ردکردن این

52 متقاضی در دراو جدید فنی اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا دعوت شدند

52 متقاضی در دراو جدید فنی اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا دعوت شدند

تاریخ انتشار

بریتیش کلمبیا تا این لحظه از سال 2021، 5782 دعوت نامه برای درخواست گزینش استانی صادر کرده است.

بریتیش کلمبیا در تاریخ 29 ژوئن، از 52 متقاضی مهاجرتی که در بخش هوش مصنوعی کار کرده اند برای درخواست گزینش استانی دعوت به عمل آورد.

دعوت نامه های جدید از طریق پایلوت فنی برنامه کاندیدای استانی بریتیش کلمبیا صادر شدند که بخشی از برنامه کاندیدای استانی بریتیش کلمبیا است.

افرادی که از طریق دراو های فنی بریتیش کلمبیا دعوت شدند باید شروط یکی از دسته های مهاجرت تخصص ها و اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا را برآورده کنند که تحت کنترل و مدیریت سیستم ثبت نام مهاجرت و مهارت ها است.

متقاضیانی که در دراو روز گذشته دعوت نامه دریافت کردند از دسته های فرعی فارغ التحصیل بین المللی و نیروی کار متخصص بودند و به حداقل امتیاز استانی 80 نیاز داشتند.

متقاضیان دعوت شده 30 روز کاری برای گزینش زمان در اختیار داشتند.

 

پایلوت فنی بریتیش کلمبیا اکنون یک برنامه دائمی است

پایلوت فنی برنامه کاندیدای استانی بریتیش کلمبیا در ماه می 2017  پس از یک تحقیق انجام شده از بازار کار بعنوان یک پروژه پایلوت راه اندازی شد، مشخص شد که بزرگترین موضوعی که بخش تکنولوژی بریتیش کلمبیا با آن روبرو است دسترسی به استعداد های جهانی است. در سال جاری، بریتیش کلمبیا خبر داد که این برنامه به یک برنامه دائمی تبدیل می شود.

این برنامه مهاجرتی سریع برای نیروهای کار فنی مورد نیاز کشور و دانشجویان بین المللی است. متقاضیان باید در یکی از روندهای مهاجرت استانی موجود در بریتیش کلمبیا ثبت کنند و دارای یک پیشنهاد شغلی معتبر با اعتبار حداقل 12 ماهه در یکی از مشاغل مورد قبول باشند.

نمایش خبر  بریتیش کلمبیا در دراو جدید برنامه کاندیدای استانی خود ۳۶۲ دعوت نامه صادر می کند

علارغم روندهای برنامه کاندیدای استانی بریتیش کلمبیا، پیشنهادات شعلی تحت حوزه فنی برنامه کاندیدای استانی بریتیش کلمبیا باید برای حداقل یک سال اعتبار داشته باشند و در زمان ثبت درخواست نزد برنامه کاندیدای استانی بریتیش کلمبیا حداقل 120 روز از زمان کار آنها باقی مانده باشد.. این مشاغل باید تمام وقت و از یک کارفرمای واجد شرایط در استان باشند.

دعوت نامه هایی که تحت برنامه حوزه فنی استان صادر می شوند به طور هفتگی به مقاضیانی تعلق می یابند که امتیاز بالا دارند.

متقاضیانی که برای گزینش استانی دعوت می شوند سی روز کاری زمان در اختیار دارند تا درخواست خود را تکمیل کنند . زمانی که این کار انجام شود، اکثر درخواست های فنی در طول ماه مورد رسیدگی قرار می گیرند.

در صورت تایید، متقاضیان تاییدیه گزینش را دریافت می کنند که باری درخواست اقامت دائم از سوی اداره مهاجرت کانادا تحت دسته برنامه کاندیدای استانی استفاده می شود.