امکان اجازه کار تمام وقت برای دانشجویان مواجه با مشکل مالی

اخیرا به علت کاهش سرسام آور ارزش ریال در بازار بین الملل در مقابل ارزهای خارجی بسیاری از دانشجویان ایرانی با (R208) مشکل تامین هزینه های تحصیل و حتی زندگی روزمره خود روبرو می‌باشند. به گزارش سایت مهاجرت، بر اساس قوانین اداره مهاجرت این دانشجویان می‌توانند برای تامین هزینه های تحصیل و زندگی به طور موقت به صورت تمام وقت مشغول به کار شوند.
دانشجویانی که قادر به اثبات علت عدم توانایی پرداخت هزینه های تحصیل و یا زندگی روزمره بر اساس عواملی خارج از کنترل خود می‌باشند با ارائه تاییدیه موسسه آموزشی مبنی بر اینکه دانشجو به علت عدم پرداخت هزینه موسسه قادر به ادامه تحصیل نیست و صدور اجازه کار امکان ادامه تحصیل و اتمام دوره را فراهم می‌سازد می‌توانند برای اجازه کار تمام وقت اقدام نمایند.

لازم به ذکر است اجازه کار تنها برای مدت محدودی برای تامین هزینه‌های تحصیلی صادر خواهد شد و برای کل دوره مجوز تحصیل صادر نخواهد گشت. متقاضیان واجد شرایط می‌بایست حداقل 6 ماه از دوره تحصیل تمام وقت خود را سپری کرده باشند.

منبع :                   [International Mobility Program: Humanitarian reasons [R208

مطلب مرتبط
چطور از خاورمیانه به کانادا مهاجرت کنیم