ردکردن این
۵۲ هزار نفر واجد شرایط گرفتن مجوز کار کانادایی ۱۸ ماهه

تاریخ انتشار

تعدادی از دارندگان مجوز کار پس از فارغ ‌التحصیلی در کانادا می توانند تا ۲۷ جولای ۲۰۲۱ برای مجوز کار باز درخواست دهند.

دولت کانادا سیاست جدیدی را پایه گذاری کرده است تا به دانشجویان بین المللی سابق که تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گرفته بودند کمک کند.

از ۲۷ ژانویه اداره مهاجرت، پناهجویی و تابعیت کانادا درخواست ها از آن دسته از دارندگان مجوز کار پس از فارغ ‌التحصیلی را می‌پذیرد، که مجوزهای کار آنها منقضی شده است یا در حال منقضی شدن است.

هدف این سیاست این است که به دارندگان مجوز کار پس از فارغ التحصیلی زمان بیشتری بدهد تا بتوانند تجربه کار کانادایی لازم برای واجد شرایط شدن جهت برنامه مهاجرت کانادا را به دست بیاورند. دولت های فدرال و استانی تاکید بسیاری بر حفظ دانشجویان بین المللی سابق به عنوان مهاجر در کشور دارند. دلیل این کار این است که تحقیقات دولت نشان می‌دهد که دانشجویان بین المللی سابق تمایل دارند تا پس از به دست آوردن اقامت دائم به سرعت در بازار کار کانادایی وارد شوند.

با درنظر گرفتن بحران های اقتصادی ناشی از ویروس کرونا، ممکن است پرندگان مجوز کار پس از فارغ‌ التحصیلی بتوانند به راحتی تجربه کار لازم برای رسیدن به مهاجرت کانادایی را به دست بیاورند. این سیاست جدید آنها اجازه می‌دهد تا مجوزهای کار باز را به دست بیاورند که تا ۱۸ ماه اعتبار خواهد داشت.

اداره مهاجرت، پناهجویی و تابعیت کانادا برآورد می کند که ممکن است تا ۵۲ هزار دارنده مجوز کار پس از فارغ التحصیلی از این سیاست جدید بهره مند شوند. نامزد ها تا ۲۷ جولای ۲۰۲۱ برای ثبت درخواست خود برای یک مجوز کار جدید زمان دارند.

نمایش خبر  اکثر کانادایی ها از روشهای مهاجرت دائمی برای نیروهای کار موقت خارجی حمایت می کنند

شرایط صلاحیت سنجی:

  •  داشتن یک مجوز کار پس از فارغ التحصیلی منقضی شده در 30 ژانویه،202 یا پس از آن ، یا داشتن مجوز کار پس از فارغ التحصیلی که تا 4 ماه پس از تاریخ درخواستتان منقضی می شود.
  • در 27 ژانویه،2021 وقتی که این سیاست وارد اجرا شد و در کشور مطرح شد در کانادا حضور داشته اید.
  • دارای وضعیت موقت در کانادا بوده اید و یا برای حفظ وضعیت خود درخواست داده اید، یا برای حفظ وضعیت خود درخواست خواهید داد.
  • در درخواستتان اشاره کردید که برای این مجوز کار باز جدید درخواست می دهید.
  • یک پاسپورت معتبر دارید، اداره مهاجرت، پناهجویی و تابعیت کانادا شما را تشویق می کند تا اطمینان حاصل کنید که پاسپورتتان برای حداقل 18 ماه معتبر از تایید درخواستتان معتبر است. اگر پاسپورتتان در کمتر از مدت 18 ماه منقضی می شود، مجوز کاری که می گیرید با مدت زمان اعتبار پاسپورتتان منطبق خواهد بود.

 

مجوز کار پس از فارغ التحصیلی از زمانی که تحقیقات نشان می دهند اکثریت دانشجویان تمایل به مهاجرت کانادایی دارند، در میان دانشجویان بین المللی سابق بسیار محبوب است.  افرادی که از یک موسسه آموزشی تعیین شده فراغ التحصیل می شوند ممکن است برای حداکثر دوره سه ساله بتوانند مجوز کار پس از فارغ التحصیلی درخواست دهند.

تجربه کار پس از فارغ التحصیلی که آنها در کانادا بدست می آورند برای بسیاری از روشهای مهاجرتی نیروی کار متخصص بسیار ارزشمند محسوب می شود.

بطور کلی، هر فرد می تواند یکبار در زندگی اش این مجوز را بگیرد. این بدان معنا بوده است که افراد تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا و بحران های ناشی از آن ممکن است در حال حاضر در موقعیتی نباشند که بخاطر ضعیف شدن بازار کار در کانادا بمانند.

نمایش خبر  تغییر برنامه مجوز کار خبر مهمی برای دانشجویان بین المللی و کارفرمایان کانادایی

این سیاست بعنوان بخشی از تلاشهای دولت کانادا در جهت حمایت از سطوح بالای مهاجرتی در طول و پس از دوران شیوع است. کانادا برنامه ریزی می کند تا هر سال تحت برنامه سطوح مهاجرتی خود برای سال های 2021 تا 2023 بیش از 40000 مهاجر را در کشور بپذیرد. با اجازه بدست آوردن تجربه کار کانادایی در طول دوران شیوع به دانشجویان، کانادا استعداد های بیشتری را به کشور می آورد و می تواند از وجود آنها برای جبران وضعیت اقتصادی پس از دوران شیوع کمک گیرد.