ردکردن این
کبک فهرست مشاغل مورد نظر برای فرایند LMIA را بروزرسانی می کند

تاریخ انتشار

در کبک، کارفرمایان در شرایطی که قصد استخدام نیروهای کار خارجی موقت در چند شغل مشخص را دارند، ممکن است از ارائه اثبات شواهد لازم  جهت اقدام به استخدام معاف باشند.

کبک فهرست مشاغل قابل قبول تحت فرایند ارزیابی تاثیر بازار کار آسان شده را منتشر کرده است.

وزیر مهاجرت کبک یک فهرست سالانه به روز رسانی شده از مشاغلی را منتشر کرد که طی آن  کارفرمایان نیازی به تبلیغ یک موقعیت شغلی پیش از استخدام نیروی کار خارجی ندارند.  این فهرست جدید، که برای سال جاری برقرار خواهد بود، در روز 24 فوریه به طور عمومی منتشر شد.

مانند سال گذشته، فهرست جدید مشاغل واجد شرایط برای این فرایند ساده سازی شده کل کبک را تحت پوشش قرار می دهد و براساس نیازهای کل استان است.

درحالیکه بسیاری از مشاغل که در فهرست سال گذشته بودند در فهرست جدید نیز وجود دارند. 181 شغل در فهرست جدید وجود دارد. مشاغلی که به تازگی اضافه شده اند شامل مدیران ارتباط از راه دور، مدیران سیستم های اطلاعات و کامپیوتر، مدیران نوآوری و ساخت مسکن هستند.

تغییر اعلام شده فورا وارد اجرا می شود. این یک دوره موقت سی روزه برای کارفرمایان یا نمایندگان آنها است تا امکان بررسی درخواست های ثبت شده تحت فهرست سال گذشته را داشته باشند.

فهرست مشاغل کبک برای LMIA توسط دپارتمان استخدام کبک با همکاری وزیر مهاجرت این استان ارائه شده است و براساس سیستم دسته بندی مشاغل ملی تهیه و تنظیم شده است.

کارفرمایان کبک شغل هایی را ارائه می دهند که با یکی از شغل ها تطابق دارد یا عناوین شغلی ارائه شده در این فهرست دنباله روی رویه ساده سازی شده باشند.

نمایش خبر  اکثر کانادایی ها از روشهای مهاجرت دائمی برای نیروهای کار موقت خارجی حمایت می کنند

 

LMIA ها ساده سازی شده در کبک

پیش از آنکه بتوانید برای ارزیابی تاثیر بازار کار (LMIA) درخواست دهید، کارفرمایان کانادایی که نیروهای کار موقت خارجی را استخدام می کنند، باید نشان دهند که از روش های مختلف آن فرصت شغلی را تبلیغ کرده اند و مدارک اثبات این تلاش را ارائه دهند.

این تلاش ها و اقدامات ممکن است شامل تبلیغ فرصت شغلی برای حداقل 28 روز ، مصاحبه با متقاضیان قابل قبول و ارائه مدارک به دولت کانادا باشد، مبنی بر اینکه هیچ شهروند یا تابع دائمی کانادایی ای وجود ندارد که بتواند این فرصت شغلی را پر کند، پس در این وضعیت نیاز به استخدام یک نیروی کار خارجی دیده می شود.

رویه ی جستجوی استخدام نیروی کار متخصص خارجی برای کارفرمای کبک با رویه ها برای کارفرمایان در مابقی استان ها و مناطق کانادا متفاوت است.

کارفرمایان کبک که نیروی کار خارجی موقت را برای چند فرصت مشخص استخدام می کنند نیز باید  LMIA را بدست آورند. اما ملزم به ارائه شواهد تبلیغ شغل نیستند. این رویه درخواست ساده سازی شده بعنوان LMIA ساده سازی شده مطرح می شود.

فرایند LMIA ساده سازی شده باید به تایید مسئولان استانی و فدرال برسد. به این دلیل، کارفرمایانی که می خواهند نیروی کار خارجی را استخدام کنند باید فرم های درخواست را ثبت کرده و مدارک پشتیبانی از این ادعا را برای دپارتمان اجتماعی و استخدام کانادا و MIFI ارسال کنند.