نتایج مهاجران STEM در کانادا و ایالات متحده

اداره آمار کانادا نتایج اقتصادی مهاجران تحصیل کرده STEM در کانادا و ایالات متحده را مقایسه می کند. مهاجران  سهم زیادی از نیروی تحصیل کرده در  زمینه STEM در کانادا…

ادامه خواندن نتایج مهاجران STEM در کانادا و ایالات متحده

اکنون نامزد های فرانسوی زبان از امتیاز بیشتری بهره مند می شوند

نامزدهای اکسپرس انتری می‌توانند برای دانستن زبان فرانسوی یا دو زبانه بودند امتیاز بیشتری از سیستم جامع رتبه بندی دریافت کنند نامزد های فرانسوی زبان اکسپرس انتری اکنون در درخواستهای…

ادامه خواندن اکنون نامزد های فرانسوی زبان از امتیاز بیشتری بهره مند می شوند

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد