نگاهی به تغییرات جدید در قانون شهروندی

با امضای رسمی 6-Bill C در 19 جون 2017، تغییراتی که از مدتها قبل برای قانون شهروندی کانادا انتظار می رفت، نهایی شد و به جریان افتاد.

لایحه این تغییرات اول بار در فوریه 2016 از سوی دولت لیبرال کانادا تقدیم مجلس شد. با امضا و به اجرا درآمدن 6-Bill C به بیش از یکسال انتظار پایان داده شد.

در واقع در سال 2014 دولت سابق محافظه کار تغییرات مهمی در شهروندی کانادا به وجود آورده بود که لیبرالها به رهبری جاستین ترودو در دوران مبارزات انتخاباتی شان در سال 2015 قول به تغییر و اصلاح آنها داده بودند و اینک با تصویب 6-Bill C به قولشان عمل کردند.

تغییرات قبلی چه بود؟
تغییرات قبلی به پیشنهاد دولت سابق آقای استفن هارپر در سال 2014 و تصویب قانونی تحت عنوان: Strengthening Canadian Citizenship Act در پارلمان کانادا، به اجرا گذاشته شده بود. به موجب آن تغییرات، مدت زمانی که هر متقاضی شهروندی می بایست قبل از تقاضای شهروندی در کانادا اقامت داشته باشد زیادتر شده بود. از متقاضیان نوجوان و نیز مسن خواسته می شد که مهارت زبان خود را به اثبات برسانند و تست های شهروندی بدهند، اجازه می داد شهروندی شهروندان دو تابعیتی که متهم به جرم های بزرگی مثل تروریسم شناخته می شدند پس گرفته شود، و وزیر مهاجرت را قادر می ساخت در مورد باز پس گیری شهروندی کسانی که متهم به کسب شهروندی از طریق تقلب و فساد می شدند تصمیم بگیرد.

مطلب مرتبط
نورث بی از روند مهاجرتی پایلوت مهاجرتی روستایی و شمالی رونمایی می کند

زمان اجرای تغییرات جدید
در حالی که بعضی از تغییرات جدیدی که با 6-Bill C در 19 جون به تصویب رسید بلافاصله و از همین الان به اجرا گذاشته شدند، بعضی دیگر از تغییرات در چند مرحله طی چند ماه آینده به اجرا گذاشته می شوند.
بعضی از مهمترین تغییرات جدید به قرار زیر هستند:

1ـ تغییراتی که از هم اکنون به مرحله عمل درآمده اند:
الف ـ امکان باز پس گیری شهروندی شهروندان دو تابعیتی بر مبنای مسائل امنیت ملی، حذف شد.

ب ـ شرط «قصد سکونت» حذف شد، بدین ترتیب متقاضیان شهروندی از این پس مجبور نیستند قید کنند که قصد دارند در کانادا زندگی کنند.

ج ـ اشخاص زیر سن قانونی minors از این پس می توانند بدون پدر و مادر کانادایی شان برای شهروندی اقدام کنند.

2ـ تغییـراتی که ا ز پاییز 2017 به اجـرا درمی آیند:
الف ـ متقاضیان باید قبل از تقاضا دادن برای شهروندی سه سال از پنج سال را به طور فیزیکی در کانادا باشند.

ب ـ متقاضیان نیازی نخواهند داشت 183 روز از هر سال را به طور فیزیکی در کانادا باشند.

ج ـ متقاضیانی که تا قبل از ساکن دائم شدن، به طور موقت در کانادا سکونت داشته اند و یا تحت حفاظ بوده اند، می توانند تا 365 روز از ایام اقامتشان را در مدت اقامت فیزیکی شان در کانادا محاسبه کنند.

مطلب مرتبط
چگونگی دریافت اقامت دائم توسط دانشجویان بین المللی

د ـ فقط متقاضیان 18 تا 54 سال لازم است مهارت زبانشان را به اثبات برسانند و تست های شهروندی بدهند.

3ـ تغییراتی که از اوایل سال 2018 به اجرا گذاشته می شوند:
الف ـ در مورد تمام پرونده های مربوط به باز پس گیری شهروندی، تصمیم گیرنده دادگاه فدرال خواهد بود.

همانطور که توسط دولت لیبرال گفته شده، این تغییرات دو نوع شهروندی Two tiered را از میـان بـرمی دارنـد، و دولـت دیگـر نمی تواند شهروندی افراد را بر مبنای امنیت ملی، از شهروندانی که دارای شهروندی مضاعف هستند پس بگیرد. این تغییر، یادآور جمله معروف نخست وزیر جاستین ترودو است که گفت: «یک کانادایی یک کانادایی است، یک کانادایی است.»

همچنین شهروندانی که به خاطر کسب شهروندی به شیوه متقلبانه در معرض از دست دادن شهروندی خود قرار می گیرند حق آن را خواهند داشت که در دادگاه فدرال تقاضای تجدید نظر کنند؛ نه اینکه دولت به عنوان تصمیم بگیر عمل کند و پروسه باز پس گیری شهروندی آنها را نهایی کند.

بسیاری از مهاجران جدید کانادا مهاجرت می کنند تا عضو کامل جامعه ما بشوند. آنها وقتی شهروند کانادا می شوند همه حقوق و مسئولیتهایی که با شهروندی می آید را در اختیار و به عهده دارند. شهروندان کانادا از حق رای دادن برخوردارند و می توانند برای به عهده گرفتن پست های دولتی و عمومی قدم پیش بگذارند، آنها برای حفظ شهروندی خود نیازی به ادامه شروط مربوط به سکونت (residency) را ندارند، و می توانند پاسپورت کانادایی دریافت کنند.

مطلب مرتبط
وزیر مهاجرت نگران ورود انبوه پناهجویان از آمریکا به کانادا نیست

هزاران متقاضی شهروندی که منتظر اعلام این تغییرات جدید بودند اکنون می توانند براساس این تغییرات جدید، اپلی کیشن خود را آماده و ارائه کنند.

انتظار می رود تغییرات جدید در مجموع پروسه سیتی زن شیپی را تسریع کنند، و زمانی که شرایط جدید مربوط به مدت زمان حضور فیزیکی در کانادا به اجرا درآیند می توان جهشی را در تعداد تقاضاهای شهروندی، و به تبع آن طولانی تر شدن زمان انتظار، پیش بینی کرد. بنابراین توصیه من به متقاضیانی که در حال حاضر شرط چهار سال از شش سال حضور فیزیکی در کانادا را برآورده کرده اند این است که: همین الان برای شهروندی اپلای کنید.