برنامه کاندیدای استانی ساسکچوان از 528 متقاضی مهاجرتی دعوت می کند

متقاضیان مهاجرتی تحت دسته فرعی اکسپرس انتری و مشاغل مورد نیاز برای درخواست گزینش استانی دعوت شدند.

ساسکچوان در 8 سپتامبر یک دراو جدید برگزار کرد

برنامه کاندیدای مهاجرتی ساسکچوان از 528 متقاضی برای درخواست یک یا دو برنامه مهاجرتی دعوت کرد. از میان تعداد دعوت شده، 316 نفر برای دسته فرعی اکسپرس انتری این برنامه دعوت شدند، 212 متقاضی برای دسته فرعی مشاغل مورد نیاز دعوت شدند.

متقاضیان دعوت شده برای دعوت شدن به حداقل امتیاز 66 در سیستم توضیح علاقمندی نیاز داشتند.

در این دراو 16 شغل واجد شرایط برای هر دسته وجود داشتند. فهرست کامل مشاغل را می توانید در وبسایت دولت ببینید.

هردو گروه به ارزیابی مدارک تحصیلی نیاز داشتند تا نشان دهد که تحصیلات خارجی آنها با استانداردهای کانادایی قابل مقایسه است.

 

درمورد دسته فرعی اکسپرس انتری

اکسپرس انتری سیستم مدیریت درخواست کانادا برای سه برنامه مهاجرتی فدرال است: برنامه نیروی کار متخصص فدرال, برنامه تجارت های تخصصی فدرال و دسته تجربه کانادایی.

 

متقاضیان در این برنامه ها مانند برخی از برنامه ‌های کاندیدای استانی بر اساس سیستم جامع رتبه بندی یک امتیاز دریافت می کنند. این امتیازات بر اساس فاکتورهای سرمایه انسانی به متقاضیان داده می شود. این فاکتورهای سرمایه انسانی شامل سن، تحصیلات، تجربه کاری، تسلط بر زبان انگلیسی و فرانسوی است.

 

ممکن است این امتیازات به یک فرد یا به یک زوج داده شود. ‌ آنها به پیشنهاد شغلی نیازی ندارند، اما داشتن پیشنهاد شغلی امتیازات اضافی با خود به همراه دارد. آنها نیاز به کار یا تحصیل در کانادا ندارند گرچه در طول دوران شیوع ویروس کرونا اداره مهاجرت کانادا آن دسته از متقاضیانی که در حال حاضر در کانادا هستند را مورد اولویت قرار داده است.

متقاضیان با بالاترین امتیازات یک دعوت نامه درخواست برای اقامت دائم دریافت می‌کنند. زمانی که یک درخواست ثبت می‌ شود اداره مهاجرت کانادا تصمیم‌ گیری نهایی را انجام خواهد داد و تاییدیه اقامت دائم را در صورت پذیرش درخواست برای متقاضی ارسال خواهد کرد. گام نهایی برای مقیمان دائمی تایید شده اقامت در کانادا و درخواست برای یک کارت اقامت دائم است. در این مرحله این افراد از نظر رسمی تابع دائمی کانادایی محسوب می‌ شوند و ممکن است در نهایت برای شهروندی کانادا درخواست خود را ارائه دهند.

 

 

درمورد دسته فرعی شغل های مورد نیاز

دسته فرعی شغل های مورد نیاز یک برنامه کاندیدای استانی به این معنا است که آن دسته از متقاضیانی می توانند از آن برای مهاجرت استفاده کنند که دارای پروفایل اکسپرس انتری نیستند.

این دسته فرعی برای نیروهای کار متخصص با تجربه کاری در یکی از شغل های مورد نیاز ساسکچوان است که هنوز پیشنهاد شغلی در استان ندارند.

به منظور درخواست برای مهاجرت کانادایی از طریق این دسته فرعی، افراد با تابعیت خارجی باید از طریق سیستم درخواست آنلاین برنامه کاندیدای استانی ساسکچوان یک پروفایل توضیح علاقمندی ثبت کنند.

سیستم توضیح علاقمندی ساسکچوان به این استان اجازه می دهد تا آن دسته از  متقاضیان مهاجرتی را انتخاب کند که ظرفیت بالقوه برای کمک به این استان را دارند. متقاضیان براساس تجربه کار، تحصیلات، سن، تسلط بر زبان و ارتباطشان با استان توانایی اقامت و کارشان در این استان را به ثبات می رسانند.

آنها سپس بر اساس شبکه ارزیابی امتیازات نیروی کار متخصص بین المللی برنامه کاندیدای مهاجرتی ساسکچوان یک امتیاز از 100 امتیاز دریافت می کنند. متقاضیان با بالاترین امتیازات برای رسیدن به اقامت دائم کانادایی یک گزینش استانی دریافت می کنند.

 

ساسکچوان در دراو جدید برنامه کاندیدای استانی خود از 496 مهاجر احتمالی دعوت می کند

دعوت نامه ها به متقاضیانی تعلق گرفت که واجد شرایط نامزدی از برنامه انتخاب استانی ساسکاچوان (SINP) ، و به طور خاص از شاخه نیروی کار متخصص بین الملل بودند.

تعداد دعوت نامه ها و حداقل امتیاز موردنیاز برای هر دسته فرعی ، در زیر آمده است:

  • دسته فرعی مشاغل موردنیاز (IDS): 335 دعوت نامه/ حداقل امتیاز 70
  • دسته فرعی اکسپرس انتری : 161 دعوت نامه/ حداقل امتیاز 71

 

صرف نظر از دسته فرعی ‌، تمامی متقاضیان برای اثبات تحصیلات خارجی خود با استاندارد کانادا، ملزم به ارائه ارزیابی مدارک تحصیلی (ECA) بودند. افراد همچنین در یکی از مشاغل موردنیاز که در وبسایت دولت ذکر شده است (سطح شغلی 0، A، و یا B)، نیاز به سابقه کار داشتند.

 

 دسته فرعی مشاغل مورد نیاز

این دسته فرعی یک برنامه انتخاب استانی (PNP) پایه محسوب می‌شود؛ به این معنا که برای متقاضیان مهاجرتی که فاقد پروفایل اکسپرس انتری فدرال هستند، در دسترس است.

این زیر مجموعه برای نیروی کار فوق حرفه‌ای و دارای تجربه در یکی از مشاغل مورد نیاز در ساسکاچوان است، که هنوز پیشنهاد شغلی در این استان ندارند.

برای درخواست مهاجرت کانادایی از طریق این دسته فرعی ، اتباع خارجی باید پروفایل EOI خود را از طریق سیستم درخواست آنلاین SINP ایجاد کنند.

سیستم EOI به ساسکاچوان اجازه می‌دهد تا متقاضیان مهاجرتی را که توانایی پیشرفت در این استان دارند، انتخاب کند. متقاضیان بر اساس سابقه کار، تحصیلات، توانایی زبان، سن، و ارتباط با استان، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

سپس بر اساس جدول ارزیابی امتیازات بین الملل نیروی کار متخصص SINP ، امتیازی از 100 به آنها داده می‌شود.

سپس افراد دارای بالاترین امتیاز دعوت شده تا برای نامزدی استانی و اقامت دائم کانادا اقدام کنند.

 دسته فرعی اکسپرس انتری

این دسته فرعییک PNP پیشرفته می‌باشد؛ به این معنا که با سیستم اکسپرس انتری فدرال مرتبط است.

اکسپرس انتری مجموعه درخواست متقاضیان سه برنامه اصلی گروه اقتصادی کانادا را مدیریت می‌کند: برنامه نیروی کار متخصص فدرال (FSWP)، برنامه نیروی کار ماهر فدرال (FSTP)، و برنامه تجربه کانادایی (CEC).

متقاضیان دارای پروفایل اکسپرس انتری نیز باید پروفایل‌های EOI را برای ساسکاچوان ایجاد کرده تا بتوانند برای دعوت به نامزدی استانی در نظر گرفته شوند.

به متقاضیان اکسپرس انتری که نامزدی استانی از ساسکاچوان دریافت کنند، 600 امتیاز فوق العاده در سیستم جامع رتبه بندی (CRS) خود تعلق می‌گیرد، و  دعوت نامه برای ارسال درخواست (ITA) اقامت دائم کانادا برای آنها تضمین خواهد شد.

 

ساسکاچوان در دراو برنامه کاندیدای استانی جدید خود از ۲۵۹ نفر دعوت می‌کند

متقاضیان اکسپرس انتری و مشاغل مورد نیاز توسط استان ساسکاچوان برای درخواست جهت گرفتن گزینش استانی دعوت شدند.

ساسکاچوان در ششم ماه می از ۲۵۹ متقاضی مهاجرتی برای درخواست گزینش استانی جهت رسیدن به اقامت دائم دعوت کرد.

دعوت نامه ها به متقاضیانی تعلق یافت که برای یک گزینش از برنامه کاندیدای مهاجرتی ساسکاچوان، به ویژه از دسته نیروی کار متخصص بین المللی، واجد شرایط بودند. از افراد دعوت شده ۱۳۶ نفر برای دسته فرعی اکسپرس اینتری برنامه مهاجرتی ساسکاچوان و ۱۲۳ نفر اثر به دسته فرعی مشاغل مورد نیاز واجد شرایط بودند.

دو دراو جدید نسبت به دوره‌های انتخاب قبلی از طریق سیستم توضیح علاقه مندی نیروی کار متخصص بین المللی ساسکاچوان دعوت نامه های کمتری را صادر کردند. این استان از یک سیستم توضیح علاقمندی برای مدیریت پول متقاضیان برای دستگاه های فرعی مشاغل مورد نیاز و اکسپرس انتری استفاده می کند.

بدوندر نظر گرفتن روند متقاضیان دعوت شده به یک امتیاز حداقل ۷۰ در سیستم توضیح علاقمندی نیاز دارند تا دعوت شوند.آنها به ارزیابی مدارک آموزشی خود نیز نیاز دارند تا نشان دهند که مدارک خارجی آنها با استاندارد کانادایی مطابقت دارد همچنین به تجربه کاری در یکی از ۶۳ شغل مورد نیاز عنوان شده در وبسایت دولت نیز نیازمند هستند.

 

 در مورد دسته فرعی مشاغل مورد نیاز

دسته فرعی مشاغل مورد نیاز برنامه پایه کاندیدای استانی است، به این معنا که بروی آن دسته از متقاضیان مهاجرت باز است که پروفایل اکسپرس انتری ندارند. این دسته فرعی برای متخصصان با مهارت و تخصص بالا است که در یکی از مشاغل مورد نیاز استان دارای تجربه کاری هستند که هنوز در استان هیچگونه پیشنهاد شغلی ندارند.

 

برای درخواست مهاجرت کانادایی از طریق این دسته فرعی اتباع خارجی باید یک پروفایل توضیح علاقه مندی از طریق سیستم درخواست آنلاین برنامه کاندیدای مهاجرت به ساسکاچوان ایجادکنند.

 

سیستم توضیح علاقمندی ساسکاچوان به این استان اجازه می‌دهد تا آن دسته از متقاضیانی را از میان مهاجران انتخاب کند که شرایط و ظرفیت بالقوه برای بازار کار این استان را دارند. متقاضیان بر اساس تجربه کاری تحصیلات تسلط بر زبان سن و ارتباطشان با استان و اثبات اینکه توانایی اقامت در ساسکاچوان را دارند مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

سپس بر اساس شبکه امتیازات نیروی کار متخصص بین المللی برنامه کاندیدای مهاجرت به ساسکاچوان یک امتیاز از ۱۰۰ امتیاز دریافت می کنند. متقاضیان با بالاترین امتیازات یک دعوت نامه برای درخواست گزینش استانی جهت رسیدن به اقامت دائم کانادا دریافت می کنند.

 

درمورد دسته فرعی اکسپرس انتری

اکسپرس انتری سیستم مدیریت درخواست کانادا برای سه برنامه مهاجرتی فدرال است: برنامه نیروی کار متخصص فدرال, برنامه تجارت های تخصصی فدرال و دسته تجربه کانادایی.

متقاضیان در این برنامه ها مانند برخی از برنامه ‌های کاندیدای استانی بر اساس سیستم جامع رتبه بندی یک امتیاز دریافت می کنند. این امتیازات بر اساس فاکتورهای سرمایه انسانی به متقاضیان داده می شود. این فاکتورهای سرمایه انسانی شامل سن، تحصیلات، تجربه کاری، تسلط بر زبان انگلیسی و فرانسوی است.

زمانی که یک درخواست ثبت می‌ شود اداره مهاجرت کانادا تصمیم‌ گیری نهایی را انجام خواهد داد و تاییدیه اقامت دائم را در صورت پذیرش درخواست برای متقاضی ارسال خواهد کرد. گام نهایی برای مقیمان دائمی تایید شده اقامت در کانادا و درخواست برای یک کارت اقامت دائم است. در این مرحله این افراد از نظر رسمی تابع دائمی کانادایی محسوب می‌ شوند و ممکن است در نهایت برای شهروندی کانادا درخواست خود را ارائه دهند.

ساسکچوان در دراو جدید برنامه کاندیدای استان یا خود از ۲۷۹ متقاضی دعوت به عمل می آورد

متقاضیان مهاجرتی برای درخواست از طریق روند های شغل های مورد نیاز و اکسپرس انتری ساسکچوان دعوت شدند.

ساسکچوان در هشتم آوریل یک دراو جدید برگزار کرد و از مقاضیان مهاجرتی برای درخواست گزینش استانی دعوت به عمل آورد.

این دعوت نامه ها به متقاضیانی تعلق یافت که ممکن است برای برنامه کاندیدای استانی ساسکچوان بخصوص برای دسته نیروی کار متخصص بین المللی واجد شرایط باشند. از میان افراد دعوت شده، 146 نفر برای دسته فرعی اکسپرس انتری برنامه کاندیدای مهاجرتی ساسکچوان واجد شرایط هستند و 133 نفر ممکن است از طریق دسته فرعی شغل های مورد نیاز استان گزینش شوند.

بدون توجه به نوع دسته مهاجرتی، متقاضیان دعوت شده برای دعوت شدن به حداقل امتیاز 70 در سیستم توضیح علاقمندی نیاز داشتند. علاوه بر آن به ارزیابی مدارک تحصیلی نیز احتیاج داشتند تا بتوانند نشان دهند که تحصیلات خارجی آنها با استاندارد های کانادایی قابل مقایسه است.

آنها به تجربه کاری در یکی از 58 شغل مورد نیاز عنوان شده در وبسایت دولت نیز نیاز داشتند.برخی از  شغل های قابل قبول شامل تکنیسین های آزمایشگاه پزشکی، نیروهای کار اجتماعی و مشاوران آموزشی در این فهرست قرار داشتند.

درمورد دسته فرعی شغل های مورد نیاز

دسته فرعی شغل های مورد نیاز یک برنامه کاندیدای استانی به این معنا است که آن دسته از متقاضیانی می توانند از آن برای مهاجرت استفاده کنند که دارای پروفایل اکسپرس انتری نیستند.

این دسته فرعی برای نیروهای کار متخصص با تجربه کاری در یکی از شغل های مورد نیاز ساسکچوان است که هنوز پیشنهاد شغلی در استان ندارند.

به منظور درخواست برای مهاجرت کانادایی از طریق این دسته فرعی، افراد با تابعیت خارجی باید از طریق سیستم درخواست آنلاین برنامه کاندیدای استانی ساسکچوان یک پروفایل توضیح علاقمندی ثبت کنند.

سیستم توضیح علاقمندی ساسکچوان به این استان اجازه می دهد تا آن دسته از  متقاضیان مهاجرتی را انتخاب کند که ظرفیت بالقوه برای کمک به این استان را دارند. متقاضیان براساس تجربه کار، تحصیلات، سن، تسلط بر زبان و ارتباطشان با استان توانایی اقامت و کارشان در این استان را به ثبات می رسانند.

آنها سپس بر اساس شبکه ارزیابی امتیازات نیروی کار متخصص بین المللی برنامه کاندیدای مهاجرتی ساسکچوان یک امتیاز از 100 امتیاز دریافت می کنند. متقاضیان با بالاترین امتیازات برای رسیدن به اقامت دائم کانادایی یک گزینش استانی دریافت می کنند.

درمورد دسته فرعی اکسپرس انتری

اکسپرس انتری سیستم مدیریت درخواست کانادا برای سه برنامه مهاجرتی فدرال است: برنامه نیروی کار متخصص فدرال, برنامه تجارت های تخصصی فدرال و دسته تجربه کانادایی.

 

متقاضیان در این برنامه ها مانند برخی از برنامه ‌های کاندیدای استانی بر اساس سیستم جامع رتبه بندی یک امتیاز دریافت می کنند. این امتیازات بر اساس فاکتورهای سرمایه انسانی به متقاضیان داده می شود. این فاکتورهای سرمایه انسانی شامل سن، تحصیلات، تجربه کاری، تسلط بر زبان انگلیسی و فرانسوی است.

 

ممکن است این امتیازات به یک فرد یا به یک زوج داده شود. ‌ آنها به پیشنهاد شغلی نیازی ندارند، اما داشتن پیشنهاد شغلی امتیازات اضافی با خود به همراه دارد. آنها نیاز به کار یا تحصیل در کانادا ندارند گرچه در طول دوران شیوع ویروس کرونا اداره مهاجرت کانادا آن دسته از متقاضیانی که در حال حاضر در کانادا هستند را مورد اولویت قرار داده است.

 

متقاضیان با بالاترین امتیازات یک دعوت نامه درخواست برای اقامت دائم دریافت می‌کنند. زمانی که یک درخواست ثبت می‌ شود اداره مهاجرت کانادا تصمیم‌ گیری نهایی را انجام خواهد داد و تاییدیه اقامت دائم را در صورت پذیرش درخواست برای متقاضی ارسال خواهد کرد. گام نهایی برای مقیمان دائمی تایید شده اقامت در کانادا و درخواست برای یک کارت اقامت دائم است. در این مرحله این افراد از نظر رسمی تابع دائمی کانادایی محسوب می‌ شوند و ممکن است در نهایت برای شهروندی کانادا درخواست خود را ارائه دهند.

 

ساسکچوان از ۴۱۸ متقاضی برنامه کاندیدای استانی دعوت به عمل می آورد

ساسکچوان در تاریخ ۲۴ مارس، از مهاجران احتمالی برای درخواست گزینش استانی از طریق روند های اکسپرس انتری و شغل های مورد نیاز استان دعوت به عمل می آورد.

ساسکاچوان یک دراو جدید برگزار کرد و از طریق آن از متقاضیان مهاجرتی برای درخواست گزینش استانی دعوت به عمل آورد. دعوت نامه ها به متقاضیانی تعلق یافت که برای یک گزینش از برنامه های مهاجرتی ساسکاچوان واجد شرایط بودند، به خصوص از طریق دسته نیروی کار متخصص بین المللی. از بین افراد دعوت شده ۱۸۳ نفر برای دسته فرعی اکسپرس انتری برنامه کاندیدای مهاجرت به ساسکاچوان واجد شرایط هستند و ۲۳۵ نفر از طریق دسته فرعی شغل های مورد نیاز استان مورد گزینش قرار گرفتند.

بدون در نظر گرفتن روند متقاضیان دعوت شده برای دعوت شدن نیاز به حداقل امتیاز ۷۰ در سیستم توضیح علاقمندی داشته ‌اند علاوه بر آن برای نشان دادن تطابق تحصیلات خارجی خود با تحصیلات کانادایی نیاز به ارزیابی اعتبار مدارک تحصیلی خود داشتند.

علاوه بر آن باید در یکی از ۷۸ شغل عنوان شده در وب سایت دولتی دارای تجربه کاری بوده باشند. برخی از شغل های قابل قبول مانند تکنسین آزمایشگاه پزشکی، نیروی کار اجتماعی و مشاوران تحصیلی در این لیست قرار داشتند.

 

در مورد دسته فرعی شغل های مورد نیاز

دسته فرعی شغل های مورد نیاز یک برنامه پایه ای کاندیدای استانی، به این معنا است که متقاضیان مهاجرتی که دارای پروفایل اکسپرس انتری نیستند می توانند از طریق این روند درخواست خود را ارائه دهند.

این دسته فرعی برای آن دسته از نیرو های کار متخصص است که در یکی از شغل های مورد نیاز استان ساسکاچوان دارای تجربه کاری هستند و هنوز در این استان هیچ گونه پیشنهاد شغلی ندارند.

به منظور درخواست برای مهاجرت کانادایی از طریق این دسته فرعی، اتباع خارجی باید از طریق سیستم درخواست آنلاین برنامه کاندیدای مهاجرتی ساسکاچوان یک پروفایل توضیح علاقمند ایجاد کنند. سیستم توضیحعلاقمندی ساسکاچوان به این استان‌ها اجازه می دهد تا آن دسته از متقاضیان مهاجرت را انتخاب کند که ظرفیت بالقوه برای زندگی در این استان را دارند متقاضیان در مورد نحوه تجربه کار تحصیلات تسلط بر زبان سن ارتباط با استان و نایی خود برای اقامت در این استان مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و سپس از صد امتیاز طبق شبکه ارزیابی امتیازات منحصر به فرد این استان برای نیروی کار متخصص بین‌المللی یک امتیاز دریافت می‌کنند متقاضیان با بالاترین امتیازات یک دعوت نامه درخواست برای گزینش استانی جهت رسیدن به اقامت دائم کانادایی دریافت خواهند کرد.

در مورد دسته فرعی اکسپرس اینتری
اکسپرس انتری سیستم مدیریت درخواست کانادا برای سه برنامه مهاجرتی فدرال است: برنامه نیروی کار متخصص فدرال, برنامه تجارت های تخصصی فدرال و دسته تجربه کانادایی.

متقاضیان در این برنامه ها مانند برخی از برنامه ‌های کاندیدای استانی بر اساس سیستم جامع رتبه بندی یک امتیاز دریافت می کنند. این امتیازات بر اساس فاکتورهای سرمایه انسانی به متقاضیان داده می شود. این فاکتورهای سرمایه انسانی شامل سن، تحصیلات، تجربه کاری، تسلط بر زبان انگلیسی و فرانسوی است.

ممکن است این امتیازات به یک فرد یا به یک زوج داده شود. ‌ آنها به پیشنهاد شغلی نیازی ندارند، اما داشتن پیشنهاد شغلی امتیازات اضافی با خود به همراه دارد. آنها نیاز به کار یا تحصیل در کانادا ندارند گرچه در طول دوران شیوع ویروس کرونا اداره مهاجرت کانادا آن دسته از متقاضیانی که در حال حاضر در کانادا هستند را مورد اولویت قرار داده است.

متقاضیان با بالاترین امتیازات یک دعوت نامه درخواست برای اقامت دائم دریافت می‌کنند. زمانی که یک درخواست ثبت می‌ شود اداره مهاجرت کانادا تصمیم‌ گیری نهایی را انجام خواهد داد و تاییدیه اقامت دائم را در صورت پذیرش درخواست برای متقاضی ارسال خواهد کرد. گام نهایی برای مقیمان دائمی تایید شده اقامت در کانادا و درخواست برای یک کارت اقامت دائم است. در این مرحله این افراد از نظر رسمی تابع دائمی کانادایی محسوب می‌ شوند و ممکن است در نهایت برای شهروندی کانادا درخواست خود را ارائه دهند.

ساسکچوان از ۲۸۴ متقاضی برنامه کاندیدای استانی دعوت به عمل می آورد

تا این لحظه از سال ۲۰۲۱ ساسکاچوان از ۱۹۷۵ متقاضی مهاجرتی برای درخواست گزینش استانی دعوت به عمل آورده است.

ساسکاچوان در تاریخ ۱۱ مارس از ۲۴۸ متقاضی اصلی برای درخواست گزینش استانی دعوت کرد.

برنامه کاندیدای مهاجرتی ساسکاچوان از متقاضیان در دسته نیروی کار متخصص بین المللی دعوت کرد. از میان دعوت شدگان ممکن است ۷۲ نفر برای دسته فرعی اکسپرس انتری برنامه کاندیدای مهاجرتی ساسکاچوآن واجد شرایط باشند و ۱۷۶ نفر از طریق دسته فرعی شغل های مورد نیاز گزینش را دریافت کنند. علیرغم این مورد، متقاضیان دعوت شده به حداقل امتیاز ۷۱ در توضیح علاقمندی نیز نیاز داشتند، تا دعوت شوند. علاوه بر این، آنها باید مدارک تحصیلی خود را مورد ارزیابی قرار می دادند تا نشان دهند که تحصیلات خارجی آنها با استانداردهای کانادایی مطابقت دارد. علاوه بر آن، به یک تجربه کاری در یکی از ۷۰ شغل مورد نیاز که در وبسایت دولتی ثبت شده است نیاز داشتند. برخی از شغل های واجد شرایط شامل مسئولان و نمایندگان خرید، نیروهای کار خدمات اجتماعی و مشاوران تحصیلی بود.

 

در مورد دسته فرعی شغل های مورد نیاز

دسته فرعی شغل های مورد نیاز یک برنامه پایه کاندیدای استانی است. به این معنا که متقاضیان مهاجرتی دارای پروفایل اکسپرس انتری فدرال می توانند در این برنامه شرکت کنند.

این دسته فرعی برای نیروهای کار با تخصص بالا و دارای تجربه کاری در یکی از شغل های مورد نیاز استان ساسکاچوان است، که هنوز در این استان هیچ پیشنهاد شغلی ای ندارند . به منظور درخواست برای مهاجرت کانادایی از طریق این دسته فرعی افراد خارجی باید یک پروفایل توضیح علاقه مندی از طریق سیستم درخواست آنلاین برنامه کاندیدای مهاجرتی ساسکاچوان ایجاد کنند.

سیستم توضیح علاقمندی ساسکاچوان به این استان اجازه می دهد تا متقاضیان مهاجرتی که شرایط بالقوه برای برآورده کردن نیازهای استان دارند را انتخاب کند. متقاضیان بر اساس تجربه کاری، تحصیلات، تسلط بر زبان، سن و ارتباطشان با استان و اثبات این که قصد آغاز زندگی خود در آنجا را دارند مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

بر اساس شبکه ارزیابی امتیازات نیروی کار متخصص بین‌المللی برنامه کاندیدای مهاجرتی ساسکاچوان از ۱۰۰ امتیاز یک امتیاز دریافت می کنند. متقاضیان با امتیازات بالاتر یک دعوت نامه درخواست برای گزینش استانی جهت رسیدن به اقامت دائم کانادا را دریافت میکنند.

در مورد دسته فرعی اکسپرس انتری

دسته فرعی اکسپرس انتری یک برنامه کاندیدای استانی ارتقا یافته به این معنا است که به سیستم اکسپرس انتری فدرال مرتبط است. اکسپرس انتری، پول نامزدها برای سه برنامه اصلی مهاجرت اقتصادی کانادا را تحت مدیریت دارد: برنامه نیروی کار متخصص فدرال، برنامه تجارت های تخصصی فدرال و دسته تجربه کانادایی متقاضیان دارای پروفایل اکسپرس اینتری باید یک پروفایل توضیح علاقه مندی برای احساس پرتوان را نیز ایجاد کنند تا بتوانند ی گزینش این استان نیز در نظر گرفته شود متقاضیان اکسپرس اینتری که برای گزینش استانی درخواست می دهند و آن را دریافت می‌کنند ۶۰۰ امتیاز اضافی علاوه بر امتیازشان در سیستم جامع رتبه بندی دریافت می کنند که این امر دریافت دعوت نامه درخواست در دور بعدی صورت دعوت نامه ها را برای آنها تضمین می کند و از این جهت می‌توانند به اقامت دائم کانادا دست یابند

برنامه کاندیدای استانی ساسکاچوان از ۲۹۹ متقاضی اکسپرس انتری دعوت به عمل می آورد

ساسکاچوان تا این لحظه از سال ۲۰۲۱ تعداد ۱۷۲۷ دعوت نامه صادر کرده است.

ساسکاچوان در ۲۵ فوریه یک دراور جدید برگزار کرد و از متقاضیان برای درخواست گزینش استانی جهت رسیدن به اقامت دائم کانادا دعوت به عمل آورد. برنامه کاندیدای مهاجرت به ساسکاچوان از ۲۹۹ متقاضی از دسته نیروی کار متخصص بین المللی دعوت کرد. تنها متقاضیانی که می‌توانستند برای دسته فرعی اکسپرس انتری برنامه کاندیدای مهاجرتی ساسکاچوان واجد شرایط شوند در این دراو برنامه کاندیدای استانی دعوت شدند. متقاضیان به امتیاز ۷۰ در توضیح علاقمندی نیاز داشتند تا بتوانند دعوت شوند. علاوه بر این، متقاضیان باید در یکی از ۷۰ شغل مورد نیاز است که در وبسایت دولتی این استان ثبت شده است دارای تجربه کاری می‌ بودند. متقاضیان دعوت شده در یکی از شغل های مورد نیاز استان دارای تجربه کاری بودند. برخی از مشاغل قابل قبول شامل دستیاران اجرایی در حوزه پزشکی، خرده فروشان و عمده فروشان و مهندسان زمین شناسی بودند.

برنامه کاندیدای مهاجرتی ساسکاچوان از سیستم توزیع علاقه‌مندی برای انتخاب متقاضیان استفاده می‌کند، که شرایط بالقوه برای موفقیت در بازار کار منطقه را دارا می‌باشند. متقاضیان باید تعهد خود نسبت به سکونت در ساسکاچوان را نشان دهند. آنها برای این کار می‌توانند از تجربه کاری خود، تحصیلات، تسلط بر زبان، سن و هرگونه ارتباط دیگری با این استان استفاده کنند. ساسکاچوان از 100 امتیاز مطابق با شبکه ارزیابی امتیازات نیروی کار متخصص بین المللی به متقاضیان یک امتیاز می‌دهد. سپس متقاضیان با بالاترین امتیازات یک دعوت نامه درخواست برای گزینش استانی از ساسکاچوان را دریافت می کنند. از ماه نوامبر ۲۰۲۰ ساسکاچوان به افرادی که به هر دو زبان انگلیسی و فرانسوی صحبت می کنند امتیازات بیشتری  می دهد.

در مورد دسته فرعی اکسپرس انتری

ساسکاچوان در دور قبلی صدور دعوت نامه ها تنها برای متقاضیانی دعوت نامه صادر کرد که در پول اکسپرس انتری دارای پروفایل بودند.

دسته فرعی اکسپرس انتری یک برنامه کاندیدای استانی ارتقا یافته به این معنا است که به سیستم اکسپرس انتری فدرال مرتبط می ‌باشد.

پول اکسپرس انتری، نامزدها را برای سه برنامه مهاجرتی دسته اقتصادی اصلی کانادا تحت مدیریت قرار می دهد : برنامه نیروی کار متخصص فدرال، برنامه تجارت های تخصصی فدرال و دسته تجربه کانادایی.

متقاضیانی که در اکسپرس انتری دارای پروفایل هستند نیز باید برای ساسکاچوان یک پروفایل توضیح علاقمندی ها ایجاد کنند تا برای دریافت گزینش استانی دعوت نامه بگیرند.

آن دسته از متقاضیان اکسپرس انتری که از استان ساسکاچوان برای گزینش استانی درخواست می دهند و آن را دریافت می کنند ۶۰۰ امتیاز علاوه بر امتیازشان در سیستم جامع رتبه ‌بندی دریافت کرده و این امر دریافت دعوت نامه درخواست در دور بعدی صدور دعوت نامه ها را برای آنها تضمین می کند.

ساسکچوان از ۵۴۱ نامزد مهاجرتی در دراو جدید خود در برنامه کاندیدای استانی دعوت به عمل می آورد

تا این لحظه از سال این بیشترین تعداد دعوت نامه های صادر شده در یک روز توسط این استان بود.

دراو آهنگ های جدید از طریق بسته های فرعی مهاجرت در شغل های مورد نیاز و اکسپرس انتری ساسکاچوان به صدور ۵۴۱ دعوت نامه برای درخواست گزینش استان جهت رسیدن به اقامت دائم منجر شد.

برنامه کاندیدای مهاجرتی ساسکاچوان در ۱۱ فوریه ۲۰۲۱ دعوت نامه های جدید را صادر کرد.

۳۴۴ متقاضی از طریق دسته فرعی اکسپرس انتری دعوت شدند و ۱۹۷ دعوت نامه باقیمانده برای متقاضیان در شغل های مورد نیاز صادر شد.

برنامه کاندیدای مهاجرتی ساسکاچوان به ساسکاچوان این امکان را می دهد تا متقاضیان مهاجرت دائمی با مهارت های مورد نیاز در بازار کار را گزینش کند.

 

متقاضیان دعوت شده باید مدارک تحصیلی خود را مورد ارزیابی قرار دهند و علاوه بر آن به امتیاز حداقل ۷۲ درشبکه امتیازات توضیح علاقمندی برنامه کاندیدای مهاجرت به ساسکاچوان نیاز دارند. این امتیاز بر اساس فاکتورهای مانند سن، تحصیلات، تجربه کاری، تسلط بر زبان انگلیسی و فرانسوی و ارتباط با ساسکاچوان تعیین می شود.

متقاضیان در شرایطی دعوت می شود که در یکی از 89 شغل مورد نیاز استان دارای تجربه کاری بوده باشند. چند نمونه از شغل های قابل قبول شامل مدیر فروش، متخصصان علوم داده، فنی کاران و مهندسان الکترونیک و برق، مدیران بازاریابی و تبلیغات هستند.

 

در مورد دسته فرعی شغل های مورد نیاز

دسته فرعی شغل های مورد نیاز یک برنامه کاندیدای استانی است به این معنا که متقاضیان مهاجرتی که دارای پروفایل اکسپرس انتری فدرال نیستند می توانند از این روش استفاده کنند.

این دسته فرعی برای نیروهای کار متخصص و با تجربه کاری در یکی از شغل های مورد نیاز استان ساسکاچوان است که هنوز در استان پیشنهاد شغلی به دست نیاورده اند.

به منظور آن که از طریق این دسته فرعی برای مهاجرت کانادایی درخواست ارائه دهید باید به عنوان یک فرد خارجی پروفایل توضیح علاقمندی خود را در سیستم درخواست آنلاین برنامه کاندیدای مهاجرت به ساسکاچوان بسازید.

سیستم توضیح علاقمندی ساسکاچوان به این استان امکان انتخاب نامزدهای مهاجرتی را می دهد که شرایط بالقوه برای اقامت در استان را دارند. متقاضیان بر اساس تجربه کاری، تحصیلات، تسلط زبانی، سن و ارتباطشان با استان ارزیابی می شوند، و ظرفیت آنها برای اقامت و زندگی در ساسکاچوان مورده بررسی قرار می گیرد.

از ۱۰۰ امتیاز یک امتیاز در شبکه ارزیابی امتیازات نیروی کار متخصص بین المللی برنامه کاندیدای مهاجرت ساسکاچوان دریافت می کنند.

متقاضیان با بالاترین امتیازات یک دعوت نامه درخواست برای گزینش استانی جهت رسیدن به اقامت دائم کانادا را دریافت می کنند.

 

در مورد دسته فرعی اکسپرس انتری

دسته فرعی اکسپرس انتری یک برنامه کاندیدای استانی ارتقا یافته به این معنا است که به سیستم اکسپرس انتری فدرال مرتبط می ‌باشد.

پول اکسپرس انتری، نامزدها را برای سه برنامه مهاجرتی دسته اقتصادی اصلی کانادا را تحت مدیریت قرار می دهد : برنامه نیروی کار متخصص فدرال، برنامه تجارت های تخصصی فدرال و دسته تجربه کانادایی.

متقاضیانی که در اکسپرس انتری دارای پروفایل هستند نیز باید برای ساسکاچوان یک پروفایل توضیح علاقمندی ها ایجاد کنند تا برای دریافت گزینش استانی دعوت نامه بگیرند.

آن دسته از متقاضیان اکسپرس انتری که از استان ساسکاچوان برای گزینش استانی درخواست می دهند و آن را دریافت می کنند ۶۰۰ امتیاز علاوه بر امتیازشان در سیستم جامع رتبه ‌بندی دریافت کرده و این امر دریافت دعوت نامه درخواست در دور بعدی صدور دعوت نامه ها را برای آنها تضمین می کند.

PNP ساسکچوان از 502 نامزد مهاجرتی دعوت می کند

SINP  در این ماه تقریبا 900 دعوت نامه درخواست برای گزینش استانی صادر کرده است.

ساسکچوان در 21 ژانویه یک دور انتخابی مهم داشت و در طی آن از نامزدهای مهاجرتی برای درخواست گزینش استانی برای اقامت دائم کانادایی دعوت به عمل آورد.

برنامه کاندیدای مهاجرتی ساسکچوان (SINP) از نامزدهای دسته نیروی کار متخصص بین المللی از طریق دو دسته فرعی دعوت به عمل آورد: اکسپرس انتری، و شغل های مورد نیاز استان .

SINP به ساسکچوان اجازه می دهد تا نامزدهای مهاجرتی دارای مهارت های مورد نیاز در بازار کار استان را گزینش کنند.

502 دعوت نامه به نامزدهای مهاجرتی تعلق یافت که در شغل های انتخابی تجربه کاری داشتند. 189 دعوت نامه از طریق دسته فرعی اکسپرس انتری و 313 دعوت نامه از طریق شغل های مورد نیاز صادر شدند.

ساسکچوان از نامزدهایی دعوت کرد که در یکی از 79 شغل مورد نیاز استان دارای تجربه کاری بودند. اصلاعات بیشتر در مورد مشاغلی که در این دور انتخابی در نظر گرفته شده بودند در وبسایت استانی دیده می شوند.

SINP از سیستم توضیح علاقمندی برای انتخاب نامزدهایی استفاده می کند که امکان موفقیت بالایی در بازار کار منطقه ایی دارند. نامزدها باید تعهد خود نسبت به ایجاد یک زندگی در ساسکچوان را نشان دهند. در این جهت باید نشان دهند که دارای تجربه کاری، تحصیلات، تسلط زبانی، سن و ارتباطی با استان می باشند.

ساسکچوان طبق شبکه ارزیابی امتیازات از 100 امتیاز به نامزدها امتیازی می دهد. نامزدها با بالاترین امتیازات دعوت نامه درخواست گزینش استانی را از ساسکچوان دریافت می کند.

به منظور اینکه نامزدها دعوت شوند باید پروفایل توضیح علاقمندی در SINP داشته باشند. علارغم نوع دسته، نامزدهای دعوت شده به حداقل امتیاز 77 تحت شبکه امتیازات EOI  SINP نیاز دارند.

در اواخر سال 2020، ساسکچوان تغییراتی در سیستم امتیازات خود بوجود آورد تا افرادی که می توانند به زبان انگلیسی و فرانسوی صحبت کنند امتیاز EOI بیشتری بدست آورند.

 

دسته فرعی اکسپرس انتری

در آخرین دور صدور دعوت نامه ها، ساسکچوان 189 دعوت نامه برای نامزدهایی صادر کرد که در پول اکسپرس انتری فدرال پروفایل فعال داشتند.

سیستم اکسپرس انتری فدرال پول نامزدها برای سه برنامه مهاجرتی دسته اقتصادی مهم را مدیریت می کند: برنامه نیروی کار متخصص فدرال، برنامه تجارت های تخصصی فدرال، و دسته تجربه کانادایی

نامزدهای اکسپرس اننتری که برای دریافت گزینش استانی از ساسکچوان درخواست می دهند 600 امتیاز دریافت می کنند که این امر دریافت دعوت نامه درخواست برای آنها را تضمین می کند.

 

دسته فرعی شغل های مورد نیاز

دسته فرعی شغل های مورد نیاز استان برای آن دسته از نامزدهای مهاجرتی است که پروفایل اکسپرس انتری فدرال ندارند. این برنامه برای نامزدهای مهاجرتی است که در یکی از شغل های مورد نیاز استان دارای تجربه کاری می باشند.

313  نامزد در شغل های مورد نیاز بودند که برای گزینش استانی دعوت شدند.

 

ساسکچوان در اولین دراو برنامه کاندیدای استانی 2021 خود 385 دعوت نامه صادر می کند

متقاضیان مهاجرتی دعوت شدند تا برای روند های اکسپرس انتری ساسکچوان و شغل های مورد نیاز این استان درخواست دهند

ساسکچوان در 7 ژانویه یک دراو برگزار کرد و از طریق این دراو از متقاضیان مهاجرتی برای درخواست گزینش استانی جهت رسیدن به اقامت دائم کانادایی دعوت به عمل آورد.

برنامه کاندیدای مهاجرتی ساسکچوان (SINP) از  متقاضیان دسته نیروی کار متخصص بین المللی از طریق دو دسته فرعی دعوت به عمل آورد: اکسپرس انتری و شغل های مورد نیاز. 385 دعوت نامه به آن دسته ز متقاضیان مهاجرتی تعلق یافت که در شغل های منتخب دارای تجربه کاری بودند. 148 دعوت نامه از طریق دسته فرعی اکسپرس انتری صادر شدند و 237 دعوت نامه به نامزدهای شغل های مورد نیاز تعلق یافت.

به منظور اینکه نامزدها از دو دسته فرعی در این دراو دعوت شوند باید پروفایل توضیح علاقمندی خود را نزد  SINP ثبت کنند. بدون توجه به نوع دسته، متقاضیان دعوت شده به حداقل امتیاز EOI 71 نیاز دارند تا دعوت شوند. این یک شرط استانی است نه یک سیستم رتبه بندی جامع. متقاضیان دعوت شده همگی باید مدارک آموزشی خود را مورد ارزیابی قرار دهند.

ساسکچوان از متقاضیانی دعوت کرد که در یکی از 79 شغل تجربه کاری داشتند. برای دیدن اینکه کدام شغل ها در این فهرست هستند باید به وبسایت دولتی مراجعه کنید.

SINP از سیستم EOI برای انتخاب نامزدهایی استفاده می کند که بهترین شرایط را برای موفقیت در بازار کار منطقه ایی دارند. نامزد ها باید با نشان دادن تجربه کاری، تحصیلات، تسلط بر زبان، سن، و ارتباط با استان تعهد خود نسبت به زندگی در ساسکچوان را نشان دهد.

ساسکچوان طبق شبکه ارزیابی امتیازات نیروی کار متخصص بین المللی از 100 امتیاز به متقاضیان یک امتیاز می دهد. نامزد ها با بالاترین امتیازات برای گزینش استانی از سوی ساسکچوان یک دعوت نامه می گیرند.

در پایان سال 2020، ساسکچوان تغییراتی را در سیستم امتیاز دهی خود ایجاد کرد و برای افرادی که به هر دو زبان انگلیسی و فرانسوی مسلط بودند امتیاز بیشتری را در نظر گرفت.

 

دسته فرعی اکسپرس انتری

در آخرین دور صدور دعوت نامه ها، ساسکچوان 148 دعوت نامه برای متقاضیانی صادر کرد که در پول اکسپرس انتری فدرال دارای پروفایل بودند.

سیستم اکسپرس انتری فدرال پول نامزدها برای سه برنامه مهاجرتی دسته اقتصادی مهم کانادا را مدیریت می کند: برنامه نیروی کار متخصص فدرال، برنامه تجارت های تخصصی فدرال، و دسته تجربه کانادایی.

اگر متقاضیان در پول اکسپرس انتری فدرال برای ساسکچوان نیز یک توضیح علاقمندی پر کرده باشند و امتیازشان در شبکه ارزیابی امتیازات SINP برابر با 71 باشد ممکن است در آخرین دور دعوت شوند.

نامزدهای اکسپرس انتری که برای دریافت گزینش استانی از استان ساسکچوان درخواست کرده اند و گزینش را دریافت کرده اند 600 امتیاز اضافی در سیستم جامع رتبه بندی خود دریافت می کنند.

برای دیگر برنامه های کاندیدای استانی کانادا که با اکسپرس انتری همراستا هستند این شرایط برقرار است.

 

دسته فرعی شغل های مورد نیاز

دسته فرعی شغل های مورد نیاز برای مهاجرت نامزدهایی است که پروفایل اکسپرس انتری فدرال ندارند. این برنامه برای آن دسته از نامزدهای مهاجرتی است که در شغل هایی که در ساسکچوان دچار کمبود هستند دارای تجربه کاری می باشند.

237 نامزد در شغل های مورد نیاز برای درخواست گزینش استانی دعوت شدند، مانند دسته فرعی اکسپرس انتری، نامزد ها به حداقل امتیاز 71 برای انتخاب شدن نیاز داشتند.