ردکردن این

کبک اولین دراو آریما ۲۰۲۱ را برگزار می‌کند

کبک اولین دراو آریما ۲۰۲۱ را برگزار می‌کند

تاریخ انتشار

این استان در آخرین دور انتخاب برنامه نیروی کار متخصص که در ۲۶ ژانویه برگزار شد از ۹۵ متقاضی مهاجرتی دعوت به عمل آورد.

کبک در ۲۶ ژانویه برای درخواست انتخاب شدن تحت برنامه نیروی کار متخصص بین ۹۵ متقاضی مهاجرتی دعوت نامه ارسال کرد.

دعوت نامه ها به نامزدهایی تعلق یافت که در پورتال ثبت نام آنلاین کبک، آریما، دارای پروفایل توضیح علاقمندی بودند.

دو دسته از متقاضیان در این درا و دعوت شدند. متقاضیان در اولین دسته باید دارای یک پیشنهاد شغلی معتبر بوده باشند و دومین دسته افرادی را در بر می گیرد که به عنوان یک دیپلمات مسئول مشاور نماینده سازمان ملل یا هر ارگان بین دولتی دیگری بودند که در کبک مشغول به کار بودند. علاوه بر موارد ذکر شده این دراو شامل افرادی بود که یکی از اعضای کارمندان فرد مسئول بودند.

برای مهاجرت به کبک تحت برنامه نیروی کار متخصص منظم نامزدهای ابتدا باید از طریق آریما پروفایل توضیح علاقمندی خود را ثبت کنند. وزیر مهاجرت کبک پروفایل ها را مورد بررسی قرار می‌دهد و به افرادی که بر اساس نیازهای بازار کار در کبک ، ضوابط خاص را دارند دعوت نامه می ‌دهد.

برنامه های مهاجرتی کبک توسط استان و بر اساس ضوابط و فرآیندهای مورد مدیریت و کنترل قرار می گیرند که با برنامه های مهاجرتی کانادا متفاوت هستند.

 

درمورد آریما

آری ما در سال ۲۰۱۸ برای مدیریت پول درخواست ها RSWP راه اندازی شد و سیستم پذیرش درخواست هایی که قبلا بر اساس رویکرد رسیدگی به اولین درخواست ثبت شده بود، را آسان کرد.
آن دسته از متقاضیانی که ۱۸ سال و یا بیشتر دارند و نسبت به مهاجرت به کبک از طریق RSWP علاقه مند هستند باید در آریما یک پروفایل توضیح علاقمند کند و پس از آن در طول نامزدها قرار می گیرند‌
سپس MIFI بر اساس نیازهای بازار کار موجود در استان و ظرفیت بالقوه فرد برای یکپارچه شدن در جامعه کبک نامزدهای مورد نظر را برمی‌گزیند و از آنها دعوت به عمل می آورد.

نمایش خبر  کبک ۳ برنامه مهاجرتی جدید را راه اندازی می کند

افرادی که برای انتخاب دائمی دعوت شدند زمان محدودی برای ثبت درخواست مهاجرت تکمیل شده، و پرداخت دستمزد های مورد نیاز و ارائه تمام مدارک لازم دارند.

زمانی که پرونده تکمیل و ثبت می شود وزیر مهاجرت استان درخواست را مورد بررسی قرار می‌دهد و با استفاده از شبکه انتخاب RSWP که معیارهای مانند تحصیلات، سن، تسلط بر زبان و تجربه کاری را بررسی می‌کند به افراد یک امتیاز می‌دهد.

افرادی که یک امتیاز قابل قبول باشد فلکی امتیاز دریافت می‌کنند منجر به انتخاب خودت کرد یا دریافت کرده که یک مدرک مورد نیاز درک می باشد که گواهی می‌دهد متقاضی مورد نظر برای انتخاب دائمی از سوی استان مورد تایید است.

افرادی که این مشاور انتخابات دریافت می کنند می توانند برای اقامت دائم در دولت فدرال کانادا درخواست دهند. از آن به بعد، آنها باید یک آزمایش پزشکی و بررسی سوابق کیفری ارائه دهند.

 

سطوح مهاجرتی برنامه ریزی شده

در ماه های اخیر استان کبک و کانادا از افزایش اهداف مهاجرتی برای سال های پیش رو خبر دادند. در سال ۲۰۲۱ سبک قصد دارد تا پذیرایی حداکثر ۴۷ ۱۵۰۰ تازه وارد در کشور باشد. کانادا قصد دارد بیش از ۴۰۰ هزار مهاجر را تحت برنامه‌های مختلف مهاجرت یا خود در سال آینده در کشور بپذیرد.