ردکردن این

دراو برنامه کاندیدای استانی آلبرتا: پایین‌ ترین امتیاز سیستم جامع رتبه‌ بندی در ۱۲ ماه

دراو برنامه کاندیدای استانی آلبرتا: پایین‌ ترین امتیاز سیستم جامع رتبه‌ بندی در ۱۲ ماه

تاریخ انتشار

آلبرتا این لحظه از سال ۲۰۲۱ از ۱۶۵۹ متقاضی اکسپرس انتری برای درخواست گزینش استانی دعوت به عمل آورده است.

آلبرتا در پنجم ماه می از متقاضیان اکسپرس انتری با امتیاز ۳۰۰ برای درخواست گزینش استانی دعوت کرد.

این دراو بزرگترین دراو سال نبود. ۲۵۰ متقاضی مهاجرتی دعوت شدند. رکورد سال جاری ۳۰۰ بود. با این وجود، شرط امتیاز سیستم جامع رتبه بندی از ماه می ۲۰۲۰ کمترین میزان بود.

اگر متقاضیان دعوت شده برای گزینش از طریق روند اکسپرس انتری آلبرتا واجد شرایط باشند به طور خودکار ۶۰۰ امتیاز اضافی در سیستم اکسپرس انتری دریافت می کنند. زمانی که این اتفاق می‌افتد برای درخواست اقامت دائم کانادا دعوت می شوند.

برنامه کاندیدای مهاجرتی آلبرتا برنامه های کاندیدای استانی برای مهاجران به آلبرتا را مدیریت می ‌کند.

 

اکسپرس انتری چیست؟

اکسپرس انتری سیستم مدیریت درخواست کانادا برای سه برنامه مهاجرتی فدرال است: برنامه نیروی کار متخصص فدرال, برنامه تجارت های تخصصی فدرال و دسته تجربه کانادایی.

متقاضیان در این برنامه ها مانند برخی از برنامه ‌های کاندیدای استانی بر اساس سیستم جامع رتبه بندی یک امتیاز دریافت می کنند. این امتیازات بر اساس فاکتورهای سرمایه انسانی به متقاضیان داده می شود. این فاکتورهای سرمایه انسانی شامل سن، تحصیلات، تجربه کاری، تسلط بر زبان انگلیسی و فرانسوی است.

زمانی که یک درخواست ثبت می‌ شود اداره مهاجرت کانادا تصمیم‌ گیری نهایی را انجام خواهد داد و تاییدیه اقامت دائم را در صورت پذیرش درخواست برای متقاضی ارسال خواهد کرد. گام نهایی برای مقیمان دائمی تایید شده اقامت در کانادا و درخواست برای یک کارت اقامت دائم است. در این مرحله این افراد از نظر رسمی تابع دائمی کانادایی محسوب می‌ شوند و ممکن است در نهایت برای شهروندی کانادا درخواست خود را ارائه دهند.

نمایش خبر  اکسپرس انتری: کانادا بزرگترین دراو مختص برنامه کاندیدای استانی خود را برگزار می کند

 

 روند اکسپرس انتری آلبرتا

این برنامه کاندیدای استانی ارتقا یافته برای آن دسته از متقاضیان اکسپرس انتری است، که ارتباط قوی با آلبرتا دارند یا می توانند در مورد اولویت های مختلف و توسعه اقتصادی دولت حمایت کننده باشند. در طول دوران شیوع ویروس کرونا آلبرتا تنها آن دسته از متقاضیان را در نظر می ‌گیرد که در آن زمان در حال کار و زندگی در آلبرتا بودند.

متقاضیان باید در یکی از شغل های قابل قبول نیز دارای تجربه کاری باشند. برنامه کاندیدای مهاجرتی آلبرتا فهرستی از مشاغل غیر قابل قبول برای شروط این روند را ارائه می دهد.

درتاریخ ۱ نوامبر ۲۰۲۰ دولت فدرال تعداد مشاغل غیر قابل قبول برای ارزیابی تاثیر بازار کار در این استان را افزایش داد. با این وجود، متقاضیان یکه در تاریخ ۱ نوامبر ۲۰۲۰ و پس از آن دعوت نامه را دریافت کردند هنوز می تواند از طریق روند اکسپرس انتری دعوت شوند، حتی اگر در شغلی کار می ‌کنند که دولت فدرال ارزیابی تأثیر بازار کار را برای آنها در نظر نمی‌گیرد.

آلبرتا مجاز به صدور ۶۲۵۰ مجوز گزینش در سال ۲۰۲۰ بود. با این وجود، به خاطر شیوع ویروس کرونا این استان میزان و گزینش ها را تا ۴۰۰۰ گزینش کاهش داد تمام گزینه‌ها تا ژوئن سال ۲۰۲۰ صادر شدند که به همین دلیل هیچ دراوی برای نیمه دوم سال باقی نماند.

برنامه کاندیدای مهاجرتی آلبرتا هنوز تعداد گزینه های تخصیص یافته به این استان در سال ۲۰۲۱ را منتشر نکرده است.