فرایند شهروندی کانادا در آینده چه تغییراتی خواهد داشت

اداره مهاجرت پناهندگی و تابعیت کانادا جزئیات گزارش خود در مورد برنامه شهروندی بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ را منتشر کرد.

خود ارزیابی دپارتمان مهاجرتی کانادا که اخیراً منتشر شد مشخص می کند که چه مناطقی شاهد بهبود در فرآیند شهروندی کانادا بوده اند.

این گزارش در نوامبر منتشر شد و نتایج و توصیه های اداره مهاجرت پناهندگی و تابعیت کانادا در مورد نحوه مطرح کردن این موضوعات در برنامه شهروندی را عنوان کرد.

مقیمان دائمی در صورتی می توانند برای شهروندی درخواست دهند که برای حداقل سه سال گذشته در کانادا زندگی کرده باشند. به طور کل متقاضیان شهروندی باید آزمون شهروندی یا مصاحبه را گذرانده باشند و تسلط خود به زبان انگلیسی و فرانسوی را اثبات کرده باشند.

خود ارزیابی اداره مهاجرت، پناهندگی و تابعیت کانادا برای دوره بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ بود. این گزارش به عنوان بخشی از ضوابط پاسخ دهی هیئت تریسوری انجام شد که نتایج دولت های فدرال را مورد بازبینی و بررسی قرار می‌دهد.

آنها دریافتند که بیش از ۲.۸ میلیون تابع دائمی که بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ به کشور وارد شدند، ۵۰ درصد تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۸ شهروند کانادا شدند. ۷ درصد دیگر برای شهروندی درخواست داده بودند. نباید این را با نرخ شهروندی کانادا یا درصد تابعان دائمی که شهروند شدند،حدود ۸۶.۲ درصد در سال ۲۰۱۶، اشتباه گرفت. عکس های تابان دائمی که توانستند به شهروندی برسند، از این جهت انگیزه گرفتند که می‌خواستند کاملاً کانادایی شوند و کانادا کشور دائمی آنها باشد.

مطلب مرتبط
کانادا واکسن ویروس کرونا را تایید میکند

گرچه اکثر تابعان دائمی می‌توانند به وضعیت شهروندی برسند نرخ شهروندی برای جمعیت های مختلف متفاوت است. تعداد کم مهاجران اخیر که به شهروندی رسیده اند حاکی از این است که زمان بیشتری برای شهروند شدن مهاجران صرف می شود.

 

هزینه شهروندی

در حالی که افزایش دستمزد درخواست در دوره ارزیابی تأثیر زیادی بر کل پذیرش مهاجر ندارد و اداره مهاجرت پناهجویی و تابعیت کانادا مطلع شده است که برای مهاجران خاصی می تواند یک مانع باشد. پناهجویان و خانواده هایی که درآمد کمی دارند به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند.

در حال حاضر دستمزدهای درخواست شهروندی بدون تغییر حدود ۶۳۰ دلار برای بزرگسالان و ۱۰۰ دلار برای افراد کمتر از ۱۸ سال است.

اداره مهاجرت پناهجویی و تابعیت کانادا عنوان کرد که باید ساختار دستمزد تغییر کند تا امکان دسترسی به شهروندی برای همه افراد فراهم شود.

در کمپین انتخاباتی فدرال سال ۲۰۱۹ حزب لیبرال نوید داد که دستمزدهای شهروندی را متعادل سازی خواهد کرد و هنوز به این وعده خود عمل نکرده اند.

 

استثنائات مربوط به اطلاعات و زبان

افرادی که با چالش های اقتصادی اجتماعی در کانادا روبرو هستند نیز ممکن است، به خاطر شروط زبان و دانش موانعی برای رسیدن به شهروندی داشته باشند.

ادارهمهاجرت پناهجویی و تابعیت کانادا دریافت که داشتن این دو شرط می تواند برای پناهجویان به افرادی که تحصیلات و سطح زبان پایینی دارند دشوار باشد. این شروط را می‌توان بر اساس دلایل همدردی و کمک به این افراد کاهش داد اما پارامتر ها به خوبی برای این پرونده ها تعریف نشده اند. اکثر تخفیف‌ها در دستمزدها بر اساس نظرات پزشکی انجام می‌شود.

مطلب مرتبط
کانادا درخواست های اسپانسرشیپ همسری یا شریک زندگی را از اتباع خارجی بدون وضعیت اقامت می پذیرد

متقاضیان می‌توانند درخواست کاهش قیمت داشته باشند اما این فرآیند به خوبی تعریف نشده است و تنها چند مورد درخواست تخفیف دیده شده است.

 

بهبود فرایند تایید زبان

اداره مهاجرت پناهندگی و تابعیت کانادا دریافت اسناد تایید زبان بسیار گسترده هستند و همیشه نشان دهنده توانایی واقعی زبانی متقاضی نیستند و به سختی یک مسئول مهاجرتی می تواند توانایی زبانی فردا مورد ارزیابی قرار دهد. علاوه بر این مسئولان خودشان به صورت رسمی امکان ارزیابی ندارند.

بر اساس این نتایج اداره مهاجرت پناهجویی و تابعیت کانادا ارائه یک استراتژی را پیشنهاد داد از این جهت که این امکان را به مسئولان مهاجرت بدهد تا بتوانند مدارک زبان را اعتبارسنجی کنند در صورت لزوم قادر به ارزیابی تسلط زبانی متقاضی باشند.

 

رویکرد جدید برای شرط اطلاعات و دانش

آزمون اطلاعات و راهنمای مطالعه به سطح زبان بالاتری نسبت به آزمون های زبان واقعی نیاز دارند.به این ترتیب اداره مهاجرت پناهجویی و تابعیت کانادا مطلع شد که باید حمایت و ابزارهای بیشتری را برای متقاضیان در نظر بگیرد.

از اینرو اداره مهاجرت پناهجویی و تابعیت کانادا همچنان برنامه‌های خود برای اجرای رویکردی جدید برای شرکت مربوط به دانش و اطلاعات استفاده خواهد کرد. این می‌تواند شامل بازبینی راهنمایی مطالعه و ابزارهای دیگر برای ارتقای دسترسی به اطلاعات مورد نیاز باشد.

مطلب مرتبط
آزمون آنلاین شهروندی کانادا آسان و سریع است

 

ارتقای مشارکت فعال در جوامع کانادایی

مهاجرانی که شهروند می‌شوند عموماً به خوبی در جامعه جایگاه خود را پیدا می کنند. بسیاری از آنها نسبت به کانادا و محل زندگی خود احساس تعلق می‌کنند. آنها ارتباط اجتماعی دارند و در مراکز کانادایی حساس این اطمینان خاطر می کنند. بسیاری از نظر اقتصادی به خوبی فعالیت می کنند و در سازمان های داوطلبانه مشارکت می کنند.

نتایج حاکی از این است که تابعان دائمی با احساسات قوی تر نسبت به ارتباطشان با کانادا تمایل بیشتری برای تبدیل شدن به شهروند کانادایی دارند.

از نظر درآمد شغلی، شهروندان و تابعان دائمی تفاوتی دیده می‌ شد اما این تفاوت به ویژگی‌های اقتصاد اجتماعی فرد مرتبط بود نه به وضعیت اقامت آنها. عضویت در گروه و داوطلب شدن نیز بسته به موقعیت اقتصادی اجتماعی افراد متفاوت است اما شهروندان نسبت به تابعان دائمی تمایل بیشتری برای مشارکت در چنین موقعیت هایی دارند. تابعان دائمی که تمایلی برای درخواست شهروندی ندارند، کمتر از همه در این فعالیت ها شرکت می کنند. انواع مشارکت های اجتماعی از اهداف مهم برنامه شهروندی به شمار می آیند. اکثر فعالیت های ارتقای شهروندی از سوی اداره مهاجرت، پناهندگی و تابعیت کانادا در حال حاضر بر تازه واردان به کشور متمرکز هستند.