ردکردن این
تغییر برنامه مجوز کار خبر مهمی برای دانشجویان بین المللی و کارفرمایان کانادایی

تاریخ انتشار

با توجه به اهمیت دانشجویان بین المللی، کارفرمایان کانادایی نیز از مجوز کار پس از دوران اقامت تحصیلی بهره مند خواهند شد.

علاوه بر داشتن سیستم تحصیلات در سطح جهانی و استاندارد بالای زندگی، کانادا مزیت های مهم دیگری را نیز در اختیار دانشجویان بین المللی قرار می دهد: از جمله ی این مزیت ها دسترسی به مجوز کار پس از فارغ التحصیلی هستند.

مجوز کار پس از دوران فارغ التحصیلی یک مجوز کار باز است که می تواند برای به دست آوردن تجربه کار کانادایی مورد استفاده قرار گیرد که یک ویژگی ارزشمند جهت رسیدن به وضعیت اقامت دائم در کانادا می باشد.

بدست آوردن تجربه کاری در کانادادر کمک به نامزدهایی که برای چند برنامه مهاجرتی، اکسپرس انتری و برنامه کاندیدای استانی، واجد شرایط هستند عامل مهمی محسوب می‌ شود.

اکسپرس انتری روش مهم مهاجرتی کانادا برای رسیدن به اقامت دائم است و بر اساس سیستم امتیازدهی کار می‌ کند که فاکتورهای سرمایه انسانی را مد نظر دارد. تجربه کاری در کانادا و افرادی که از این فرصت ارزشمند برای گرفتن امتیاز بیشتر استفاده می کنند این امکان را می دهد تا امتیاز بیشتری در سیستم جامع رتبه بندی داشته باشند از شانس رقابتی بهتری در مقایسه با متقاضیان در پول اکسپرس اینتری برخوردار باشند.
افرادی که دارای تجربه کار کانادایی و مدرک دانشگاهی این کشور هستند ، یا در صورت تحصیل در کبک تحت برنامه تجربه کبک، شانس بهتری برای موفقیت در زمان درخواست تحت برنامه کاندیدای استانی دارند.
به خاطر اهمیت وجود دانشجویان بین المللی کارفرمایان کانادایی نیز می‌توانند از مجوزهای کار پس از فارغ التحصیلی بسیار بهره مند شوند.

نمایش خبر  اکثر کانادایی ها از روشهای مهاجرت دائمی برای نیروهای کار موقت خارجی حمایت می کنند

معمولاً برای استخدام یک فرد بلیط خارجی، کارفرمایان کانادایی فرآیند طولانی و هزینه بری مانند ارزیابی تاثیر گذار و کار را باید دنبال کنند که درخواستی است که آنها باید برای اثبات نیاز به استخدام یک فرد خارجی آن را ارائه دهند.

این رویه افرادی که مجوز کار باز دارند، مانند دارندگان مجوز کار پس از فارغ‌ التحصیلی ضروری نیست.دارندگان مجوز کار باز می توانند فرصت حفظ استعداد های خارجی مورد نیاز را به کارفرمایان کانادایی بدهند بدون آنکه موانعی اضافی برای آنها به وجود بیاورند.

در حالی که فرایند اولیه استخدام یک فرد بر اساس مجوز کار پس از فارغ التحصیلی ممکن است نیاز به دوندگی زیاد از سوی کارفرما نداشته باشد، اگر کارفرما بخواهد یک فرد خارجی را برای کار پس از تاریخ انقضای مجوز کار پس از فارغ التحصیلی استخدام کند شرایط مشابه نیست. مجوز های کار طول مدت محدودی دارند و این مشکل مجوز های کار پس از فارغ التحصیلی است.

در اکثر موارد یک مجوز کار پس از فارغ‌التحصیلی قابل تمدید نیست و درخواست ارزیابی تاثیر بازار کار باید پیش از اینکه نیروی کار بتواند برای یک مجوز جدید کار، خاص کارفرما درخواست حق ثبت و تایید شود.

با این وجود، این موضوع در دست تغییر است. در ۸ ژانویه ۲۰۲۱ دولت کانادایی یک سیاست جدید را معرفی کرد که به دانشجویان بین المللی پیشین که مجوز کار پس از فارغ التحصیلی آنها منقضی شده بود و در حال غذا بود امکان درخواست برای یک مجوز کار باز جدید را می دهد.

به طور خاص این سیاست جدید برای افرادی که شرایط زیر را برای درخواست یک مجوز کار باز ۱۸ ماهه فراورده می کنند، مجاز خواهد بود:

  • داشتن مجوز کار پس از فارغ التحصیلی که در تاریخ ۳۰ ژانویه ۲۰۲۰ یا پس از آن منقضی شده باشد یا یک مجوز کار پس از فراغت تحصیلی که در ۴ ماه یا کمتر از تاریخ درخواست منقضی میشود.
  • حضور در کانادا
  • داشتن وضعیت موقتی معتبر یا درخواست برای حفظ وضعیت موجود
نمایش خبر  کبک فهرست مشاغل مورد نظر برای فرایند LMIA را بروزرسانی می کند

فرایند درخواست ۲۷ ژانویه بازگشایی شد و تا ۲۳ جولای ۲۰۲۱ در حالت اجرا خواهد بود.

این تغییر سیاست، بر اساس مجوز کار پس از فارغ التحصیلی به بسیاری از کارفرمایان کانادایی که افراد خارجی را استخدام می کنند این امکان را می دهد تا بدون نیاز به فرآیندهای هزینه‌ بر و طولانی که در گذشته نیاز بود افراد خارجی را استخدام کنند.

برای بسیاری از کارفرمایان کانادایی که استعداد های خارجی بهره ‌مند می‌شوند این بدان معنا است که طبق محدودیت‌ های مهاجرت کانادایی آنها نیاز به حفظ کیفیت نیروی کار ندارند. داشتن امکان حفظ نیروهای کار مورد نیاز بدون توجه به وضعیت مهاجرت یا ملیت، برای بسیارس از شرکتهای کانادایی و اقتصاد کانادا ارزشمند است.