ردکردن این
کبک اهداف مهاجرتی بیشتری را برای استان در نظر می‌گیرد

تاریخ انتشار

وزیر مهاجرت کبک در یک کنفرانس مطبوعاتی که اخیرا برگزار شد تایید کرد که کبک بر موضوعات مختلفی برای افزایش اهداف مهاجرتی کار می کند.

ویروس کرونا افت چشم‌ گیری در تعداد مهاجران پذیرفته شده در کبک را نشان داده است و این استان در حال حاضر به شدت به دنبال روش هایی برای برگشت به موقعیت پیشین است.

وزیر مهاجرت کبک در روز سه شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که به تعداد ۱۷ هزار تا ۱۸ هزار نیروی کار در استان برای پر کردن فرصت های شغلی کمبود وجود دارد. این استان در حال بررسی روش های مختلفی برای مهاجرت است.

سخنان وزیر مهاجرت کبک چند روز پس از آن بود که وزیر کار استان، جین بولت، در یک جلسه با جوامع حوزه تجارت عنوان کرد که مهاجرت یک امر ضروری است و باید روند ورود نیروهای کار مهاجر به استان را سرعت بخشید. بولت گفت که دولتش مقررات مهاجرتی را مورد بررسی قرار می‌دهد تا کمبودهای بازار کار جاری را جبران کند.

نکاتی که او مطرح کرد به مهاجرت موقتی مربوط بود که تمرکز اصلی دولت حال کبک است.

وزیر اعلام کرد برای افزایش ۱۰ درصدی نیروی کار خارجی برای شرکت ها و رساندن آن به رقم ۲۰ درصد توافقاتی انجام داده است و برنامه ریزی می کند تا بتواند فرآیند های استخدام نیروهای کار خارجی را افزایش دهد.

گزارش دیگری که در هفته گذشته از سوی رادیو کانادا منتشر شده حاکی از این است که برنامه اعلام شده اخیر کانادا به طور تدریجی میزان مهاجرت را افزایش می دهد. کبک مکررا با دولت فدرال برای رسیدگی به وضعیت مقیمان دائمی جلساتی داشته است

نمایش خبر  چطور از شریک زندگی خود برای مهاجرت به کبک حمایت کنیم

کبک نقش فعالی در توسعه سیاست های مهاجرتی در منطقه خود و همچنین در انتخاب مهاجران تحت قرارداد کانادا-  کبک بازی می کند. این توافق نامه به دولت کبک اجازه می‌دهد تا مهاجران در دسته اقتصادی را بر اساس نیازهای خود انتخاب کند. در حالی که مسئولان دولت فدرال مسئول پذیرش نهایی و رویه‌ های قانونی هستند که این رویه ها شامل بررسی های امنیتی و پزشکی نیز می باشد.

دولت حاضر کبک، سال پیش وقتی بر سر قدرت آمد ظرفیت‌ های مهاجرتی را کاهش داد. منطق پشت این تصمیم گیری پذیرش تعداد مهاجر کمتر است که بتوانند همچنان یکپارچگی جامعه را حفظ کنند.

با این وجود، بسیاری از افراد به ویژه در جوامع تجاری استان این رویکرد را در زمینه کمبود نیروی کار مورد انتقاد قرار دادند. همچنین عنوان می‌کنند که جبران وضعیت اقتصادی پس از دوران شیوع ویروس کرونا در استان را کند خواهد کرد.

در سال ۲۰۲۰ کبک بیش از ۲۵۰۰۰ مقیم دائمی را در کشور پذیرفت که حدود نیمی از پذیرش ها برای سال قبل بودند. این کاهش به شدت به خاطر محدودیت های سفر اعمالی از سوی دولت فدرال است که مهاجرت به کشور را دچار مشکل کرده است. در اواخر ماه اکتبر سال ۲۰۲۰ کبک از اهداف مهاجرتی خود برای سال ۲۰۲۱ خبر داد هدف استان برای سال پیش رو پذیرش بین ۴۳ هزار تا ۴۴ هزار و ۵۰۰ مهاجرت در استان از اکثریت پذیرش های جدید در کبک یعنی ۶۲ درصد از آنها از طریق برنامه‌ های مهاجرت اقتصادی استان خواهند بود.