ردکردن این

ساسکچوان در دراو جدید برنامه کاندیدای استانی خود از 496 مهاجر احتمالی دعوت می کند

ساسکچوان در دراو جدید برنامه کاندیدای استانی خود از 496 مهاجر احتمالی دعوت می کند

تاریخ انتشار

دعوت نامه ها به متقاضیانی تعلق گرفت که واجد شرایط نامزدی از برنامه انتخاب استانی ساسکاچوان (SINP) ، و به طور خاص از شاخه نیروی کار متخصص بین الملل بودند.

تعداد دعوت نامه ها و حداقل امتیاز موردنیاز برای هر دسته فرعی ، در زیر آمده است:

  • دسته فرعی مشاغل موردنیاز (IDS): 335 دعوت نامه/ حداقل امتیاز 70
  • دسته فرعی اکسپرس انتری : 161 دعوت نامه/ حداقل امتیاز 71

 

صرف نظر از دسته فرعی ‌، تمامی متقاضیان برای اثبات تحصیلات خارجی خود با استاندارد کانادا، ملزم به ارائه ارزیابی مدارک تحصیلی (ECA) بودند. افراد همچنین در یکی از مشاغل موردنیاز که در وبسایت دولت ذکر شده است (سطح شغلی 0، A، و یا B)، نیاز به سابقه کار داشتند.

 

 دسته فرعی مشاغل مورد نیاز

این دسته فرعی یک برنامه انتخاب استانی (PNP) پایه محسوب می‌شود؛ به این معنا که برای متقاضیان مهاجرتی که فاقد پروفایل اکسپرس انتری فدرال هستند، در دسترس است.

این زیر مجموعه برای نیروی کار فوق حرفه‌ای و دارای تجربه در یکی از مشاغل مورد نیاز در ساسکاچوان است، که هنوز پیشنهاد شغلی در این استان ندارند.

برای درخواست مهاجرت کانادایی از طریق این دسته فرعی ، اتباع خارجی باید پروفایل EOI خود را از طریق سیستم درخواست آنلاین SINP ایجاد کنند.

سیستم EOI به ساسکاچوان اجازه می‌دهد تا متقاضیان مهاجرتی را که توانایی پیشرفت در این استان دارند، انتخاب کند. متقاضیان بر اساس سابقه کار، تحصیلات، توانایی زبان، سن، و ارتباط با استان، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

سپس بر اساس جدول ارزیابی امتیازات بین الملل نیروی کار متخصص SINP ، امتیازی از 100 به آنها داده می‌شود.

نمایش خبر  ساسکچوان در دراو جدید برنامه کاندیدای استان یا خود از ۲۷۹ متقاضی دعوت به عمل می آورد

سپس افراد دارای بالاترین امتیاز دعوت شده تا برای نامزدی استانی و اقامت دائم کانادا اقدام کنند.

 دسته فرعی اکسپرس انتری

این دسته فرعییک PNP پیشرفته می‌باشد؛ به این معنا که با سیستم اکسپرس انتری فدرال مرتبط است.

اکسپرس انتری مجموعه درخواست متقاضیان سه برنامه اصلی گروه اقتصادی کانادا را مدیریت می‌کند: برنامه نیروی کار متخصص فدرال (FSWP)، برنامه نیروی کار ماهر فدرال (FSTP)، و برنامه تجربه کانادایی (CEC).

متقاضیان دارای پروفایل اکسپرس انتری نیز باید پروفایل‌های EOI را برای ساسکاچوان ایجاد کرده تا بتوانند برای دعوت به نامزدی استانی در نظر گرفته شوند.

به متقاضیان اکسپرس انتری که نامزدی استانی از ساسکاچوان دریافت کنند، 600 امتیاز فوق العاده در سیستم جامع رتبه بندی (CRS) خود تعلق می‌گیرد، و  دعوت نامه برای ارسال درخواست (ITA) اقامت دائم کانادا برای آنها تضمین خواهد شد.