نوا اسکوشیا با افزایش مهاجرت در پی جبران وضعیت اقتصادی استان خواهد بود

استان دریایی تا پایان سال ۲۰۲۰ بیش از ظرفیت اختصاص داده شده در کشور مهاجر پذیرفت

نوا اسکوشیا تعداد زیادی از مهاجران را در سال ۲۰۲۰ در کشور پذیرفت و مسیر جبران وضعیت اقتصادی در سال های آینده را آسان نمود.

۳۵۱۷ متقاضی مهاجرتی در سال گذشته تایید شدند که بسیاری از آنها در خدمات ضروری استان دارای مهارت بودند مانند نیروهای کار بخش بهداشت و سلامت یا افرادی که در زمان تایید شدن در کانادا ساکن بودند. انتظار می رود افراد ساکن در خارج از کشور پس از از بین رفتن محدودیت‌های سفر ناشی از ویروس کرونا به کشور ورود پیدا کنند.

تمرکز در خدمات اصلی در سال جاری بدین معنا است که بسیاری از نیروهای کار حوزه سلامت در استان حفظ می‌شوند مانند پرستاران، پزشکان و دستیاران.

در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال ۲۰۱۹ به خاطر شیوع ویروس کرونا سطوح مهاجرتی پایین تر بود. علیرغم این موضوع نوا اسکوشیا درخواست ها از طریق برنامه مهاجرتی آتلانتیک و برنامه کاندیدای مهاجرتی نوا اسکوشیا را مورد بررسی قرار داد. وزیر مهاجرت استان لنا دیاب،نقش مهاجرت در رشد و جبران وضعیت اقتصادی پس از دوران شیوع ویروس کرونا در استان را یک امر مهم و حیاتی می‌دانند.

به گفته او مهاجرت نقش مهمی در اقتصاد کانادا و استان برای جبران وضعیت اقتصادی پس از دوران شیوع ویروس کرونا بازی خواهد کرد، و کشور همچنان در حال بررسی نیازهای بازار کار استان در بخش‌های خدماتی مهم و شناسایی کارفرمایانی است که به مهارت ها و استعداد های تخصصی برای افزایش رشد اقتصادی نیازمند هستند.

به نظر می آید که استان بر استعداد های خارجی با مهارت های تخصصی یا شغل های متمرکز است که با کمبودهای بازار کار هم راستا هستند. علاوه بر این استان به دنبال حفظ دانشجویان بین المللی پس از فارغ التحصیلی آنها است. سال گذشته ۱۰۱۸ فارغ التحصیل و تصمیم گرفتند برای اقامت در استان پس از فارغ التحصیلی درخواست دهند که از سال ۲۰۱۴، که تنها ۳۵ فارغ‌التحصیل در استان باقی ماندند افزایش چشمگیری داشت.

 

چطور به نوا اسکوشیا مهاجرت کنیم

افرادی که علاقمند هستند تا به نواسکوشیا مهاجرت دائم داشته باشند دو گزینه پیش روی خود دارند برنامه مهاجرتی آتلانتیک و برنامه کاندیدای نوا اسکوشیا.

برنامه مهاجرتی آتلانتیک به کارفرمایان در آتلانتیک کمک می کند تا اتباع خارجی را برای شغل های استخدام کنند که در آن بخش ها دچار کمبود نیرو هستند. کارفرمایان نیازی به داشتن ارزیابی تاثیر بازار کار ندارند. آتلانتیک کانادا متشکل از چهار استان می ‌باشد: نواسکوشیا، نیوبرانزویک، نیوفاندلند و لابرادور و جزیره پرنس ادوارد.

متقاضیانی که تحت برنامه مهاجرتی آتلانتیک وارد کشور می‌شوند، باید از یک کارفرمایمجاز در آتلانتیک دارای پیشنهاد شغلی باشند و همچنین باید یک برنامه اختصاصی برای اقامت در استانها داشته باشند. متقاضیانی که پیشنهاد شغلی از یک کارفرما در آتلانتیک را می پذیرند از طریق کارفرمای خود برای ارتقای برنامه اختصاصی اقامتشان در این استانها به یک سازمان ارائه خدمات در این جهت مرتبط خواهند شد.

طبق برنامه کاندیدای مهاجرتی نوا اسکوشیا متقاضیان می توانند یکی از هشت روند مهاجرتی زیر را برگزینند:

-تجربه نوا اسکوشیا: اکسپرس انتری, برای نامزد های اکسپرس انتری که برای حداقل یکسال در نوا اسکوشیا کار کردند.

-اولویت‌های بازار کار نوا اسکوشیا, برای متقاضیان اکسپرس انتری که نیازهای خاص بازار کار را برآورده می کنند

اولویت های بازار کار نواسکوشیا برای پزشکان: برای متقاضیان اکسپرس انتری که به عنوان یک پزشک خانواده یا پزشک متخصص دارای پیشنهاد شغلی هستند

  • روند پزشکان برای آن دسته از پزشکانی که در نواسکوشیا دارای پیشنهاد شغلی هستند و در سیستم اکسپرس انتری نیستند
  • روند نیروی کار متخصص، برای نیروهای کار متخصصی که در استان پیشنهاد شغلی دریافت کرده اند.
  • روند شغل های مورد نیاز، برای نیروهای کار با پیشنهاد شغلی در یک شغلی که مورد نیاز استان می باشد
  • روند کار آفرینی برای افرادی است که می‌خواهند در استان تجارتی را آغاز کنند
  • روند کار آفرین پارک تحصیل بین المللی برای آن دسته از فارغ التحصیلان بین المللی که می‌خواهند تجارتی را در استان آغاز کنند.