مهاجران PNP و CEC در بازار کار وضعیت بهتری دارند

به دست آوردن تجربه کانادایی به عنوان یک اقامت موقت زمانی سودمند است که شما به یک تابع دائمی کانادا تبدیل شوید.

مهاجرانی که به واسطه برنامه گزینش استانی (PNP) و دسته تجربه کانادایی (CEC) اقامت دائم به دست می آورند، نسبت به افرادی که به واسطه برنامه نیروی کار متخصص خارجی (FSWP) و برنامه نیروی کار متخصص کبک (QSWP) مهاجرت می کنند در بازار کار و وضعیت بهتری دارند.

مطالعات انجام شده توسط اداره آمار کانادا در همکاری با اداره مهاجرت پناهجویی و تابعیت کانادا (IRCC) این گزارش را  ارائه می دهند.

در تاریخ ۱۸ آگوست، اداره آمار کانادا دو تحقیق جدید را منتشر کرد، دومین تحقیق نشان می‌دهد که تجربه کار کانادایی و  استخدام از پیش تنظیم شده تا چه حد می‌توانند نتایج مهاجرت اقتصادی بازار کار را پیش بینی کنند.

چرا مهاجران PNP و  CEC در بازار کار و وضعیت بهتری دارند؟

مهاجران این دو دسته به این دلیل از وضعیت بهتری برخوردار هستند که احتمالاً پیش از آن که تبدیل به تابعان دائمی کانادا شوند نیروی کار خارجی موقتی بوده‌اند.

نیروهای کار خارجی موقتی برتری ارزشمندی به دست می‌آورند که مورد انتظار بازار کار کانادایی است. علاوه بر این بسیاری از نیروهای کاری خارجی موقتی دانشجویان بین‌المللی در کانادا بودند که یک مجوز کار پس از تحصیل (PGWP) را به دست آوردند. در این مورد آنها احتمالاً برای چند سال پیش از آن که وضعیت اقامت دائم را بدست بیاورند در کانادا زندگی کرده اند. این بدان معنا است که نه تنها آنها این توانایی را دارند که نشان دهند کارفرمایان به دنبال چه چیزی هستند، بلکه آنها از نظر تسلط بر زبان نیز خود را بهبود داده اند.

این حاکی از آن است که دنبال کردن روند تحصیلی در کانادا، از چندین جنبه مختلف سودمند به نظر می‌آید، مانند به دست آوردن یک مدرک با ارزش، بدست آوردن تجربه کار کانادایی و همچنین نتایج معتبرتر پس از قطعی شدن به یک مقیم دائمی کانادا، که این شرایط در مقایسه با افرادی که در کانادا تحصیل نکرده‌اند مزیت بیشتری را برای آنها به همراه خواهد داشت.

مطلب مرتبط
برنامه مجوز کار باز همسران دائمی می شود

تحقیقات نشان می‌دهد که دو سوم تابعان دائمی که به واسطه  PNP انتخاب شدند نیروهای کار خارجی موقتی بودند, بدین صورت که تمام آنها به طور عملی به واسطه CEC انتخاب شدند.

در مقابل، نیروی کار خارجی موقتی تنها یک چهارم افراد انتخاب شده به واسطه FSWP, QSWP را تشکیل می دهند.

تجربه کانادایی برای مهاجرت به موضوع مهمی تبدیل می شود. تحقیقات قبل نشان داده است که این تجربه یک شاخص مهم است که یک نامزد مهاجرتی به واسطه آن به سرعت می تواند در بازار کار کانادا ای جایگاه خود را پیدا کند.

اکثر مهاجران PNP  که حدود 93 درصد هستند،و مهاجران CEC ،که حدود 95 درصد هستند،در اولین سال پس از تبدیل شدنشان به تابعان دائمی کشور کار پیدا می کنند.

این رقم برای مهاجران FSWP تنها کمی کمتر از ۸۰ درصد است.

از آنجایی که بسیاری از مهاجران PNP,CEC پیش از درخواست برای مهاجرت در کانادا تجربه کاری داشتند, این نیز ممکن است توضیح دهنده آن باشد که چرا این گروه ها نسبت به مهاجران FSWP, به خصوص در اولین سال های اقامت دائم شان, درآمد بیشتری به دست می آورند.

در واقع، مهاجران CEC در اولین سال زندگی به عنوان تابعان دائمی ۵۶ درصد بیشتر از همتایان FSWP خود در درآمد دارند. تا پنجمین سال اقامت دائم مهاجران CEC هنوز ۳۰ درصد نسبت به مهاجران FSWP از درآمد بالاتری برخوردار هستند.

مهاجران PNP نیز در اولین سال ورود شان از درآمد بالاتری برخوردار بودند. با این وجود آنها نیز تا پنجمین سال پس از مهاجرت شان درآمدی بالاتر از مهاجران FSWP داشتند.

یکی از دلایل این امر آن است که مهاجران PNP احتمالاً برای شغل های نیمه تخصصی و کم تخصصی انتخاب می‌شوند. در مقایسه آن شغل ها با شغلهای فوق تخصصی رشد درآمد پایین است.

مطلب مرتبط
سوالات متداول درباره جاب آفر کانادا

اشاره به این نکته که مهاجران FSWP هنوز در بازار کار جایگاه خوبی دارند نکته مهمی است. در واقع تحقیقات قبل نشان می‌دهد که چرا آنها به سرعت در بازار کار کانادایی جایگاه خود را پیدا می کنند.

این بدان دلیل است که مهاجران  FSWPویژگی های مهمی دارند که به آنها کمک می کند در کانادا موفق شوند, مانند تسلط زبانی و تحصیلات بالا. علاوه بر این پس از چند سال آنها در در میان مردم کانادایی وضعیت بهتری پیدا می کنند.

یک نکته دیگر آن است که این تحقیق بین سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۶ برای مهاجران دسته اقتصادی انجام شد.

با در نظر گرفتن اکسپرس انتری که در سال ۲۰۱۵ مطرح شد، و اینکه اطلاعات نتایج بازار کار به اندازه گروه های مهاجرتی قبلی جامع و کامل نیست، با توجه به در نظر گرفتن ماهیت رقابتی اکسپرس اینتری, ممکن است ببینیم که مهاجران  FSWP در آینده نسبت به گروه‌های مهاجر قبلی از از نتایج اقتصادی بهتری برخوردار هستند.

نتایج بازار کار تجربه کار کانادایی در مقابل شغل های از پیش تنظیم شده

دومین تحقیق نشان داد که افراد با تجربه کار کانادایی نتایج بازار کار بهتری نسبت به استخدام از پیش تنظیم شده را نشان می‌دهند. در واقع مهاجران پیش ازتبدیل شدن به مقیمان دائمی که دارای تجربه کانادایی بودند نسبت به افرادی که دارای تجربه کار کانادایی نبودند تا ۸ درصد در بازار کار از وضعیت بهتری برخوردار بودند.

مهاجران با شغل های از پیش تنظیم شده نسبت به افراد دیگر بدون این شغل‌ها در طول اولین دو سال زندگی را به عنوان تابعان دائمی کانادا ۱۵ درصد درآمد بیشتر داشتند.

این ممکن است توضیح دهد که چرا متقاضیان مهاجرت که یک پیشنهاد شغلی از پیش تنظیم شده دارند، دسته بندی بالا بودن پیشنهاد شغلی ارائه شده،  بین ۵۰ تا ۲۰۰ امتیاز اضافی در سیستم اتو بندی جامع (CRS) به دست می آورند. CRSیک سیستم امتیازدهی است که توسط سیستم اکسپرس انتری برای ارزیابی نامزدهای استفاده می‌شود که برای یکی از برنامه‌های مهاجرت اقتصادی کانادا درخواست کرده اند.

مطلب مرتبط
تغییر برنامه مجوز کار خبر مهمی برای دانشجویان بین المللی و کارفرمایان کانادایی

علاوه بر این، مهاجرانی که پیش از تبدیل شدن به مقیم دائمی یک درامد بالا در کانادا داشتند نسبت به افرادی که تجربه کار کانادایی نداشتند درآمدی بالغ بر ۲ برابر خواهند داشت.

حتی پس از بررسی عوامل دیگر مانند وضعیت تحصیلی این امر صادق است.

تحقیقات نشان می دهد که داشتن یک پیشنهاد شغلی از پیش تنظیم شده پیش از مهاجرت حقوق بالاتری را نیز به همراه خواهد داشت.

به طور کلی تجربه کار کانادایی و استخدام از پیش تنظیم شده هر دو عوامل مهم برای بازار کار محسوب می شوند.

داشتن تجربه کار کانادایی پیش از مهاجرت یک شاخص خوب برای درآمد مهاجر پس از تبدیل شدن به یک مقیم دائمی بود. با این وجود شغل از پیش تعیین شده این شرایط را نداشت.

اطلاعات بیشتر در مورد برنامه‌های مهاجرت اقتصادی کانادا

اکسپرس انتری، سیستمی است که دولت فدرال برای کنترل و مدیریت درخواست های مقیم آن دائمی به واسطه برنامه‌های مهاجرت اقتصادی مورد استفاده قرار می دهد: FSWP, CEC و برنامه تجارت های تخصصی فدرال (FSTP).

نامزدهای گزینش استانی هنوز باید برای یکی از برنامه‌های بالا واجد شرایط باشند که در این صورت به واسطه سیستم اکسپرس انتری یک درخواست اقامت دائم را دریافت خواهند کرد.

نامزد های واجد شرایط برای یکی از سه برنامه مهاجرت اقتصادی وارد پول اکسپرس انتری می‌شوند و سپس مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و یک امتیاز هم طبق رتبه بندی سیستم جامع به آنها داده می شود. این امتیاز بر اساس چندین عامل داده می‌شود مانند سن، تجربه کاری، تحصیلات و تسلط زبانی. IRCC به طور منظم دراوهای اکسپرس انتری را برگزار می‌کند و نامزدها با بالاترین رتبه ها برای درخواست اقامت دائم دعوت می‌شوند.

 

لینک کوتاه مطلب

به اشتراک بگذارید

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی pinterest
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی telegram