کانادا یک ماه دیگر به محدودیتهای سفر اضافه کرد

افزایش میزان ابتلا خارجی به COVID-19 بازگشایی مرزها برای مسافران بیشتر را برای کانادا دشوار کرد   خبرCIC این خبر را گرفته است که کانادا محدودیتهای سفری که برای اولین…

ادامه خواندن کانادا یک ماه دیگر به محدودیتهای سفر اضافه کرد

کانادا، قوانین عبور از آلاسکا را برای خارجیان محدودتر می کند

CBSA  ضوابطی را تعیین می کند تا تضمین کند که مسافران بین آلاسکا و باقی ایالتهای متحده در هنگام سفر از قوانین قرنطینه تبعیت می کنند. مرزهای کانادایی قوانین سختگیرانه…

ادامه خواندن کانادا، قوانین عبور از آلاسکا را برای خارجیان محدودتر می کند

Travel restriction measures: COVID-19 program delivery

Air travel and border measures have been implemented to protect the health and safety of Canadians by restricting discretionary international travel. These instructions describe IRCC’s role in supporting the administration…

ادامه خواندن Travel restriction measures: COVID-19 program delivery

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد