مهمترین مشاغل مورد نیاز کانادا اعلام شد

استخدام در کانادا، در ماه آگوست، به طرز چشمگیری افزایش یافت و کارشناسان علت اصلی آن را در افزایش کارهای نیمه‌وقت می‌دانند.

بنا به نظر سنجی انجام شده توسط سازمان نظرسنجی نیروی کار Stats Can،  پنج استان کانادا بیشترین میزان افزایش جذب نیروی کار را در این مدت داشته‌اند و در 3 بخش صنعتی نیز افزایش استخدام قابل ملاحظه بوده است. هر استان بنا بر نیاز بازار کار خود افراد را استخدام کرده است.

اونتاریو: شغل‌های نیمه‌وقت در عمده‌فروشی و خرده‌فروشی

در ماه اگوست، تعداد 58 هزار نفر به صورت نیمه وقت به نیروی کار این استان اضافه شدند. این عدد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 3.5درصد رشد داشته است.
برنامه منتخب استانی اونتاریو از طریق سیستم اکسپرس اینتری فدرال تحت 3 برنامه نیروی ماهر خارجی جذب می‌کند.

استان کبک: امور مالی، بیمه، مشاور املاک و اجاره
بیشترین مشاغلی که در این استان، در ماه آگوست با افزایش استخدام مواجه شدند، مشاغل مذکور هستند. در ماه اگوست 20 هزار نفر به شاغلین این استان اضافه شدند و این رقم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 2.6 درصد رشد داشت. میزان بیکاری نیز در این مدت در استان کبک با نرخ 4.7 درصدی به کمترین میزان در میان استان‌های کانادا رسید.
برنامه های مهاجرتی جذب نیروی متخصص کبک شامل برنامه تجریه کار در کبک و برنامه نیروی متخصص کبک می‌باشد.

مطلب مرتبط
بهبود اقتصاد کانادا در ماه فوریه

مانیتوبا: خدمات حرفه‌ای، علمی و فنی
در ماه آگوست تعداد افرادی که در این استان مشغول به کار شدند، 5 هزار و 200 افزایش یافت. که این رقم نسبت به ماه قبل از آن، 5.5 درصد و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 8.5 افزایش داشته است.
برنامه منتخب استانی مانیتوبا مسیرهای مختلفی را برای جذب نیروی کار خارجی و برنامه های مهاجرتی در دست دارد که از آن جمله می توان به برنامه تجربه کار در رشته های مورد نیاز استان و داشتن خانواده در استان و نیز برنامه نیروی متخصص خارجی که تحت سیستم اکسپرس اینتری فدرال است، اشاره کرد.

ساسکچوان: صنایع مختلف خدماتی و تولیدی
درماه آگوست میزان استخدام افراد در این استان، 2 هزار و 800 نفر افزایش داشت که نسبت به مدت مشابه درسال گذشته 2.2 درصد رشد داشته است. نرخ بیکاری نیز دراین استان 5.1 درصد کاهش داشته است.
برنامه های مهاجرتی این استان برای جذب نیروی کار شامل برنامه نیروی کار بین المللی تحت سیستم اکسپرس اینتری فدرال، برنامه نیروی کار بین‌المللی از طریق لیست مشاغل مورد نیاز استان می‌باشد.

نیو برانزویک: فناوری ، تفریحی، فرهنگی
در ماه آگوست، در این استان استخدام 2 هزار و 300 نفر افزایش داشت و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 22 درصد افزایش داشته است.
برنامه های مهاجرتی این استان در جذب نیروی کار، برنامه منتخب استانی تحت سیستم اکسپرس اینتری فدرال است.

مطلب مرتبط
ممکن است نیرو های کار ضروری بیشتری امکان عبور از مرز را داشته باشند

صنایعی که بیشترین استخدام را داشته‌اند:
در ماه آگوست 109 هزار نفر در بخش‌های خدمات فنی ، علمی و حرفه ای استخدام شدند که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 7.4 درصد افزایش داشته است.
در بخش‌های صنایع مالی، بیمه ، مشاور املاک و اجاره، در ماه آگوست، 22 هزار نفر بیشتر استخدام شدند که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 3.9 درصد افزایش داشته است و بیشترین استخدام در استان‌های کبک و اونتاریو بوده است.
استخدام در بخش خدمات آموزشی 35 هزار نفر افزایش داشت که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 2.6 درصد رشد داشته است.

لینک کوتاه مطلب

به اشتراک بگذارید

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی pinterest
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی telegram