ردکردن این

ساسکاچوان در دراو برنامه کاندیدای استانی جدید خود از ۲۵۹ نفر دعوت می‌کند

ساسکاچوان در دراو برنامه کاندیدای استانی جدید خود از ۲۵۹ نفر دعوت می‌کند

تاریخ انتشار

متقاضیان اکسپرس انتری و مشاغل مورد نیاز توسط استان ساسکاچوان برای درخواست جهت گرفتن گزینش استانی دعوت شدند.

ساسکاچوان در ششم ماه می از ۲۵۹ متقاضی مهاجرتی برای درخواست گزینش استانی جهت رسیدن به اقامت دائم دعوت کرد.

دعوت نامه ها به متقاضیانی تعلق یافت که برای یک گزینش از برنامه کاندیدای مهاجرتی ساسکاچوان، به ویژه از دسته نیروی کار متخصص بین المللی، واجد شرایط بودند. از افراد دعوت شده ۱۳۶ نفر برای دسته فرعی اکسپرس اینتری برنامه مهاجرتی ساسکاچوان و ۱۲۳ نفر اثر به دسته فرعی مشاغل مورد نیاز واجد شرایط بودند.

دو دراو جدید نسبت به دوره‌های انتخاب قبلی از طریق سیستم توضیح علاقه مندی نیروی کار متخصص بین المللی ساسکاچوان دعوت نامه های کمتری را صادر کردند. این استان از یک سیستم توضیح علاقمندی برای مدیریت پول متقاضیان برای دستگاه های فرعی مشاغل مورد نیاز و اکسپرس انتری استفاده می کند.

بدوندر نظر گرفتن روند متقاضیان دعوت شده به یک امتیاز حداقل ۷۰ در سیستم توضیح علاقمندی نیاز دارند تا دعوت شوند.آنها به ارزیابی مدارک آموزشی خود نیز نیاز دارند تا نشان دهند که مدارک خارجی آنها با استاندارد کانادایی مطابقت دارد همچنین به تجربه کاری در یکی از ۶۳ شغل مورد نیاز عنوان شده در وبسایت دولت نیز نیازمند هستند.

 

 در مورد دسته فرعی مشاغل مورد نیاز

دسته فرعی مشاغل مورد نیاز برنامه پایه کاندیدای استانی است، به این معنا که بروی آن دسته از متقاضیان مهاجرت باز است که پروفایل اکسپرس انتری ندارند. این دسته فرعی برای متخصصان با مهارت و تخصص بالا است که در یکی از مشاغل مورد نیاز استان دارای تجربه کاری هستند که هنوز در استان هیچگونه پیشنهاد شغلی ندارند.

نمایش خبر  ساسکچوان در دراو جدید برنامه کاندیدای استان یا خود از ۲۷۹ متقاضی دعوت به عمل می آورد

 

برای درخواست مهاجرت کانادایی از طریق این دسته فرعی اتباع خارجی باید یک پروفایل توضیح علاقه مندی از طریق سیستم درخواست آنلاین برنامه کاندیدای مهاجرت به ساسکاچوان ایجادکنند.

 

سیستم توضیح علاقمندی ساسکاچوان به این استان اجازه می‌دهد تا آن دسته از متقاضیانی را از میان مهاجران انتخاب کند که شرایط و ظرفیت بالقوه برای بازار کار این استان را دارند. متقاضیان بر اساس تجربه کاری تحصیلات تسلط بر زبان سن و ارتباطشان با استان و اثبات اینکه توانایی اقامت در ساسکاچوان را دارند مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

سپس بر اساس شبکه امتیازات نیروی کار متخصص بین المللی برنامه کاندیدای مهاجرت به ساسکاچوان یک امتیاز از ۱۰۰ امتیاز دریافت می کنند. متقاضیان با بالاترین امتیازات یک دعوت نامه برای درخواست گزینش استانی جهت رسیدن به اقامت دائم کانادا دریافت می کنند.

 

درمورد دسته فرعی اکسپرس انتری

اکسپرس انتری سیستم مدیریت درخواست کانادا برای سه برنامه مهاجرتی فدرال است: برنامه نیروی کار متخصص فدرال, برنامه تجارت های تخصصی فدرال و دسته تجربه کانادایی.

متقاضیان در این برنامه ها مانند برخی از برنامه ‌های کاندیدای استانی بر اساس سیستم جامع رتبه بندی یک امتیاز دریافت می کنند. این امتیازات بر اساس فاکتورهای سرمایه انسانی به متقاضیان داده می شود. این فاکتورهای سرمایه انسانی شامل سن، تحصیلات، تجربه کاری، تسلط بر زبان انگلیسی و فرانسوی است.

زمانی که یک درخواست ثبت می‌ شود اداره مهاجرت کانادا تصمیم‌ گیری نهایی را انجام خواهد داد و تاییدیه اقامت دائم را در صورت پذیرش درخواست برای متقاضی ارسال خواهد کرد. گام نهایی برای مقیمان دائمی تایید شده اقامت در کانادا و درخواست برای یک کارت اقامت دائم است. در این مرحله این افراد از نظر رسمی تابع دائمی کانادایی محسوب می‌ شوند و ممکن است در نهایت برای شهروندی کانادا درخواست خود را ارائه دهند.

نمایش خبر  ساسکچوان از ۵۴۱ نامزد مهاجرتی در دراو جدید خود در برنامه کاندیدای استانی دعوت به عمل می آورد