ردکردن این

PNP ساسکچوان از 502 نامزد مهاجرتی دعوت می کند

PNP ساسکچوان از 502 نامزد مهاجرتی دعوت می کند

تاریخ انتشار

SINP  در این ماه تقریبا 900 دعوت نامه درخواست برای گزینش استانی صادر کرده است.

ساسکچوان در 21 ژانویه یک دور انتخابی مهم داشت و در طی آن از نامزدهای مهاجرتی برای درخواست گزینش استانی برای اقامت دائم کانادایی دعوت به عمل آورد.

برنامه کاندیدای مهاجرتی ساسکچوان (SINP) از نامزدهای دسته نیروی کار متخصص بین المللی از طریق دو دسته فرعی دعوت به عمل آورد: اکسپرس انتری، و شغل های مورد نیاز استان .

SINP به ساسکچوان اجازه می دهد تا نامزدهای مهاجرتی دارای مهارت های مورد نیاز در بازار کار استان را گزینش کنند.

502 دعوت نامه به نامزدهای مهاجرتی تعلق یافت که در شغل های انتخابی تجربه کاری داشتند. 189 دعوت نامه از طریق دسته فرعی اکسپرس انتری و 313 دعوت نامه از طریق شغل های مورد نیاز صادر شدند.

ساسکچوان از نامزدهایی دعوت کرد که در یکی از 79 شغل مورد نیاز استان دارای تجربه کاری بودند. اصلاعات بیشتر در مورد مشاغلی که در این دور انتخابی در نظر گرفته شده بودند در وبسایت استانی دیده می شوند.

SINP از سیستم توضیح علاقمندی برای انتخاب نامزدهایی استفاده می کند که امکان موفقیت بالایی در بازار کار منطقه ایی دارند. نامزدها باید تعهد خود نسبت به ایجاد یک زندگی در ساسکچوان را نشان دهند. در این جهت باید نشان دهند که دارای تجربه کاری، تحصیلات، تسلط زبانی، سن و ارتباطی با استان می باشند.

ساسکچوان طبق شبکه ارزیابی امتیازات از 100 امتیاز به نامزدها امتیازی می دهد. نامزدها با بالاترین امتیازات دعوت نامه درخواست گزینش استانی را از ساسکچوان دریافت می کند.

نمایش خبر  برنامه کاندیدای استانی ساسکچوان از 528 متقاضی مهاجرتی دعوت می کند

به منظور اینکه نامزدها دعوت شوند باید پروفایل توضیح علاقمندی در SINP داشته باشند. علارغم نوع دسته، نامزدهای دعوت شده به حداقل امتیاز 77 تحت شبکه امتیازات EOI  SINP نیاز دارند.

در اواخر سال 2020، ساسکچوان تغییراتی در سیستم امتیازات خود بوجود آورد تا افرادی که می توانند به زبان انگلیسی و فرانسوی صحبت کنند امتیاز EOI بیشتری بدست آورند.

 

دسته فرعی اکسپرس انتری

در آخرین دور صدور دعوت نامه ها، ساسکچوان 189 دعوت نامه برای نامزدهایی صادر کرد که در پول اکسپرس انتری فدرال پروفایل فعال داشتند.

سیستم اکسپرس انتری فدرال پول نامزدها برای سه برنامه مهاجرتی دسته اقتصادی مهم را مدیریت می کند: برنامه نیروی کار متخصص فدرال، برنامه تجارت های تخصصی فدرال، و دسته تجربه کانادایی

نامزدهای اکسپرس اننتری که برای دریافت گزینش استانی از ساسکچوان درخواست می دهند 600 امتیاز دریافت می کنند که این امر دریافت دعوت نامه درخواست برای آنها را تضمین می کند.

 

دسته فرعی شغل های مورد نیاز

دسته فرعی شغل های مورد نیاز استان برای آن دسته از نامزدهای مهاجرتی است که پروفایل اکسپرس انتری فدرال ندارند. این برنامه برای نامزدهای مهاجرتی است که در یکی از شغل های مورد نیاز استان دارای تجربه کاری می باشند.

313  نامزد در شغل های مورد نیاز بودند که برای گزینش استانی دعوت شدند.