چرا کانادا در هفته گذشته دراو اکسپرس انتری را برگزار نکرد؟

اداره مهاجرت پناهندگی و تابعیت کانادا در مورد اینکه چرا دراو اکسپرس انتری انجام نشد توضیحاتی ارائه داد. دراو هفته گذشته اکسپرس انتری به خاطر تغییرات اخیر امتیاز سیستم رتبه…

ادامه خواندن چرا کانادا در هفته گذشته دراو اکسپرس انتری را برگزار نکرد؟

بریتیش کلمبیا از ۳۵۴ نامزد مهاجرتی برای درخواست گزینش استانی دعوت به عمل می آورد

برنامه کاندیدای استانی بریتیش کلمبیا ازطریق سه دسته فرعی مهاجرتی نیروی کار متخصص و دو دسته فرعی اکسپرس انتری از نامزدها دعوت میکنند کلمبیا در تاریخ ۲۷ دراو هفتگی برنامه…

ادامه خواندن بریتیش کلمبیا از ۳۵۴ نامزد مهاجرتی برای درخواست گزینش استانی دعوت به عمل می آورد

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد