نیو برانزویک به طور موقت درخواست های برنامه کاندیدای استانی را از کارگران می پذیرد

در پی حمایت از ضوابط جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، نیوبرانزویک شرایط درخواست برای روند نیروی کار متخصص را ساده تر می کند. کارگران واجد شرایط در نیوبرانزویک که می‌خواهند…

ادامه خواندن نیو برانزویک به طور موقت درخواست های برنامه کاندیدای استانی را از کارگران می پذیرد

دولت استانی برانزویک جدید قصد افزایش مهاجرت ها را دارد

حزب محافظه‌کار پیشروی برانزویک جدید در انتخابات اخیر استانی پیروز شد و نوید داده است که مهاجرت به این استان را افزایش خواهد داد تا به جمعیت و رشد اقتصادی…

ادامه خواندن دولت استانی برانزویک جدید قصد افزایش مهاجرت ها را دارد

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد