کودکان کانادایی که خارج از کانادا بدنیا آمده اند چطور شهروندی را دریافت می کنند

“اثبات شهروندی” به پسران و دختران کانادایی ها که خارج از کانادا به دنیا آمده اند اجازه می دهد تا فرایند مهاجرت را دور بزنند.

والدین کانادایی بطور خودکار شهروندی را به فرزندانشان انتقال می دهند و این مساله به محل تولد آنها مرتبط نیست.

حداقل یکی از والدین قانونی یا بیولوژیکی باید در زمان تولد کودک کانادایی باشند. اگر بتوانید وضعیت شهروندی خود را برای دولت کانادا اثبات کنید، کودکان شما از مزیت هایی که کانادایی ها از آن برخوردار هستند بهره مند خواهند شد، و شما از محدودیتهای سفر در طول دوران ویروس کرونا معاف خواهید بود.

همچنین در شرایطی که والد کانادایی است و شما خارج از مرزها بدنیا آمده اید نیز این موضوع برقرار است. با این وجود کانادا این قابلیت را به انتقال شهروندی به نسل اولی محدود می کند که تنها خارج از کانادا بدنیا آمده اند. بنابراین، برای مثال، نمی تواند به نوه ها انتقال پیدا کند.

به منظور رسیدن به وضعیت شهروندی برای شما یا کودکتان، شما باید برای اثبات شهروندی درخواست دهید که یک مدرک شهروندی کانادایی نیز نامیده می شود. طبق اطلاعات ارائه شده در سایت اداره مهاجرت کانادا، این فرایند حدود 75 دلار کانادا هزینه دارد و برای رسیدگی به زمانی حدود 5 ماه نیاز دارد. ممکن است در پرونده های ضروری نیز گزینه سریع وجود داشته باشد.

مطلب مرتبط
در کانادا باشید، قیچی بیاورید؛ دستورالعمل های جشنهای شهروندی کانادا

اداره مهاجرت، پناهجویی و شهروندی(IRCC) فرم های مربوطه برای دانلود و تکمیل آنها را در وبسایت قرار می دهد. اگر اسناد به زبان فرانسوی یا انگلیسی نباشند شما باید ترجمه اسناد را نیز ارائه دهید و مترجم نیز باید سوگندنامه را ارائه دهد. ترجمه ها از سوی اعضای خانواده قابل قبول نیست.

اسناد باید واضح، رنگی و خواندن آنها ساده باشد. IRCC از شما می خواهد تا اصل مدرک تولد را ارائه دهید که نام والدین کانادایی روی آن ثبت شده است.

همچنین باید سندی را ارائه دهید که نشان دهد حداقل یکی از والدین در زمان تولد شهروند کانادا است. این می تواند شامل مدرک تولد والد، اسناد شهروندی، یا هر  شواهد دیگری برای اثبات وضعیت کانادایی والد باشد.

بنابر چند دلیل، اگر نام والد در مدرک تولد ذکر نشده باشد،IRCC اسناد تولد و اسناد تایید کننده نام والد کانادایی را خواهد پذیرفت. اینها می توانند دستورات پیش از تولد، دستورات دادگاهی، توافق نامه های لقاح مصنوعی یا اسناد بیمارستانی باشند. در این نوع دستورات فرزندخواندگی قابل قبول نیستند.

IRCC درخواست می کند تا درمورد اینکه چرا نام والد کانادایی در مدرک تولد متقاضی ذکر نشده است توضیحاتی ارائه دهید، یا اینکه توضیح دهید چرا این نام تغییر کرده است یا جایگزین نام دیگری شده است. اگر مطمئن نیستید چرا.

مطلب مرتبط
فرایند شهروندی کانادا در آینده چه تغییراتی خواهد داشت

زمانی که IRCC درخواست کامل شما را دریافت می کند “تاییدیه رسید” را ارسال خواهید کرد. اگر آنها درخواست شما را ناقص بدانند، آن را باز پس می فرستند و شما باید موارد ناقص را تکمیل کنید. اگر درخواست شما را بپذیرند سپس مدرک شهروندی را ارسال می کنند و شما اثبات شهروندی خود را در اختیار خواهید داشت. به کانادا خوش آمدید.

لینک کوتاه مطلب

به اشتراک بگذارید

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی pinterest
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی telegram