادی که شرایط زیر را برای درخواست یک مجوز کار باز ۱۸ ماهه فراورده می کنند، مجاز خواهد بود:

  • داشتن مجوز کار پس از فارغ التحصیلی که در تاریخ ۳۰ ژانویه ۲۰۲۰ یا پس از آن منقضی شده باشد یا یک مجوز کار پس از فراغت تحصیلی که در ۴ ماه یا کمتر از تاریخ درخواست منقضی میشود.
  • حضور در کانادا
  • داشتن وضعیت موقتی معتبر یا درخواست برای حفظ وضعیت موجود

فرایند درخواست ۲۷ ژانویه بازگشایی شد و تا ۲۳ جولای ۲۰۲۱ در حالت اجرا خواهد بود.

این تغییر سیاست، بر اساس مجوز کار پس از فارغ التحصیلی به بسیاری از کارفرمایان کانادایی که افراد خارجی را استخدام می کنند این امکان را می دهد تا بدون نیاز به فرآیندهای هزینه‌ بر و طولانی که در گذشته نیاز بود افراد خارجی را استخدام کنند.

برای بسیاری از کارفرمایان کانادایی که استعداد های خارجی بهره ‌مند می‌شوند این بدان معنا است که طبق محدودیت‌ های مهاجرت کانادایی آنها نیاز به حفظ کیفیت نیروی کار ندارند. داشتن امکان حفظ نیروهای کار مورد نیاز بدون توجه به وضعیت مهاجرت یا ملیت، برای بسیارس از شرکتهای کانادایی و اقتصاد کانادا ارزشمند است.

اکثر کانادایی ها از روشهای مهاجرت دائمی برای نیروهای کار موقت خارجی حمایت می کنند

اکثر کانادایی ها موافقند که مهاجران موقت نقش مهمی در بخش کشاورزی بازی می کنند.

طبق گزارش منتشر شده از تحقیقی که به تازگی انجام شده است، اکثر کانادایی ها می خواهند که نیروهای کار موقتی در بخش کشاورزی بتوانند به اقامت دائم دست یابند.

تحقیقات نانوس، یک مرکز تحقیقات نظر عمومی و بازاری، بین 28 تا 1 نوامبر، یک تحقیق تصادفی از 1039 کانادایی بالای سن 18 سال را برگزار نمود.

نتایج نشان می دهند که در هر 10 نفر کانادایی هشت نفر از آنها از برنامه مهاجرت دائمی برای نیروهای کار موقتی حمایت می کنند. حمایت در میان استان های آتلانتیک و غرب استانهای منطقه علفزار  بیشتر دیده می شود.

اکثر کانادایی ها موافقند که نیروهای کار موقت برای بخش کشاورزی کانادا امری ضروری هستند و باید از مزایا و حمایت های برابری مانند دیگر نیروهای کار برخوردار باشند. مردم بریتیش کلمبیا بیش از بقیه استان ها این نظر را نشان می دادند.

بیش از 8 نفر از 10 کانادایی نیز می گویند که برنامه های فدرال مانند برنامه نیروی کار موقت خارجی و برنامه نیروهای کار کشاورزی فصلی تاثیر مثبتی بر کشاورزی در کانادا دارند.

حدود 97 درصد از شرکت کنندگان در این تحقیق موافق بودند که بخش کشاورزی کمک مهمی به اقتصاد کانادا خواهد کرد.

شرکت کنندگان بطور تصادفی از طریق تلفن برای این تحقیق انتخاب شدند. حاشیه خطا برای این  تحقیق به اندازه 3.1 بیشتر یا کمتر است.

این تحقیق توسط سناتور راتنا امیدوار و سناتور رابرت بلک مدیریت شد.

 

 وزیر مهاجرت روشهای بیشتری برای تابعان موقت در نظر می گیرد.

وزیر مهاجرت کانادا، مارکو مندیچینو، اعلام کرده است که دولت فدرال بدنبال روشهایی برای تابعان موقتی در جهت رساندن آنها به اقامت دائم است.

هنوز این روش های مهاجرتی کاملا مشخص نیستند، به گفته مندیچینو آنها بر ان دسته از نیروهای کار متمرکز خواهند بود که به بخش های ضروری اقتصاد کشور کمک خواهند کرد.  بخصوص افرادی که در شغل هایی مانند پزشکی، پرستاری، داروسازی کار می کنند و همینطور نیروهای کار حامی که در بخش کارگری به وجود آنها نیاز است.

ضوابط و شرایط حفظ ایمنی در مقابل ویروس کرونا، مانند محدودیت های سفر، مهاجرت به کانادا را کاهش داده است. استراتژی اداره مهاجرت، تابعیت و پناهجویی کانادا برای پذیرش مهاجران در طول شیوع ویروس کرونا متقاضیانی را در اولویت قرار داده است که در حال حاضر در کانادا هستند. بدین ترتیب، دولت فدرال اهداف مهاجرتی را در سال آینده به 401000 تابع دائمی جدید، و در سه سال آینده به 1.2 میلیون مهاجر دائم افزایش خواهد داد.

کانادا در حال حاضر  از طریق پایلوت مهاجرت کشاورزی- غذا، روشی برای اقامت دائم برای برخی از نیروهای کار حوزه کشاورزی دارد.  این برنامه پایلوت برای افرادی است که در بخش فراوری گوشت، تولیدات گلخانه ایی و قارچ و همینطور صنایع دامداری کار می کنند. در خواست ها تا 14 می، 2023 پذیرفته می شوند.