مزیت هوش مصنوعی کانادا: سیاستهای مهاجرتی آزاد

سیاست های مهاجرتی کانادا برای جذب و حفظ بهترین  استعداد های هوش مصنوعی بین المللی مسیری را فراهم می آورد. هر فرد با تجربه در زمینه هوش مصنوعی و تکنولوژی…

ادامه خواندن مزیت هوش مصنوعی کانادا: سیاستهای مهاجرتی آزاد

نیمی از مهاجران متخصص دارای تجربه کانادایی هستند

بیشتر مهاجران پیش از اقامت دائم در کانادا زندگی می کنند، کار می‌کنند و در آنجا درس می خوانند در سالهای اخیر، بیشتر مهاجران در حال گرفتن اقامت دائم با…

ادامه خواندن نیمی از مهاجران متخصص دارای تجربه کانادایی هستند

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد