برنامه سیستم مهاجرت کانادا برای به هم رساندن خانواده ها

به هم رساندن خانواده ها به چه معناست؟
یکی از مهمترین پایه های سیستم مهاجرت کانادا «به هم رساندن خانواده ها» و یا Family Reunification است؛ به عبارت دیگر کوشش برای در کنار هم نگه داشتن خانواده ها و به هم رساندن خانواده هایی که قبل یا بعد از مهاجرت از هم جدا مانده اند.

متاسفانه، بعضی مهاجرت ها منجر به جدایی اعضای خانواده ها از هم می شوند و من مطمئنم که هر کدام از شما خوانندگان عزیز نیز حداقل یک یا چند خانواده را می شناسید که از دیگر اعضای خانواده جدا مانده و آثار بسیار منفی این جدایی را بر سلامت و احوال و توانایی شان برای ادغام در جامعه کانادا تجربه می کنند. هدف از به هم رساندن خانواده ها کاستن از این آثار منفی است تا بدین طریق به مهاجران جدید، و حتی آنهایی که شهروندان جا افتاده ای شده اند، کمک شود تا به اعضای خانواده شان بپیوندند.

مهاجرت به دلیل خانوادگی
برنامه مهاجرت به دلایل خانوادگی که توسط دولت فدرال به اجرا گذاشته شده، هر سال هزاران اپلی کیشن دریافت می کند و چهار دسته زیر را شامل می شود:
1ـ اسپانسر کردن همسران، پارتنرها و فرزندان وابسته.
2ـ اسپانسر کردن پدر و مادرها و پدربزرگ و مادربزرگ ها.
3ـ اسپانسر کردن فرزند خوانده ها
(Adopted Children)
4ـ و در شرایط استثنایی، اسپانسر کردن وابستگان دیگر.

علاوه بر این، برنامه های خاص استانی نیز وجود دارند که گاهی به کسی که در آن استان زندگی می کند اجازه می دهند اسپانسر یکی از خویشاوندان نزدیکش برای آمدن به کانادا شود.

مطلب مرتبط
افزایش سن مورد قبول برای فرزندان وابسته

در طول سالها، تعریف اینکه در کانادا چه کسی عضو خانواده محسوب می شود در برنامه مهاجرتی کانادا برای بهم رساندن خانواده ها محدودتر شده. در چهار دسته ای که اشاره شد، برادران و خواهران و خویشاوندان نزدیکی چون برادرزاده ها و خواهرزاده ها، و عمه ها و عموها و خاله ها و دایی ها دیده نمی شوند و امکانی برای اسپانسر کردن آسان آنها در نظر گرفته نشده است. با این حال، تعیین چهار دسته مذکور را می توان نسبتا سخاوتمندانه دانست که در مقایسه با برنامه های مهاجرت خانوادگی در کشورهای دیگر، با سرعت بیشتری مورد رسیدگی قرار می گیرند.

مهم است توجه کنیم که اهداف برنامه به هم رساندن خانواده ها در کانادا چنان تعیین می شوند که در عین حال بتوان از تقلب جلوگیری کرد و اطمینان حاصل کرد که آثار اقتصادی آن برای کانادا در مجموع مثبت باشد. برای پیشگیری از تقلب، کانادا اقدامـات لازم را انجام داده و می دهد تا اطلاعات و مدارکی که خویشاوندی را ثابت می کنند، اصل و قابل تایید باشند، تا از سوءاستفاده از این برنامه مهاجرتی جلوگیری شود. یکی از این اقدامات که از سوی دولت محافظه کار پیشین به اجرا گذاشته شد، این بود که به همسران اسپانسر شده ابتدا دو سال اقامت دائم به صورت مشروط داده شود.

مطلب مرتبط
کمبود نیروی کار متخصص در کانادا

هدف ممانعت از مهاجرت کسانی بود که تنها به این قصد می خواستند با یک شهروند یا فرد دارای اقامت دائم کانادا ازدواج کنند که به کانادا بیایند و بعد از دریافت اقامت دائم سریعا پارتنرشان را ترک کنند. البته دولت لیبرال کنونی این نوع اقامت مشروط را لغو کرده ولی تدبیرهای قوی تری برای مدارک اثبات خویشاوندی به اجرا گذاشته تا قبل از صدور اقامت دائم ثابت شود رابطه خویشاوندی واقعی و حقیقی است.

شرایط لازم برای اسپانسر شدن
اگر خویشاوند شما در یکی از چهار دسته ای که ذکر کردیم قرار بگیرد، شما می توانید اسپانسر او شوید مشروط بر آنکه حداقل بتوانید نشان دهید که:
1ـ شهروند کانادا یا مقیم دائم کانادا هستید و حداقل 18 سال سن دارید.
2ـ قادر به ساپورت مالی خویشاوند (ان) خود بعد از ورودشان هستید.
3ـ تعهد می کنید که خویشاوند(ان) شما برای 3 تا 20 سال (بسته به دسته ای که در آن قرار می گیرند) از کمک های دولتی
Social Assistance استفاده نخواهند کرد.
4ـ و در بعضی موارد، نشان دهید که درآمدتان برای ساپورت کردن هم خانواده بلافاصلتان و هم شخـص (اشخاصـی) کـه اسپانسرشان می شوید کافی است.

شرایط دیگری نیز برای هر دسته، وجود دارد. برای مثال، برای آنکه شوهر یا زنتان را اسپانسر شوید باید بتوانید نشان دهید که از کمکهای دولتی Social Assistance استفاده نکرده اید و رابطه شما واقعی و حقیقی است. در مورد اسپانسر شدن پدر و مادر یا پدربزرگ و مادربزرگ، باید نشان دهید که درآمد کافی برای ساپورت خودتان، خانواده خودتان و پدر و مادر یا پدربزرگ و مادربزرگی که می خواهید اسپانسرشان شوید دارید، و این درآمد باید در فرم های مالیاتی شما در سه سال گذشته اعلام شده باشد.

مطلب مرتبط
نگاهی بر نتایج مهاجرت برنامه کاندیدای استانی کانادا در اکتبر ۲۰۲۰

و اگر در حال اسپانسر کردن یک فرزند وابسته به خود هستید، وجود آن فرزند باید قبلن هنگام مهاجرتتان به کانادا اعلام شده و مورد تشخیص قرار گرفته باشد.

مورد شما هر چه باشد، بررسی دقیق آن با کمک یک وکیل می تواند شما را مطمئن سازد که صلاحیت و شرایط لازم برای اسپانسر کردن دارید و خویشاوندان نیز دارای شرایط لازم برای اسپانسر شدن می باشتد.

در هفته های آینده جداگانه درباره هر کدام از دسته های مذکور بیشتر توضیح خواهم داد و شما را با برخی نکات مهم که می باید هنگام اپلای کردن برای اسپانسر کردن خویشاوندان در هر گروه از آن آگاه باشید، بیشتر آشنا خواهم کرد.