جبران وضعیت اقتصادی کانادا پس از دوران شیوع باید مهاجر محور باشد

مهاجران از لحاظ شرایط مالی تحت تاثیر منفی شیوع ویروس کرونا قرار گرفتند. یک برنامه جبران ضرر های مالی مهاجر محور باید در خط مقدم  اهداف پس از دوران شیوع…

ادامه خواندن جبران وضعیت اقتصادی کانادا پس از دوران شیوع باید مهاجر محور باشد

خلیج شمالی برای راه اندازی پایلوت مهاجرتی شمالی و روستایی

خلیج شمالی، یک شهر در انتاریو شمالی، بزودی بواسطه برنامه پایلوت فدرال پذیرای درخواست های مهاجرتی خواهد بود. شهر خلیج شمالی برگزیده شده است تا در چند هفته آتی، پایلوت…

ادامه خواندن خلیج شمالی برای راه اندازی پایلوت مهاجرتی شمالی و روستایی

برنامه جدید، خدمات مختلفی در حوزه سلامت روان به مهاجران ارائه می دهد

برنامه سلامت روان و جسم مهاجران با ملاحظات فرهنگی و مراقبت های پیشگیرانه روانی طراحی شده است. یک سازمان واقع در انتاریو در میان روند مهاجرت ، خدمات همه جانبه…

ادامه خواندن برنامه جدید، خدمات مختلفی در حوزه سلامت روان به مهاجران ارائه می دهد

ممکن است کمک هزینه ها بار مسئولیت های مالی در طول دوران شیوع را برای مهاجران کم کند

مهاجرانی که بخاطر شیوع ویروس کرونا مشکلات مالی را تجربه می کنند می توانند از حمایت های فراهم آمده از سوی دولت کانادایی بهره مند شوند. کانادا همچنان ضوابط و…

ادامه خواندن ممکن است کمک هزینه ها بار مسئولیت های مالی در طول دوران شیوع را برای مهاجران کم کند

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد