دارایی مورد نیاز برای برنامه آتلانتیک

دارایی مورد نیاز برای برنامه آتلانتیک

در روش مهاجرت کاری، دارایی مورد نیاز برای برنامه آتلانتیک یکی از مواردی است که شما باید در مدارک خود آن را ارائه دهید. این دارایی به میزانی است که شما بتوانید پس از ورود خود به کانادا بتوانید در شروع خود و خانواده خود را تامین مالی نمایید. 

این میزان دارایی را نمیتوانید از شخص دیگری قرض کنید و حتما باید آن دارایی شخصی شما بوده و برای مخارج زندگی شما در هنگام ورود به کانادا باشد.

این میزان دارایی برای ایرانیان با توجه به قیمت ارز در بازار آزاد هست و افسر پرونده آگاهی کامل به این موضوع دارند که تفاوت قیمت بین دلار ازاد و بانکی وجود دارد.

میزان دارایی مورد نیاز برای هر پرونده با توجه به تعداد افراد خانواده به شرح جدول زیر می‌باشد.

دارایی مورد نیاز برای برنامه آتلانتیک با میزان مبلغی که در هنگام ورود به کانادا با خود به همراه دارید متفاوت میباشد. این نکته را توجه کنید که شما تا سقف 10 هزار دلار را بدون هیچ مشکل میتوانید به کانادا وارد کنید ولی اگر بیش از این مبلغ باشد حتما باید آن را اعلام کنید و در این موارد از شما سوالاتی پرسیده خواهد شد که این میزان پول از کجا امده و شما باید آن را توضیح دهید.