ردکردن این

کانادا دوره رسیدگی به درخواست های اکسپرس انتری را تا 60 روز کاهش می دهد

کانادا دوره رسیدگی به درخواست های اکسپرس انتری را تا 60 روز کاهش می دهد

تاریخ انتشار

ضوابط ویروس کرونا به متقاضیان اکسپرس انتری این امکان را می دهد تا در طی 60 روز درخواستشان مورد رسیدگی قرار گیرد.

متقاضیان اکسپرس انتری یکبار دیگر 60 روز از تاریخ دریافت دعوت نامه برای ثبت درخواست خود زمان در اختیار خواهند داشت.

از 29 ژوئن، اداره مهاجرت، پناهجویی و تابعیت کانادا به ضوابط ویروس کرونا باز می گردد تا به متقاضیان اکسپرس انتری این امکان را بدهد تا 90 روز برای درخواست اقامت دائم زمان در اختیار داشته باشند. دپارتمان مهاجرتی در یک رسانه مطبوعاتی از تغییرات اعمال شده خبر داد.

در ماه مارس 2020، اداره مهاجرت کانادا بعنوان بخشی از ضوابط جدید مربوط به ویروس کرونا دوره ی رسیدگی به درخواست را تمدید کرد. این به آن هدف بود که به متقاضیان مهاجرتی این امکان را بدهد تا زمان بیشتری برای آماده سازی اسناد خود داشته باشند. در این حین، شیوع سرتاسر دنیا را در بر گرفت و اختلالاتی در خدمات بوجود آورد.

اداره مهاجرت، پناهجویی و تابعیت کانادا به چارچوب 60 روزه باز می گردد تا دپارتمان امکان رسیدگی به درخواست ها را داشته باشد.

هنوز ضوابط مشخصی برای متقاضیانی وجود دارد که تحت تاثیر محدودیت های سلامت عمومی مربوط به ویروس کرونا هستند. اداره مهاجرت کانادا فهرست کاملی را در وبسایت دولت ارائه می دهد به طور کلی، افرادی را مورد توجه قرار می دهند که هنوز فرایند درخواست را تکمیل نکرده اند، متقاضیانی که هنوز پرونده اشان در دست بررسی است، و دارندگان اقامت دائم نیز در نظر گرفته می شوند.

متقاضیان اکسپرس انتری که پیش از 29 ژوئن 2021 برای درخواست دعوت شدند، هنوز نود روز برای ثبت درخواست خود برای اقامت دائم زمان در اختیار دارند. بنابراین، افرادی که در دراو قبل اکسپرس انتری دعوت شدند تحت تاثیر قرار نمی گیرند. ضوابط جدید  درمورد متقاضیانی بکار گرفته می شوند که در هفته های پیش رو دعوت می شوند.

نمایش خبر  سطوح مهاجرتی کانادا کاهش می یابند

دوره درخواست شصت روزه از 2018 بکار گرفته شده اند. اداره مهاجرت کانادا پس از این نتیجه که 57 درصد از متقاضیان در طی دو ماه درخواست دادند آن را به 90 روز کاهش داد.

این بازگشت به ضوابط ویروس کرونا در طی یک هفته وقتی که کانادا مرز های خود را به روی  دارندگان copr باز کرد اتفاق افتاد و به مسافرانی که به طور کامل واکسیناسیون شده بودند این امکان را داد تا از قرنطینه صرف نظر کنند و پروازهای مستقیم با پاکستان را بازگشایی کرد.