ردکردن این
اکثر کانادایی ها از روشهای مهاجرت دائمی برای نیروهای کار موقت خارجی حمایت می کنند

تاریخ انتشار

اکثر کانادایی ها موافقند که مهاجران موقت نقش مهمی در بخش کشاورزی بازی می کنند.

طبق گزارش منتشر شده از تحقیقی که به تازگی انجام شده است، اکثر کانادایی ها می خواهند که نیروهای کار موقتی در بخش کشاورزی بتوانند به اقامت دائم دست یابند.

تحقیقات نانوس، یک مرکز تحقیقات نظر عمومی و بازاری، بین 28 تا 1 نوامبر، یک تحقیق تصادفی از 1039 کانادایی بالای سن 18 سال را برگزار نمود.

نتایج نشان می دهند که در هر 10 نفر کانادایی هشت نفر از آنها از برنامه مهاجرت دائمی برای نیروهای کار موقتی حمایت می کنند. حمایت در میان استان های آتلانتیک و غرب استانهای منطقه علفزار  بیشتر دیده می شود.

اکثر کانادایی ها موافقند که نیروهای کار موقت برای بخش کشاورزی کانادا امری ضروری هستند و باید از مزایا و حمایت های برابری مانند دیگر نیروهای کار برخوردار باشند. مردم بریتیش کلمبیا بیش از بقیه استان ها این نظر را نشان می دادند.

بیش از 8 نفر از 10 کانادایی نیز می گویند که برنامه های فدرال مانند برنامه نیروی کار موقت خارجی و برنامه نیروهای کار کشاورزی فصلی تاثیر مثبتی بر کشاورزی در کانادا دارند.

حدود 97 درصد از شرکت کنندگان در این تحقیق موافق بودند که بخش کشاورزی کمک مهمی به اقتصاد کانادا خواهد کرد.

شرکت کنندگان بطور تصادفی از طریق تلفن برای این تحقیق انتخاب شدند. حاشیه خطا برای این  تحقیق به اندازه 3.1 بیشتر یا کمتر است.

این تحقیق توسط سناتور راتنا امیدوار و سناتور رابرت بلک مدیریت شد.

 

 وزیر مهاجرت روشهای بیشتری برای تابعان موقت در نظر می گیرد.

وزیر مهاجرت کانادا، مارکو مندیچینو، اعلام کرده است که دولت فدرال بدنبال روشهایی برای تابعان موقتی در جهت رساندن آنها به اقامت دائم است.

نمایش خبر  تغییر برنامه مجوز کار خبر مهمی برای دانشجویان بین المللی و کارفرمایان کانادایی

هنوز این روش های مهاجرتی کاملا مشخص نیستند، به گفته مندیچینو آنها بر ان دسته از نیروهای کار متمرکز خواهند بود که به بخش های ضروری اقتصاد کشور کمک خواهند کرد.  بخصوص افرادی که در شغل هایی مانند پزشکی، پرستاری، داروسازی کار می کنند و همینطور نیروهای کار حامی که در بخش کارگری به وجود آنها نیاز است.

ضوابط و شرایط حفظ ایمنی در مقابل ویروس کرونا، مانند محدودیت های سفر، مهاجرت به کانادا را کاهش داده است. استراتژی اداره مهاجرت، تابعیت و پناهجویی کانادا برای پذیرش مهاجران در طول شیوع ویروس کرونا متقاضیانی را در اولویت قرار داده است که در حال حاضر در کانادا هستند. بدین ترتیب، دولت فدرال اهداف مهاجرتی را در سال آینده به 401000 تابع دائمی جدید، و در سه سال آینده به 1.2 میلیون مهاجر دائم افزایش خواهد داد.

کانادا در حال حاضر  از طریق پایلوت مهاجرت کشاورزی- غذا، روشی برای اقامت دائم برای برخی از نیروهای کار حوزه کشاورزی دارد.  این برنامه پایلوت برای افرادی است که در بخش فراوری گوشت، تولیدات گلخانه ایی و قارچ و همینطور صنایع دامداری کار می کنند. در خواست ها تا 14 می، 2023 پذیرفته می شوند.