ردکردن این

کاهش اشتغال با معرفی استانداردهای سلامت سختگیرانه تر

کاهش اشتغال با معرفی استانداردهای سلامت سختگیرانه تر

تاریخ انتشار

موج سوم شیوع ویروس کرونا موجب از دست رفتن ۲۰۷ هزار شغل شد.

کانادا در ماه آذر ۲۰۲۱ با کاهش ۲۰۷ هزار شغل شاهد افزایش نرخ بیکاری بیش از ۸ درصد بود.

اداره آمار کانادا شرایط بازار کار این کشور در طول یک هفته به تاریخ ۱۱ آوریل تا ۱۷ آوریل را مورد بررسی قرارداد استان‌های کانادایی ضوابط سلامت سخت ایران تری را معرفی کردند زیرا تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در سرتاسر کشور افزایش داشت دستور ماندن در خانه در انتاریو صادر شد. کبک تعطیلی از ساعت ۸شب را مطرح کرد و بریتیش کلمبیا نیز رستوران ها و بار ها را تنها برای غذاهای بیرون بر باز گذاشت.

علاوه بر این تعداد افرادی که کمتر از نیمی از ساعات معمول خود مشغول به کار بودند افزایش یافت و به ۲۸۸ هزار نفر رسید. تعداد افرادی که از منزل کار می‌کردند تا ۱۰۰۰۰۰ نفر افزایش داشته و به رقم ۵ میلیون رسیده.

 

کاهش اشتغال در صنایعی که تعداد مهاجران بالایی دارند

مهاجران به شدت تحت تأثیر نتایج ناشی از شیوع ویروس کرونا قرار گرفته اند. این موضوع از طرفی به خاطر این امر است که بسیاری از آنها در صنایع تحت تاثیر شروع مشغول به کار بودند اکثر کاهش در مشاغل در سه بخش خصوصی است: مشاغل خرده فروشی، خدمات غذا و مسکن، و بخش سرگرمی، فرهنگ و اطلاعات

اشتغال در این صنعت به شدت تحت تأثیر ضوابط سلامتی است تعداد مشاغل با افزایش یا کاهش محدودیت ها بالا و پایین می‌شود.

خدمات غذا و مسکن در ماه آوریل شاهد از دست رفتن ۵۹ هزار شغل بود اکثر این مشاغل از دست رفته درب بریتیش کلمبیا و انتاریو بودند این بدان دلیل است که این استان ها دستوراتی را مجدداً مطرح کردند که رستوران ها و بار ها را مجبور می‌کرد تا در اواخر ماه مارس و اوایل ماه آوریل بسته باشند .

نمایش خبر  زمستان های سرد، خوش آمد گویی های گرم: تازه واردان چطور میتوانند در کانادا اقامت پیدا کنند.

در بخش سرگرمی فرهنگ و اطلاعات ۲۶ هزار شغل از دست رفتند جبران شغل های از دست رفته کاملاً ممکن نیست،  زیرا استانداردهای سلامت عمومی موجود که سفر و بخش‌های سرگرمی را در دسته قرار می‌دهد نیز تعداد افرادی که می‌توانند در مکان های عمومی گرد هم بیایند را محدود کرده است.

نرخ اشتغال در صنعت خرده فروشی در ماه آوریل تا ۸۴  هزار شغل افت پیدا کرد. محدودیت های سختگیرانه در مغازه های غیر ضروری در اونتاریو آلبرتا و بسیاری از مناطق کبک اعمال شد.

مهاجران اخیر شاهد افزایش نرخ اشتغال بودن

 

نرخ اشتغال درمیان مهاجران اخیر بهبود داشت.این افراد مهاجرانی هستند که برای 5 سال یا کمتر در کانادا حضور داشته اند.

حدود دو سوم از مهاجران اخیر در ماه فوریه، مارس و آوریل 2021 استخدام شدند. این نرخ در ماه دسامبر 2019 و پایان ماه فوریه 2020 تا 2 درصد از دوره سه ماهه افزایش داشت.

بخاطر شرایط و محدودیت های ناشی از ویروس کرونا، تعداد مهاجران جدیدی که به کانادا می آیند به طور چشمگیری کاهش داشت. جمعیت این مهاجران نسبت به اشتغال آنها کاهش سریع تری داشته است. ممکن است این امر توضیح دهد که چرا نرخ اشتغال برای این گروه افزایش داشته است.

برای مهاجرانی که برای بیش از 5 سال در کانادا بوده اند، نرخ اشتغال تا 58 درصد افت داشته است.