ردکردن این
گزینه های مجوز کار کانادایی برای کارآفرینان در سال ۲۰۲۱

تاریخ انتشار

مجوز های کار اولین گام برای کارآفرینان خارجی برای اداره یک شغل یا تجارت در کانادا هستند.

کانادا در برخی از سیاست های خود تغییراتی ایجاد کرده است که روندهای مهاجرت برای کارآفرینان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در هفته‌ های گذشته کانادا اعلام کرد که دسته مالک/ گرداننده تحت برنامه نیروی کار موقت خارجی از اول آوریل ۲۰۲۱ حذف خواهد شد. این دسته به متقاضیان اجازه می دهد تا برای مجوز کار درخواست دهند بدون آنکه نیازی به تبلیغ برای گرفتن ارزیابی تأثیر بازار کار داشته باشند.

دستورالعمل هایی وجود دارد که سرمایه‌ گذارانِ توافق نامه تجارت و اقتصاد جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. از اول ژانویه، کانادا تحت این برنامه درخواست‌ های متقاضیان بریتانیا را مورد رسیدگی قرار نمی‌دهد. در عوض، آنها تحت توافق نامه ی تداوم تجارت بین کانادا و بریتانیا مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت، که انتظار می رود این برنامه در سال جاری راه اندازی شود. از آن پس آنها برای برآورده کردن شروط صلاحیت سنجی در یک دسته مجوز کار معاف از ارزیابی تأثیر بازار کار یک ارزیابی تأثیر بازار آن کار به همراه نخواهند داشت.

گزینه هایی برای کارآفرینانی که می‌ خواهند تجارت خود را در کانادا آغاز کنند وجود دارد.

 

انتقال داخل شرکتی

مجوز کار انتقال داخل شرکتی برای آن دسته از کار آفرینانی است که می‌خواهند تجارت خارجی موجود خود را در کانادا توسعه دهند. این برنامه معمولاً توسط شرکت های چند ملیتی برای انتقال مدیریت کارمندان بین شعبه های بین المللی انجام می شود. اما می تواند گزینه ای نیز برای کارآفرینان می باشد که می خواهند در کانادا فروشگاه‌ هایی باز کنند.

نمایش خبر  کبک فهرست مشاغل مورد نظر برای فرایند LMIA را بروزرسانی می کند

از طریق این مجوز کار مالکان تجارت و شغل می توانند زمان خود را بین مدیریت تجارت های خارجی موجود خود و بازگشایی شعبه های کانادایی، ذینفعان یا افراد شاغل در این شعبه ها تقسیم کنند. برخی از شروط صلاحیت سنجی اولیه مطابق موارد زیر هستند: تجارت کانادایی جدید باید یک آزمون قابلیت اجرا را پشت سر بگذارد، که با اثبات اطلاعات مالی، شواهدی که وجود فیزیکی شرکت را نشان می‌دهد و همچنین برنامه‌ ای برای اجرای آن همراه است.

شرکت خارجی و تجارت های کانادایی باید از لحاظ ساختار مالکیت به هم مرتبط باشند. بدین معنا که یک شعبه مادر، یک ذینفع مادر، یا روابط وابسته داشته باشند.

فردی که برای مدیریت یک تجارت جدید کانادایی انتقالی می گیرد باید توسط یک تجارت خارجی به استخدام در آمده باشد، که به دنبال انتقال آنها حداقل برای یک سال در یک شغل مدیریتی و اجرایی ارشد تمام وقت مشابه است.

 

سرمایه‌ گذار CUSMA

آن دسته از شهروندان ایالات متحده یا مکزیک که می خواهند در تجارت های موجود یا جدید در کانادا سرمایه‌ گذاری کنند است تحت برنامه سرمایه‌ گذاری توافق مکزیک- ایالات متحده – کانادا برای یک مجوز کار واجد شرایط شناخته می شوند. سرمایه‌ گذاران واجد شرایط، سهامداران عمده یا مالکان می توانند از این برنامه برای توسعه و جهت‌ دهی تجارت خود از درون کانادا استفاده کنند. برای درخواست، سرمایه‌ گذار باید یک برنامه تجاری همراه با جزئیات کل سرمایه لازم برای خرید یا بر پایی یک تجارت آماده کند. علاوه بر این، باید نشان دهند که بخش مهمی از این سرمایه به این پروژه متعهد است، از این تجارت نیز انتظار می رود شغل ها و فرصت هایی را برای اقتصاد محلی ایجاد کند.

نمایش خبر  اکثر کانادایی ها از روشهای مهاجرت دائمی برای نیروهای کار موقت خارجی حمایت می کنند

 

سرمایه‌ گذار CETA

سرمایه گذاران اروپایی که برای برنامه سرمایه گذار CETA واجد شرایط شناخته می شوند می توانند برای یک سال بدون نیاز به ارزیابی تاثیر بازار کار در کشور حضور داشته باشند.

ممکن است سرمایه‌ گذاران در صورت استخدام شدن در یک پست اجرایی و نظارتی واجد شرایط شوند.

شروط این برنامه نیز مانند CUSMA است سرمایه‌گذاران به یک برنامه تجاری سرمایه قابل توجه و تجارتی نیاز دارند که بتواند به نفع اقتصاد کانادا نیز باشد.

 

خویش فرمایی

مجوز کار خویش فرمایی کارافرینانی را مورد تمرکز قرار می‌دهد که حداقل ۵۰ درصد تجارت کانادایی فصلی را تحت مالکیت خود دارند. همچنین در مواردی که مالک تجارت کانادایی قصد زندگی خارج از کانادا دارد را نیزبه کار گرفته می شود. در چنین پرونده ‌هایی مجوز کار می تواند معاف از یک ارزیابی تأثیر بازار کار باشد. این افراد ممکن است به دنبال اقامت موقت یا در نهایت اقامت دائم باشند.  متقاضیان باید نشان دهند که تجارت آنها یک اقتصاد چشمگیر خواهد داشت و از نظر اجتماعی، و فرهنگی مزایای بسیاری برای شهروندان کانادایی در پی خواهد داشت.