ردکردن این

مهاجران تایید شده از 21 ژوئن امکان سفر به کانادا را دارند

مهاجران تایید شده از 21 ژوئن امکان سفر به کانادا را دارند

تاریخ انتشار

تمام تاییدیه های معتبر دارندگان اقامت دائم کانادایی اکنون می توانند وارد کشور شوند. طبق اطلاعات منتشر شده از سوی دولت فدرال، برخی از 23000 دارندگان COPR اکنون برای تکمیل فرایند ورود به کانادا واجد شرایط هستند.

 

دارندگان تاییدیه معتبر اقامت دائم از 21 ژوئن مکان ورود به کشور را داشتند.

دولت کانادا در ساعت 10 صبح روز 21 ژوئن اطلاعیه را منتشر نمود.

در اطلاعیه ی دولت کانادا، دولت کانادایی گفت که COPR باید برای فردی که قصد سفر به کانادا را دارد تا فرایند اقامت دائم خود را تکمیل کند معتبر باشد.

اداره مهاجرت، پناهجویی و تابعیت کانادا در حال رسیدگی به وضعیت دارندگان COPR است تا COPR های جدیدی برای آنها صادر کند.

یک COPR برای افرادی صادر می شود که تو سط اداره مهاجرت کانادا برای ورود و مهاجرت به کانادا تایید شده اند. این بدان معناست که این افرد ضوابط و شرایط برنامه اداره مهاجرت کانادا را برآورد کرده اند، دستمزدهایشان را پرداخته اتند و بررسی های کیفریف امنیتی و سلامت را پشت سر گذاشته اند. با داشتن یک COPR، آنها امکان سفر به کانادا برای آغاز زندگی جدید خود را دارند.

با این وجود، 23000 دارنده ی COPR، طبق اطلاعات منتشر شده از سوی دولت کانادا نتوانسته اند از ماه مارس 2020 فرایند سفر خود را تکمیل کنند.

تا به امروز، تنها افرادی که COPR معتبری داشتند که در روز 18 ماه مارس، 2020 و قبل از آن صادر شده بود از محدودیت های سفر ویروس کرونا کانادا معاف بودند. افرادی که پس از 18 مارس COPR خود را دریافت کردند، تنها در صورتی می توانند به کانادا بیایند که یکی از مهافیت های سفر کانادا را داشته باشند یا مقیم ایالات متحده باشد و بطور دائمی وارد کانادا شوند.

نمایش خبر  چرا درخواست ها برای شش برنامه جدید مهاجرت کانادا زیاد است

 

دولت کانادا: اگر COPR شما منقضی شده است به کانادا سفر نکنید

دولت کانادا اشاره کرد که اطلاعات بیشتر درمورد زمان ونحوه ی گرفتن یک COPR جدید بزودی در وبسایت IRCC منتشر می شود.

تاکید می شود که هر فردی که یک COPR منقضی شده دارد نباید تا زمان صدور یک COPR جدید برای ایشان بلیت سفر رزرو کند و یا به کانادا بیاید.

COPR ها برای یک سال معتبر هستند. آنها به پاسپورت و مدارک پزشکی مهاجرتی فرد متقضی الحاق می شوند. بسیاری از افراد نمی توانند بخاطر اختلالات ناشی از ویروس کرونا یا بخاطر اینکه تحت معافیت های سفر کانادا نیتسند سفر کنند. این امر موجب انقضای COPR آنها شده است. آنها نیازی به انجام فرایند ندارند با این وجود، باید یک COPR جدید برای آنها صادر شود که امکان سفر را به آنها بدهد.

دارندگان COPR باید به محض رسیدن قوانین سفر کانادا را دنبال کنند، این قوانین شامل قرنطینه ی 14 روزه هستند. با این وجود دولت فدرال اعلام کرد که افراد کاملا واکسینه شده از شرط قرنطینه معاف هستند.