محدودیت های سفرهای غیر ضروری به کانادا برای یک ماه دیگر ادامه خواهد داشت.

کانادا تا ۳۰ نوامبر محدودیتهای سفر را حفظ خواهد کرد. در همان روزی که برنامه سطوح مهاجرتی سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۳ کانادا اعلام شد،یک دستور جدید در شورا منتشر شد…

ادامه خواندن محدودیت های سفرهای غیر ضروری به کانادا برای یک ماه دیگر ادامه خواهد داشت.

کانادا قصد دارد سالانه پذیرای بیش از ۴۰۰ هزار مهاجر باشد

  کانادا قصد دارد در سال ۲۰۲۱ پذیرای ۴۰۱۰۰۰ مهاجر باشد، و ۴۱۱۰۰۰ مهاجرت دیگر را در سال ۲۰۲۲ و ۴۲۱۰۰۰ مهاجر را در سال ۲۰۲۳ بپذیرد. امروز کانادا از…

ادامه خواندن کانادا قصد دارد سالانه پذیرای بیش از ۴۰۰ هزار مهاجر باشد

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد