منیتوبا دومین دراو برنامه کاندیدای استانی خود را در دو هفته برگزار کند

در سال ۲۰۲۰ مانیتوبا ۴۴۶۹ دعوت نامه‌ برای نامزدهای مهاجرتی صادر کرده است.

مانیتوبا در ۱۹ نوامبر، از ۱۹۶ مهاجر موفق برای درخواست گزینش استانی برای رسیدن به مقام ۱۰ دائم دعوت به عمل آورده است.

برنامه کاندیدای استانی منیتوبا از نیروهای کار متخصص و فارغ‌التحصیلان بین‌المللی از طریق سه روند مهاجرتی زیر دعوت به عمل آورد:

  • نیروی کار متخصص در مانیتوبا
  • تحصیلات بین المللی
  • نیروهای کار متخصص برون مرزی

دعوت نامه های وجود دارد که به نام توصیه نامه درخواست (LAA) شناخته می شود, به علاوه بر امتیاز توضیح علاقمندی به آنها نیز نیاز است:

نیروی کار متخصص درمانیتوبا: ۱۴۴ توصیه نامه درخواست با کمترین امتیاز ۵۲۶.

نیروی کار متخصص برون مرزی: ۲۲ توصیه نامه درخواست با کمترین امتیاز از ۷۶۹.

روند تحصیلات بین المللی: ۳۰ توصیه نامه درخواست بدون شرط امتیاز EOI

علاوه بر ۱۹۶ توصیه نامه درخواست صادر شده ۴۰ دعوت نامه به نامزدهای اکسپرس انتری تعلق یافت. در دراو قبل تنها ۷۲ دعوت نامه به نامزدهای اکسپرس انتری اختصاص یافت.

به گفته برنامه کاندیدای استانی مانیتوبا، آنهاهر یک از نامزدها از این گروه که دارای شناسه معتبر اکسپرس انتری، یک کد معتبر جستجوی شغل و تجربه قابل اثبات در یکی از شغل های مورد نیاز مانیتوبا را  ندارد را رد می کنند.

برنامه کاندیدای استانی مانیتوبا نامزدهای نیروهای کارمتخصص برون مرزی راتنها در شرایطی در نظر گرفت که مستقیماً در اقدامات استخدام استراتژیک دعوت شده بودند.

اگر نامزد ها نسبت به امتیاز حداقل امتیاز بالاتری داشته باشند اما توصیه نامه درخواست را دریافت نکرده باشند این می تواند به خاطر یکی از دلایل زیر باشد:

  • آزمون زبان طرف سوم آنها دارای شماره آزمون معتبری نباشد
  • آزمون زبان آنها دیگر معتبر نباشد
  • آن نامزد تحت اقدامات استخدام استراتژیک دعوت شده باشد اما شماره دعوت معتبری را ارسال نکرده باشد.

به گفته برنامه کاندیدای استانی مانیتوبا نامزدهایی که یکی از این موارد را دارند می توانند پروفایل توضیح علاقمندی خود را با اطلاعات صحیح به روز رسانی کنند تا برای دور بعدی صدور دعوت نامه ها در نظر گرفته شوند.

نامزدهایی که در شغل های ثبت شده کار می‌کنند در این دراو دعوت شده اند. به گفته برنامه کاندیدای استانی مانیتوبا نامزدهایی که در چنین شغلی های کار نمی کنند و یا شواهد مبنی بر تکمیل تمام گام های مجاز را ارائه نکرده اند رد می شوند. افرادی که در این موقعیت هستند میتوانند توصیه نامه درخواست خود را رد کنند.

دراو ۱۹ نوامبر کل تعداد توصیه نامه های درخواست صادر شده تا این لحظه از سال را به تعداد ۴۴۶۹ دعوت نامه می رساند.

 

اکسپرس انتری مانیتوبا

نامزدهایی که برای اکسپرس اینتری واجدشرایط هستند بر اساس امتیاز سیستم جامع رتبه بندی، رتبه بندی می شوند،این سیستم فاکتورهای سرمایه انسانی مانند سن، تجربه کاری، تحصیلات و تسلط بر زبان در نظر می گیرد.

نامزدها با بالاترین امتیازات از طریق دراوهای منظم پول اکسپرس اینتری برای درخواست اقامت دائم دعوت می شوند.

افرادی که گزینش استانی را دریافت می‌کنند ۶۰۰ امتیاز اضافی دریافت کرده و این امر دریافت دعوت نامه درخواست از طریق اداره مهاجرت، پناهندگی و تابعیت کانادا را برای آنها آسان می کند.

نامزدهای اکسپرس انتری که در این دراو از مانیتوبا گزینش استانی را دریافت کردند یک شناسه اکسپرس انتری و کد معتبر جستجوی کار را ارائه دادند.

 

سیستم توضیح علاقمندی مانیتوبا

افرادی که می خواهند از طریق برنامه کاندیدای استانی مانیتوبا مهاجرت کنند باید نسبت به برنامه‌های کاندیدای استانی مانیتوبا توضیح علاقمندی را ثبت کنند تا بتوانند از طریق روند های نیروی کار متخصص مانیتوبا و نیروی کار متخصص برون مرزی توصیه نامه درخواست دریافت کنند.

تحت سیستم مانیتوبا این نامزدها بر اساس فاکتورهای سرمایه انسانی مانند مهارت بر زبان انگلیسی و فرانسوی، تحصیلات، تجربه کاری و  ارتباط با مانیتوبا و فاکتورهای دیگر یک امتیاز از ۱۰۰۰ امتیاز دریافت می کنند.

 

در مورد روند های مهاجرتی منیتوبا

دسته نیروی کار متخصص خارجی و نیروی کار متخصص مانیتوبا به استان جایزه می دهد تا نیروهای کار متخصصی را گزینش کند که می توانند به بهترین نحو از نیازهای بازار کار مانیتوبا حمایت کنند.

افرادی که از خارج از مانیتوبا درخواست می دهند باید ارتباطی با مانیتوبا داشته باشند. این امر می تواند از طریق ارتباطات خانوادگی یا دوستان در استان، تجربه قبلی در مانیتوبا، یا یک دعوت نامه تحت یکی از اقدامات استخدام استراتژیک برنامه کاندیدای استانی مانیتوبا نشان داده شود .

در زمان درخواست نامزدها نیازی به حضور فیزیکی درمانیتوبا ندارند.

نامزدهای موفق در رسته نیروهای کارمتخصص درمانی توبا باید ضوابط خاصی را برآورده کنند مانند پیشنهاد شغل دائمی تمام وقت از یک کارفرما در مانیتوبا.

دانشجویان بین المللی که از موسسات آموزشی درمانی تو با تاسیس شده اند ممکن است در صورت داشتن مهارت های مورد نیاز استان تحت روند تحصیلات بین المللی توصیه نامه درخواست را دریافت کنند.

به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn