ترامپ چگونه موجب افزایش مهاجرت از ایالات متحده به کانادا شد.

نگاهی بر اینکه چرا مهاجرت ایالات متحده به کانادا افزایش یافته است. تنها در مورد ترامپ نیست. مهاجرت نیروی کار متخصص از ایالات متحده به کانادا در حال افزایش است.…

ادامه خواندن ترامپ چگونه موجب افزایش مهاجرت از ایالات متحده به کانادا شد.

How to move to Canada from the U.S.

A look at the many ways U.S. citizens and residents can move north Google data shows a spike in searches on “moving to Canada” within the U.S. during the first…

ادامه خواندن How to move to Canada from the U.S.

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد