فرایند جدید مجوز تحصیلی دو مرحله ایی در کانادا در پاییز 2020

IRCC درمورد چگونگی عملکرد فرایند مجوز تحصیلی دو مرحله ایی برای دانشجویان بین المللی جزئیاتی را منتشر کرده است. کانادا اطلاعات جدیدی را درمورد بدست آوردن مجوز تحصیلی در  سال…

ادامه خواندن فرایند جدید مجوز تحصیلی دو مرحله ایی در کانادا در پاییز 2020

بریتیش کلمبیا 437 نامزد مهاجرتی را در دراو جدید PNP دعوت می کند

هفتم آگوست، بریتیش کلمبیا دعوت نامه هایی را برای نیروی کار و نامزدهای فارغ التحصیلی بین المللی صادر کرد. بریتیش کلمبیا در هفتم آگوست، برای درخواست یک گزینش استانی برای…

ادامه خواندن بریتیش کلمبیا 437 نامزد مهاجرتی را در دراو جدید PNP دعوت می کند

More tech immigrants choosing Canada over U.S.

While U.S. immigration laws are becoming more restrictive more international skilled workers are coming to Canada. In light of U.S. restrictions on immigration more and more immigrant tech workers are…

ادامه خواندن More tech immigrants choosing Canada over U.S.

مزایای شهروند کانادا شدن

شهروند کانادا شدن می تواند از چند جنبه برای مهاجران و کشور میزبان مزیت داشته باشد. درمقایسه با کشورهای غربی، کانادا یکی از بالاترین درصد مهاجرانی را دارد که شهروندی…

ادامه خواندن مزایای شهروند کانادا شدن

اکسپرس انتری: کانادا دراو تجارتهای با تخصص بالا فدرال کمی را برگزار می کند

کانادا  از راه اندازی اکسپرس انتری در 2015، هفتیمن دراو برنامه تجارتهای تخصصی فدرال را برگزار کرده است. کانادا دومین دراو اکسپرس انتری خود را در دو روز برگزار کرده…

ادامه خواندن اکسپرس انتری: کانادا دراو تجارتهای با تخصص بالا فدرال کمی را برگزار می کند

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد