مسیر جدید پرستاران خانگی

برنامه جدید مهاجرتی با نام پرستاران خانگی با نام‌های Home Child Care Provider Pilot و  Home Support Worker Pilot در لیست روش‌های مهاجرتی قرار گرفت و مسیر اقامت دائم را برای پرستاران واجد شرایطی که در کانادا دو سال سابقه کار کسب کنند فراهم می کنند.

این دو پایلوت مهاجرتی جدید تنها برای پرستاران و مددکارانی می‌باشد که در کانادا پیشنهاد کار دارند و همچنین شرایط زیر را دارا می‌باشند:

  • کسب نمره حد اقل 5 در آزمون CLB (انگلیسی یا فرانسه)
  • یک سال تحصیل دانشگاهی در کانادا یا معادل خارجی آن
  • مجاز به ورود به کانادا بودن (نداشتن سوء پیشینه و مواردی از این دست)

پرستارانی که هم اکنون در کانادا با ویزای کاری مشغول به کار هستند و نیز واجد شرایط فوق هستند می توانند از طریق پایلوت های جدید تقاضای اقامت دائم ارائه نمایند. پرستارانی که در شغلی با کد 4411 در دسته بندی ملی مشاغل سابقه کار دارند، واجد شرایط اقامت دائم از طریق پایلوت Home Child Care Provider هستند.

پرستارانی که در شغل دارای کد 4412 سابقه کار دارند (به غیر از خانه دارها) نیز می توانند از طریق پایلوت  Home Support Worker درخواست اقامت دائم ارائه کنند.

به گفته اداره مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا، زمان استاندارد رسیدگی به درخواست‌های ویزای کاری 12 ماه و زمان رسیدگی به درخواست اقامت دائم افرادی که دارای شرط سابقه کار هستند شش ماه است.

مطلب مرتبط
گزینه های مجوز کار کانادایی برای کارآفرینان در سال ۲۰۲۱