نوا اسکوشیا با افزایش مهاجرت در پی جبران وضعیت اقتصادی استان خواهد بود

استان دریایی تا پایان سال ۲۰۲۰ بیش از ظرفیت اختصاص داده شده در کشور مهاجر پذیرفت نوا اسکوشیا تعداد زیادی از مهاجران را در سال ۲۰۲۰ در کشور پذیرفت و…

ادامه خواندن نوا اسکوشیا با افزایش مهاجرت در پی جبران وضعیت اقتصادی استان خواهد بود

برنامه کاندیدای استانی نوا اسکاتیا از نیروهای کار صنعت خودرو دعوت می کند

نیروهای کاری صنعت خودرو با پروفایل های فعال در سیستم اکسپرس انتری برای درخواست گزینش استانی از نوا اسکاتیا دعوت شدند. نوا اسکاتیا در ۲۴ سپتامبر از نامزدهای مهاجرتی دعوت…

ادامه خواندن برنامه کاندیدای استانی نوا اسکاتیا از نیروهای کار صنعت خودرو دعوت می کند

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد