ردکردن این
تغییرات درخواست مهاجرت به کبک برای سال 2021

تاریخ انتشار

دستمزد های خدمات MIFI تا % 1.26 افزایش می یابند.

کبک از اول ژانویه 2021 دستمزد های رسیدگی درخواست های مهاجرتی خود را افزایش داد.

این افزایش قیمت هر سال یکبار انجام می شود و براساس تغییرات سالانه متوسط شاخص قیمت مصرف کننده برای تمام موارد است.

در ادامه فهرست افزایش قیمتی را خواهید دید که از 1 ژانویه 2021 در کبک، وارد اجرا شد:

  • دستمزد متقاضیان اصلی که بعنوان نیروی کار متخصص درخواست می دهند از 812 دلار به 822 دلار افزایش قیمت داشت.
  • دستمزد بررسی درخواست هر یک از اعضای خانواده همراه فرد اصلی از 174 دلار به 176 دلار رسید.
  • دستمزد اعتبار سنجی پیشنهاد شغل دائمی یا ارزیابی کارایی آن در بازار کار کبک از 202 دلار تا 205 دلار افزایش داشت.
  • دستمزد رسیدگی به درخواست مهاجرت تجاری برای فرد اصلی که شامل سرمایه گذاران کبک، کار آفرینان کبک و نیرو های خویش فرمای کبک است، به ترتیب برای این دو دسته مهاجرتی از 15763 به 15962  و از 1099 به 1113 دلار تغییر قیمت داد.
  • دستمزد ها برای نیرو های کار موقتی و درخواست های دانشجویان خارجی از 202 دلار به 205 دلار افزایش یافت.
  • ارزیابی های مقایسه ایی برای تحصیل خارج از کبک از 121 دلار به 123 دلار افزایش یافت.

دستمزد هایی که در بالا ذکر شد به هزینه رسیدگی به درخواست های مهاجرت به کبک است. وقتی درخواست مهاجرتی خود را تکمیل می کنید، ممکن است نیاز به پرداخت دستمزد های پرونده خود، مانند هزینه اسناد اثبات شرایط، ترجمه ها یا آزمون زبان را داشته باشید.

نمایش خبر  کبک اهداف مهاجرتی بیشتری را برای استان در نظر می‌گیرد

 

هرسال تغییرات بیشتری ایجاد می شود

کبک نیز اخیرا ز تغییرات مربوط به تایید اسناد و مدارک درخواست تابعان خارجی تحت برنامه دانشجوی خارجی (FSP) و برنامه تجربه کبک (PEQ) خبر داد. از 26 ژانویه، 2021 تمام متقاضیان این برنامه ها باید از طریق الکترونیکی مدارک خود را ارسال کنند. وزیر مهاجرت کبک دیگر درخواتس های کاغذی را پس از آن تاریخ نخواهد پذیرفت.

درخواست های تحت FSP باید بطور آنلاین و از طریق پورتال درخواست های آنلاین برای انتخاب موقتی برای تحصیل ثبت شوند.

در صورتی که درخواست ها تحت PEQ ثبت شوند، خدمات آنلاین در اواسط ژانویه در پورتال آریما در دسترس خواهند بود. تمام مدارک پشتیبان دیگر، مانند درخواست فرم و پرداخت دستمزد ها باید از 26 ژانویه 2021 از طریق آریما انجام شوند.

کبک نیز اعلام کرده است که ارسال الکترونیکی اسناد و مدارک برای سه پروژه جدید پایلوت مهاجرت  دائمی که از 2021 اجرا می شوند اجباری خواهد بود، این سه پروژه عبارتند از:

  • برنامه پایلوت برای خدمتکاران بیمارستان
  •  برنامه پایلوت برای نیروهای کار بخش هوش مصنوعی، تکنولوژی اطلاعات و جلوه های بصری.
  • برنامه پایلوت برای نیروهای کار در بخش فراوری غذا

 

اهداف پذیرش در کبک برای سال 2021

در سال 2021، کبک تصمیم گرفته است 27500 تا 29300 پذیرش جدید برای برنامه های مهاجرت اقتصادی خود داشته باشد، که شامل حداکثر 24200 نیروی کار متخصص است.

این استان برای پذیرش حداکثر 4300 مورد برای برنامه های مهاجرت تجاری نیز برنامه ریزی کرده است که شامل برنامه ی کارآفرین کبک و برنامه خویش فرمایی است.

نمایش خبر  کبک پرستاران خارجی را استخدام می کند

علاوه براین، حداکثر 800 پذیرش برای دسته های اقتصادی دیگر در نظر گرفته شده اند، مانند مراقبان منزل و دیگر موارد.

انتظار می رود 10200 تابع دائمی دیگر از طریق روند حمایت از خانواده، پناهجویی و دیگر برنامه های مهاجرتی به این استان ورود پیدا کنند.