ردکردن این

جزیره پرنس ادوارد 161 متقاضی مهاجرتی را از طریق PNP دعوت می کند

جزیره پرنس ادوارد 161 متقاضی مهاجرتی را از طریق PNP دعوت می کند

تاریخ انتشار

دراو اخیر تعداد دعوت نامه های صادر شدهجزیره پرنس ادوارد  از طریق سیتسم توضیح علاقمندی را به تعداد 1194 می رساند.

در روز 19 آگوست  از طریق سیستم توضیح علاقمندی استان  یک دراو برگزار کرد و 161 نفر را دعوت کرد.

اکثر دعوت نامه ها، 152 مورد برای متقاضیان تاثیر بازار کار و اکسپرس انتری صادر شدند.9 دعوت نامه باقیمانده به متقاضیان تاثیر بازار کار تعلق یافت که به حداقل امتیاز 72 نیاز داشتند.

این هشتمین دراو سال برگزار شده توسط استان های کانادایی بودند. که تعداد کل را به 1194 رساند.

برنامه کاندیدای استانی به استان های کانادایی این امکان را می دهند که بتوانند آن دسته از متقاضیان مهاجرتی را انتخاب کنند که به بهترین نحو می توانند نیاز های بازار کار را برآورده کنند. این قضیه برای جزیره پرنس ادوارد نیز صادق است که با توجه به خط مشی های مورد تایید دولت فدرال برنامه کاندیدای استانی جزیره پرنس اداوارد را مدیریت می کند.

مهاجرت به PEI، مانند هر جای دیگری در کشور، در سال گذشته کاهش داشته است، که بخش اعظم آن بخاطر محدودیت های سفر بوده است. با این وجود دولت فدرال برنامه ریزی می کند تا کمبود ها را جبران کرده و به اهداف مهاجرتی بلند پروازانه خود در سال 2021 دست یابد. تحت اهداف کانادا برای برنامه های کاندیدای استانی به نحوی برنامه ریزی شده است تتا 80800 مهاجر جدید در کشور پذیرفته شوند.

 

دسته PEI PNP اکسپرس انتری

دسته اکسپرس انتری برنامه کاندیدای استانی جزیره پرنس ادوارد یک برنامه کاندیدای استانی ارتقا یافته است. به این معنا که به سیستم اکسپرس انتری دولت فدرال مرتبط است. اکسپرس انتری درخواست‌ ها برای سه برنامه مهاجرتی از دسته اقتصادی را تحت کنترل قرار می‌ دهد. برنامه نیروی کار متخصص فدرال برنامه تجارت های تخصصی فدرال و دسته تجربه کانادایی.

نمایش خبر  جزیره پرنس ادوارد در دراو جدید خود 155 متقاضی مهاجرتی را دعوت می کند.

متقاضیان واجد شرایط بر اساس فاکتورهای سرمایه انسانی مانند سن، تحصیلات، تجربه کاری و تسلط بر زبان انگلیسی و فرانسوی مورد ارزیابی قرار گرفته و یک امتیاز در سیستم جامع رتبه‌ بندی دریافت می‌ کنند. آن دسته از متقاضیان که گزینش استانی را دریافت می کنند، ۶۰۰ امتیاز علاوه بر امتیازشان در سیستم جامع رتبه بندی دریافت می کنند که این امر دریافت اقامت دائم را برای آنها تضمین می کند. به منظور آنکه برای گزینش استانی از جزیره پرنس ادوارد واجد شرایط شوید متقاضیان در سیستم اکسپرس انتری باید یک پروفایل توضیح علاقمندی در برنامه کاندیدای استانی جزیره پرنس ادوارد ثبت کنند.

پروفایل های توضیح علاقمندی بر اساس شبکه امتیازات منحصر به فرد این استان امتیازدهی می‌ کنند. متقاضیان با بالاترین امتیازات از طریق دراو های ماهانه برای درخواست دعوت می شوند.

 

دسته تاثیر نیروی کار

دستی تاثیر نیروی کار برای آن دسته از اتباع خارجی است که در جزیره پرنس ادوارد دارای یک پیشنهاد شغلی معتبر هستند و از سوی کارفرمای خود تحت حمایت قرار می گیرند. این دسته به سه روند تقسیم می‌شود نیروی کار متخصص نیروی کار مهم و فارغ التحصیلی بین المللی.

متقاضیان در این دسته باید یک توضیح علاقمندی ثبت کنند تا برای گزینش استانی از طریق دسته ی تاثیر گذار و کار در نظر گرفته شوند.

 

دسته تاثیر تجارت

این دسته متقاضیانی را دارد که حداقل شرط امتیاز استانی را باید برآورده کنند تا درخواست های آنها مورد رسیدگی قرار گیرد. این امتیاز در دراو های مختلف متفاوت هستند. این دعوت نامه ها که جزیره پرنس ادوارد صادر می کند تحت روند مجوز کار صادر شدند، و برای آن دسته از کارآفرینان خارجی است که می‌خواهند تجارتی را در این جزیره برپا کنند.

نمایش خبر  جزیره پرنس ادوارد در دراو جدید خود 155 متقاضی مهاجرتی را دعوت می کند.