مهاجران بیزنسی پرینس ادوارد ایلند چه خوش سفرند!

به اشتراک گذاری بر روی facebook
Facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
Twitter
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
LinkedIn
به اشتراک گذاری بر روی telegram
Telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
WhatsApp
به اشتراک گذاری بر روی email
Email
به اشتراک گذاری بر روی print
Print

استان پرینس ادوارد آیلند یک برنامه پذیرش مهاجر بیزنسی دارد که به موجب آن متقاضیان متعهد می شوند بیزنسی را برای مدت یکسال «در داخل» این جزیره اداره کنند تا بتوانند اقامت دائم بگیرند.

اما آماری که در اختیار کندین پرس قرار گرفته نشان می دهد حدود 20 درصد متقاضیان بالغ بر یکصد روز از یکسال را در خارج از کشور بوده اند و با وجود این موفق به دریافت اقامت دائم شده اند.

یکی از کارشناسان برنامه های مهاجرتی کانادا به کندین پرس گفته جزیره پرینس ادوارد ایلند باید استانداردهایش را از این نظر بالا ببرد و به سطح استانهای دیگر برساند.

این برنامه که P.E.I.`s Provincial Nominee Program نام دارد از مهاجران می خواهد که بیزنسی را به صورت «فعال و پیوسته از داخل پرینس ادوارد ایلند» اداره کنند ولی در عین حـال قرارداد مربوطه آنها را متعهد می کند که تنها نیمی از سه سال را در داخل کانادا بگذرانند.

اداره مهاجرت استان گفته استاندارد مربوطه را بازبینی خواهد کرد ولی قولی نداده

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی print